Licenţă

Examen de finalizare a studiilor universitare de licență – iulie 2021

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare şi a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 2020- 2021

ANEXE LUCRARE DE LICENȚĂ

Orare licență sem II- an universitar 2020-2021

Tematica examenului de licență – sesiunea iulie 2021

Examen de finalizare a studiilor universitare de licență – februarie 2021

Teme de licență – an universitar 2020-2021

Orare licență sem I- an universitar 2020-2021

Examen de finalizare a studiilor universitare de licență – toamnă 2020

Rezultatele examenului de licență – sesiunea toamnă 2020
Programarea studenților pentru susținerea examenului de licență – toamnă 2020

Programarea susținerii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – sesiunea toamnă 2020 (16 septembrie – 19 septembrie)

Examen de finalizare a studiilor universitare de licență – vară 2020

Rezultatele examenului de licență – sesiunea vară 2020
Programarea studenților pentru susținerea examenului de licență – vară 2020
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 2019-2020 

ANEXE LUCRARE DE LICENȚĂ

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Ordin ministru Nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României

Tematica examenului de licență – sesiunea iulie 2020

Orare licență sem II- an universitar 2019-2020

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – FEBRUARIE 2020

Programarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – sesiunea februarie 2020

Teme licență – anul universitar 2019-2020

Orare licență sem I- an universitar 2019-2020

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – SESIUNEA DE TOAMNĂ 2019

Rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – septembrie 2019

Programarea examenului de licență, sesiunea de toamnă 2019

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – VARĂ 2019

REZULTATE SUSȚINERE LUCRARE DE LICENȚĂ – VARĂ 2019

PROGRAMARE SUSȚINERE LUCRARE LICENȚĂ – VARĂ 2019

Programarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – sesiunea vară 2019 este disponibilă aici.

Documente necesare pentru înscriere:

Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei,

 • un dosar plic, cu următoarele documente:

a) cererea de înscriere (se va completa şi semna formularul tip – Anexa 12);
b) copie după cartea de identitate;
c) nota de lichidare (completată şi semnată);
d) 2 fotografii format ¾ pe hârtie mată;
e) pagina cu titlul lucrării (Anexa 8), pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de licenţă (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10 sau Anexa 11 – doar pentru domeniul Filologie), completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).
Un al doilea exemplar din Anexele 8, 9 şi 10 completat şi semnat, în original, va fi inclus şi în lucrarea de licenţă.
f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil pentru anul universitar 2018-2019, în cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire.

 • Lucrarea de licenţă şi un CD care să includă conţinutul lucrării în format PDF neprotejat (care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere şi nici pagini PDF scanate.

Ordinea documentelor din lucrarea de licenţă este următoarea:
– pagina cu titlul lucrării (se va completa formularul tip – Anexa 8);
– pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de licenţă (se va completa formularul tip – Anexa 9);
– aprecierea conducătorului ştiinţific (se va completa formularul tip – Anexa 10 sau Anexa 11 – doar pentru domeniul Filologie);
– cuprinsul lucrării de licenţă urmat de conţinutul acesteia.

Anexe lucrare de licenţă

Documentele necesare sunt disponibile aici. Aprecierea conducătorului este diferită în funcție de domeniu. Astfel, pentru Filologie se va completa Anexa 11, iar pentru toate celelalte domenii se va completa Anexa 10.

Teme licență – anul universitar 2018-2019

Ghid de realizare a lucrării de licență. Regulament

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 2018 -2019 este disponibil aici.

Ghidul de realizare a lucrării de licență pentru programul de studii:

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – FEBRUARIE 2019

Rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență:

Programarea studenților pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență:

Programarea examenului de licență – sesiunea februarie 2019 este disponibilă aici.

Tematica examenului de licență:

Orare licență sem II- an universitar 2018-2019

Orare licență sem I- an universitar 2018-2019

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – SESIUNEA DE TOAMNĂ 2018

Rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare:

Programarea studenților pentru examenul de finalizare a studiilor universitare:

În perioada 17.09.2018-20.09.2018 se organizează sesiunea de toamnă a examenului de finalizare a studiilor universitare.

Detalii referitoare la documentele necesare la înscriere, data înscrierii și data susținerii examenului aflați la secretariatul departamentului de care aparțineți.

