Examene

SESIUNEA DE IARNĂ  – ianuarie – februarie 2021

 

SESIUNEA DE TOAMNĂ – septembrie 2020

Referitor la decizia nr.396/06.05.2020 privind organizarea sesiunilor de examene de vară și toamnă ale anului universitar 2019 -2020, Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din 15.07.2020, a hotărât următoarele:

  • pentru sesiunea de restanțe din toamna anului universitar 2019 – 2020, studenții care doresc să susțină examenele/verificările/proiectele restante, au obligația de a transmite până cel târziu cu două zile înainte de data la care doresc să susțină evaluarea, o solicitare pe email către secretariatul facultății de care aparține precum și profesorului examinator. În această solicitare aceștia vor preciza următoarele elemente: denumirea disciplinei și data la care doresc să susțină;
  • se modifică Art. 1 alin (2), astfel: Examenele în sesiunea de vară și de toamnă ale anului universitar 2019 -2020 se desfășoară în modulul online, utilizând instrumentele online stabilite de titularul de disciplină.

Adresa Secretariat Facultatea de Litere și Științe: ls@upg-ploiesti.ro

REEXAMINARI 2 – 14 și 15 septembrie 2020

IMPORTANT! Taxe de reexaminare 

ANUNȚURI 

Programarea examenelor – sesiunea de toamnă 2020

Anunț! Detaliile referitoare la reexaminarea în vederea măririi notei pot fi consultate în regulamentul privind activitatea profesională a studenților în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Extras din regulament – art. 21

 

Programarea examenelor – sesiunea de restanțe ani terminali -vară 2020

Programarea examenelor – sesiunea de vară 2020

Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2020

Programarea examenelor – sesiunea de toamnă 2019

Programarea examenelor – sesiunea de restanțe ani terminali -vară 2019

Sesiunea de restanțe ani terminali – specializările AP, AMS, APIE și TAPI8 iunie 2019- 12 iunie, Reexaminări1 – 13 iunie, Reexaminări 2 – 14 iunie.

Programarea examenelor pentru anii terminali, sesiunea de restanțe – vară 2019, este disponibilă aici:

Programarea examenelor – sesiunea de vară 2019

Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2019

  • Decizia privind organizarea sesiunii de examene de iarnă 2019, pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultată aici.
  • Programarea examenelor pentru sesiunea iarnă 2019 este disponibilă aici.

Programarea examenelor – sesiunea de toamnă 2018

Detalii referitoare la sesiunea de toamnă – restanțe și reexaminări, sunt disponibile aici.

Programarea examenelor – vară 2018

Decizia privind organizarea sesiunilor de examene de vară și toamnă ale anului universitar 2017-2018 poate fi consultată aici.

Programarea examenelor – anii terminali – sesiunea de vară 2018

SESIUNEA DE VARĂ – ANII TERMINALI (08 MAI 2018 -27 MAI 2018)

Facultatea de Litere și Științe – toate specializările, fără AP și AMS

SESIUNEA DE VARĂ – ANII TERMINALI (22 MAI 2018 -10 IUNIE 2018)

Facultatea de Litere și Științe – specializările AP și AMS

Programarea examenelor – iarnă 2018

Facultatea de Litere și Științe

Programarea examenelor – iarnă 2018 – Program pregătitor de Limba română pentru cetățenii străini

Programarea examenelor – sesiunea de toamnă 2017

Programarea examenelor – anii I și II – vară 2017

Programarea examenelor – anii terminali – sesiunea de vară 2017

Programarea examenelor – sesiunea de iarnă 2017

Programarea examenelor – sesiunea de toamnă 2016

Programarea examenelor – sesiunea de vară 2016  – anii I şi II

Programarea examenelor sesiunea de vară 2015-2016  – ani terminali

Programarea examenelor sesiunea de iarnă 2015-2016

Anunț important pentru studenții restanțieri – septembrie 2015!

Studenții anului I care nu au obținut minimum 40 de credite și nu au promovat disciplina Educație Fizică (sem. I si II) vor fi exmatriculați. Se pot reînscrie în perioada 21-23.09.2015 pe locurile rămase libere în sesiunea de admitere 2015. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul UPG Ploiești sau la Secretariatul Facultății de Litere și Științe.