REZULTATE EXAMEN DE LICENȚĂ – IULIE 2018

PROGRAMARE SUSȚINERE LUCRARE LICENȚĂ – VARĂ 2018

PROGRAMARE ÎNSCRIERI ŞI EXAMENE LICENŢĂ – VARĂ 2018

Detalii referitoare la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență găsiți aici.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență poate fi consultat aici.

Anexe lucrare de licenţă – VARĂ 2018

Documentele necesare sunt disponibile aici. Aprecierea conducătorului este diferită în funcție de domeniu. Astfel, pentru Filologie se va completa Anexa 11, iar pentru toate celelalte domenii se va completa Anexa 10.

TEMATICA EXAMEN LICENȚĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018

Orare licență sem II – an universitar 2017-2018

Rezultate licență februarie 2018

Română-Engleză

Orare licență sem I – an universitar 2017-2018

Examen licență – sesiunea de toamnă 2017

Engleză-Franceză

Pedagogie

Română – Engleză

Informatică

REZULTATE EXAMEN LICENȚĂ

PROGRAMARE SUSȚINERE LUCRARE LICENȚĂ

PROGRAMARE ÎNSCRIERI ŞI EXAMENE LICENŢĂ – VARĂ 2017

poate fi consultată aici.

Anexe lucrare de licenţă – VARĂ 2017

Documentele necesare sunt disponibile aici. Aprecierea conducătorului este diferită în funcție de domeniu, astfel pentru Filologie se va completa Anexa 11, iar pentru toate celelalte domenii se va completa Anexa 10.

TEMATICA EXAMEN LICENȚĂ AN UNIV 2016-2017

limba și literatura engleză – limba și literatura franceză
limba și literatura română – limba și literatura engleză
chimie
matematică
informatică
administrație publică (comunicare, drept administrativ, drept constituțional)
asistenta managerială și secretariat (corespondență, birotică, drept administrativ)
pedagogia învațământului primar și prescolar
pedagogie

Orare licență sem II – an universitar 2016-2017

Orare licență sem I – an universitar 2016-2017

Rezultate examene licenţă – sesiunea de toamnă 2016

Matematică

Engleză-Franceză

Informatică

Pedagogie

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Română-Engleză

Chimie

Asistenţă Managerială şi Secretariat

Administraţie Publică

PROGRAMARE îNSCRIERI ŞI EXAMENE LICENŢĂ – VARĂ 2016

poate fi consultată aici.

Anexe lucrare de licenţă – VARĂ 2016

pot fi găsite aici.

Anexa 11 trebuie completata doar de studentii de la filologie, iar Anexa 10 de toti ceilalti.

TEMATICA EXAMEN LICENTA AN UNIV 2015-2016

limba si literatura engleza – limba si literatura franceza
limba si literatura romana – limba si literatura engleza
chimie
matematica
informatica
administratie publica (comunicare, drept administrativ, drept constitutional)
asistenta manageriala si secretariat (corespondenta, birotica, drept administrativ)
pedagogia învatamântului primar si prescolar
pedagogie

Orare licenta sem II – an universitar 2015-2016

Rezultate licenta iarna 2016

Romana Engleza zi

Orare licenta sem I – an universitar 2015-2016

Rezultate licenta toamna 2015

SESIUNE SUPLIMENTARA LICENTA toamna 2015

 • inscrieri: 14-18 septembrie 2015
 • sustinere examen licenta: 21-22 septembrie 2015

SESIUNE LICENTA vara 2015

REZULTATE


Rezultate SESIUNE LICENTA martie 2015


 

TEMATICA EXAMEN LICENTA 2014-2015


ORAR LICENTA anul scolar 2014-2015 sem. II

 

ORAR LICENTA anul scolar 2014-2015 sem. I

 

PERIOADA EXAMENULUI DE LICENŢĂ:

SPECIALIZAREA

INSCRIERI

SUSTINERE EXAMEN

FORMA DE EXAMINARE

S A L A

SUSŢINERE

SECRETARI COMISIE

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

26.06.2014, 10,00-12,00, Cat SSUJ

02.07.2014, 12,00-14,00, Cat. SSUJ

07.07.2014

08.07.2014

programare
rezultate

 

ORAL

J III 9

Lector univ.dr.

Mihaela Apostolache

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR ZI SI ID

02.07.2014, 10,00-16,00, J II 9

07.07.2014

09.07.2014

10.07.2014
rezultate zi

rezultate id

SCRIS

SUSŢINERE

I P 2

J II 9

Lector univ. dr.

Corina Iurea

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ –

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

03.07.2014, 08,00-11,00, AII3

04.07.2014, 08,00-11,00, AII3

07.07.2014

09.07.2014

10.07.2014
programare 09
programare 10
rezultate zi
rezultate id

SCRIS

SUSŢINERE

FA1 + FA2

A II 1

Lector univ dr.

Ispas Lucia

INFORMATICĂ

02.07.2014, 12,00-13,30, EP10

03.07.2014, 11,00-13,00, EP 10

08.07.2014, 9,00

09.07.2014, 9.00
programare
rezultate

ORAL

E IV 9

Asist. univ.dr.

Daniela Tudorică,

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ-

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

3.07.2014, 09,00-16,30, AII2

4.07.2014, 08,30-11,00, AII2

08. 07.2014

10. 07.2014

programare
rezultate

SCRIS

SUSŢINERE

FA2

A II 2

Lector univ.dr.

Diana Costea

MATEMATICĂ

03.07. 2014, 8,30-11,00, Hp2

08. 07.2014, 11,00

10. 07.2014, 10,00
programare 2

SCRIS

SUSŢINERE

A I 5

H P 2

Lector univ.dr.

Georgeta Maniu

PEDAGOGIE

25.06.2014, 12,00-13,00, J II 8

08.07.2014

11.07.2014
programare
rezultate

SCRIS

SUSŢINERE

A D 3

J II 10

Lector univ.dr.

Simona Eftimie

CHIMIE

07.07.2014, 11-13, I-III-3

10. 07.2014
programare
rezultate

ORAL

I I UNESCO

Şef lucr.dr. ing.

Simona Radu

ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT

27.06.2014, ora 11-13 Jp9

30.06.2014, ora 10-12 Jp9

13.07.2014

14.07.2014
programare
rezultate

ORAL

J III 10

Lector univ. dr.

Dragoş Rădulescu

 

DOCUMENTE FINALIZARE – LICENTA 2014

 • Regulament examen licenta 2014

 • Anexa 3 – Cerere tema lucrare – pentru studentii care depun cererea pentru lucrarea de licenta (licenta anul II)

 • Anexa 4 – Prima pagina lucrare

 • Anexa 5 – Datele initiale pentru proiect, lucrare

 • Anexa 6 – Aprecierea conducatorului stiintific

 • Anexa 7 – Cerere inscriere examen licenta, disertatie

 • Formularele pentru Anexe

TEMATICA LICENTA 2014


 

Rezultate SESIUNE LICENTA martie 2014

 


ORAR LICENTA anul scolar 2013-2014 sem. II

 

 


ORAR LICENTA anul scolar 2013-2014 sem. I

 

 


PERIOADA EXAMENULUI DE LICENŢĂ:

27 IUNIE – 11 IULIE 2013


SPECIALIZAREA

PERIOADA

INSCRIERE

SUSTINERE

EXAMEN

FORMA DE

EXAMINARE


SALA

SECRETARI

COMISIE

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ-

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

sala dept. filologie

27 iunie 2013, 13.30 – 16.00
28 iunie 2013, 09.00 – 11.00

2 iulie 2013

4 iulie 2013

3 iulie 2013

programare
catalog

SCRIS

SUSŢINERE

CONTESTAŢII

FA1

A II 1

Lector univ. dr.

Diana Costea

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ –

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

sala AII3


27 iunie 2013, 8.30 – 13.00
28 iunie 2013, 8.30 – 13.00

1 iulie 2013

3 iulie 2013

4 iulie 2013

2 iulie 2013

programare 1, 2
catalog

SCRIS

SUSŢINERE

SUSŢINERE

CONTESTAŢII

FA1+IP2

A II 3

A II 3

Lector dr. Lucia Ispas

CHIMIE

sala I IV9


27 iunie 2013, 10.00 – 13.30
28 iunie 2013, 10.00 – 13.30

9 iulie 2013

11 iulie 2013

10 iulie 2013

programare
catalog

SCRIS

SUSŢINERE

CONTESTAŢII

I IV 1

I IV 1

Asist. dr.