———————————————————————-

Studenții anului II care nu îndeplinesc condițiile de promovare în anul III pot depune
cerere de înscriere în an suplimentar până la data de 18.09.2015, ora 12:00.

Conditiile de promovare sunt următoarele:
– anul I promovat – 60 de credite și disciplina Educație Fizică promovată (sem. I și II)
– anul II – minimum 40 de credite și disciplina Educație Fizică promovată (sem. I și II)

Programarea examenelor pentru sesiunea de vară (2014-2015):


Examen finalizare a studiilor pentru promoțiile anterioare: 23 februarie – 06 martie 2015

Înscrieri: 23-27 februarie 2015. Mai multe informații sunt disponibile aici.


Decizie sesiune examene iarnă

Procedura utilizare catalog electronic

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă (2014-2015):

Facultatea de Litere și Științe


Anunț important pentru studenții restanțieri – septembrie 2014!

Studenții anului I care nu au obținut minimum 40 de credite și nu au promovat disciplina Educatie Fizică (sem. I și II) vor fi exmatriculați. Se pot reînscrie în perioada 23- 25.09.2014 pe locurile rămase libere în sesiunea de admitere 2014. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul UPG Ploiești sau la Secretariatul Facultății de Litere și Știinte.

———————————————————————-

Studentii anului II care nu îndeplinesc conditiile de promovare în anul III pot depune
cerere de înscriere în an suplimentar pâna la data de 17.09.2014, ora 12:00.

Conditiile de promovare sunt următoarele:
– anul I promovat – 60 de credite și disciplina Educație Fizică promovată (sem. I și II)
– anul II – minimum 40 de credite și disciplina Educație Fizică promovata (sem. I și II)

———————————————————————–

Studentii anului III pot depune cerere de înscriere sau reînmatriculare în  an suplimentar până la data de 17.09.2014, ora 12:00, după cum urmează:

• an suplimentar III, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
– anul I promovat – 60 de credite și disciplina Educație Fizică promovată (sem. I și II)
– anul II – minimum 40 de credite și disciplina Educație Fizică promovată (sem. I și II)

• an suplimentar II, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
– anul I – minimum 40 de credite și disciplina Educație Fizică promovată (sem. I și II)


Programarea examenelor pentru sesiunea de vară (2013-2014):

Facultatea de Litere și Științe – pe specializăripe zile


Programarea examenelor pentru sesiunea de restanțe vară – anii terminali (2013-2014):

Facultatea de Litere și Științe – iTIMFDSEFILO


Programarea examenelor pentru sesiunea de vară – anii terminali (2013-2014):

Facultatea de Litere și Științe


Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă (2013-2014):

Facultatea de Litere și Științe


Anunt 18.09.2013:

Studenții exmatriculați se pot reînscrie în anul I pe locurile rămase libere în data de 25.09.2013. Creditele acumulate până la acel moment vor fi recunoscute, dar taxa trebuie plătită integral. Detalii la Secretariatul Facultății de Litere și Științe.

Vineri, 20.09.2013 la ora 09:00, se pot susține reexaminări la o singură disciplină, taxa fiind de 100 RON.

Programarea examenelor pentru sesiunea de toamnă (2012-2013):

Facultatea de Litere și Științe

Decizie privind organizarea sesiunilor de exemene


Programarea examenelor pentru sesiunea de vară (2012-2013) – ani terminali:

Facultatea de Litere și Științe

  • Departamentul Filologie
  • Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică
  • Departamentul Științele Educației

 


Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă (2012-2013):

Facultatea de Litere și Științe

  • Departamentul Filologie
  • Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică
  • Departamentul Științele Educației

 


Programarea examenelor pentru sesiunea de toamnă:

03.09 – 10.09.2012 RESTANȚE

11.09 – 16.09.2012 REEXAMINĂRI

17.09 – 19.09.2012 REREEXAMINĂRI

Programare restante toamna 2012

În perioada 08 iunie – 05 iulie 2012 sunt programate examenele din sesiunea de vara 2012:

Modificari la programarea examenelor vara 2012

Programare examene sesiune de vara 2012

Programare examene sesiune de vara 2012 – pe specializari