Andreea Bondarev

MATEMATICĂ

catedra de matematica

1 iulie 2013, 08.00 – 12.00

3 iulie 2013

5 iulie 2013

programare
catalog

SCRIS

SUSŢINERE

FA1

HP

Lector dr.

mat. Georgeta Maniu

INFORMATICĂ

sala EP10

28 iunie 2013, 10.00 – 13.00
1 iulie 2013, 11.00 – 13.00
2 iulie 2013, 11.00 – 13.00

4 iulie 2013

5 iulie 2013

programare
catalog

ORAL

E IV 9

Asist. Daniela Tudorica

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

sala AII catedra SJ

18 iunie 2013, 13.00 – 17.00
20 iunie 2013, 13.00 – 17.00

27 iunie 2013

28 iunie 2013

29 iunie 2013

programare
catalog

ORAL

AI5

AI5

AII 1

Asist. Claudia Ivanescu

ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT

sala AII catedra SJ

20 iunie 2013, 13.00 – 17.00
25 iunie 2013, 13.00 – 17.00

3 iulie 2013

programare
catalog

ORAL

AI5

Asist.

Claudia Ivanescu

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

ŞI PREŞCOLAR

Corpul A, etajul 2, la DPPD

9 iunie 2013, 9.00-14.00
1 iulie 2013, 15.00-17.00

3 iulie 2013

5,6 iulie 2013

4 iulie 2013

programare
catalog zi, ID

SCRIS

SUSŢINERE

CONTESTAŢII

FA2

J II 9

Lector dr.

Mihaela Badea

PEDAGOGIE

sala JII7

27 iunie 2013, 9.30-11.30

01 iulie 2013

4 iulie 2013

2 iulie 2013

programare
catalog

SCRIS

SUSŢINERE

CONTESTAŢII

FA2

J II 9

Lector dr.

Simona Eftimie

DOCUMENTE LICENTA 2013

Comisii de licenta 2013

 

TEMATICA LICENTA 2013


REZULTATE LICENTA martie 2013

ORAR LICENTA anul scolar 2012-2013 sem. I

 

 


 

EXAMEN DE LICENŢA (2011-2012)

 

sesiunea 29 iunie – 12 iulie 2012

 

I. ÎNSCRIERI: 18 – 22 IUNIE 2012

Pentru înscriere la examenul de licenta, se depun la dosar următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere*
 2. Certificat de naştere (si certificat de căsătorie, dacă este cazul) – copie simplă pentru fiecare
 3. BI/CI – copie simplă
 4. Notă de lichidare
 5. Declaratie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării si respectarea drepturilor de autor*

* Documentele 1 si 5 se pot ridica de la Secretariatul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe sau se pot descărca de la adresa:

http://litere-stiinte.upg-ploiesti.ro/images/files/documente-examen-licenta-2012.zip

II. SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢA, PE PROGRAME

PROGRAM LICENTA

DATA

SECRETAR COMISIE DISERTATIE

SALA

LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA – LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA

03.07.2012 scris

04.07.2012 contestatii

05.07.2012 sustinere

Asistent univ. dr. Diana Costea

IP7

 

CF2

LIMBA SI LITERATURA ROMANA – LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

02.07.2012 scris

03.07.2012 contestatii

04.07.2012 sustinere

Asistent univ. dr. Lucia Ispas

FA3,IP1

 

CF2

CHIMIE

03.07.2012 scris

10.07.2012 sustinere

Asistent univ. dr. Andreea Bondarev

DI4

MATEMATICĂ

03.07.2012 scris 11:00

05.07.2012 sustinere 10:00

Lector univ. dr. Maniu Georgeta

IP8

HP2

INFORMATICĂ

05.07.2012

Asistent mat. Daniela Tudorica

EIV9

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

04-05-06.07.2012

Lector univ. dr. Stancu Adrian

AI3

ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT

29.06.2012

Asistent Ivanescu Claudia

JIII9

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

07.07.2012 09:00

08.07.2012 contestatii

09-10-11-12.07.2012 sustinere

Asistent univ. dr. Mihaela Badea

FA2,FA3

 

IP8

PEDAGOGIE

01.07.2012 09:00

02.07.2012 contestatii

03.07.2012 sustinere

Asistent univ. dr. Eftimie Simona

IP4

 

JII9

III. TEMATICA LICENTA

IV. REZULTATE LICENTA