Prezentare

Facultatea de Litere și Știinte a fost înființată în anul 1992, atunci când fostul Institut de Petrol și Gaze s-a transformat în universitate, beneficiind de profesionalismul și, în egală măsură, entuziasmul echipei care a întreprins acest demers. În prezent cele trei departamente ale facultății noastre susțin 7 programe de studii la nivel de licență și 6 la nivel de masterat (invățământ cu frecvență ):

Licență

Domeniu: Limbă și literatură; Specializări:

  1. Limba și literatura română – limba și literatura engleză
  2. Limba și literatura engleză – limba și literatura franceză

Domeniu: Informatică; Specializare: Informatică

Domeniu: Stiințe administrative; Specializări:

  1. Administrație publică
  2. Asistență managerială și administrativă

Domeniu: Stiințe ale educației; Specializări:

  1. Pedagogie
  2. Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Master

Domeniu: Filologie; Programe:

  1. Concepte și strategii de comunicare  interculturală
  2. Studii culturale românești în context european

Domeniu: Informatică; Program: Tehnologii avansate pentru prelucrarea informației

Domeniu: Științe administrative; Program: Administrație publică și integrare europeană

Domeniu: Științe ale educației; Programe:

  1. Consiliere școlară și dezvoltarea carierei
  2. Management educațional și integrare europeană

Contact

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Facultatea de Litere și Științe

Adresa: B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti, Prahova, 100680 Romania

Telefon: +40762244662

 Fax: +40244575847

Email: ls@upg-ploiesti.ro

Departamente

În cadrul Departamentului de Filologie al  Facultății de Litere și Științe funcționează Colectivul de Limbă, cultură și civilizație românească. Acesta coordonează instruirea studențiilor din Anul pregătitor. Informații suplimentare găsiți aici.


Decan

Prof. univ. dr. Mihaela SUDITU

E-mail: msuditu at upg-ploiesti.ro

Prodecani

Conf. univ. dr. Cristina IRIDON

E-mail: cristinairidon at yahoo.com

Șef lucr. dr. ing. Irina IONIȚĂ

E-mail: irinat at upg-ploiesti.ro


Secretare Angelica Vica, Nicoleta Florea

Telefon secretariat și decanat: +40762244662

Fax +40-244-575 847

Email: ls@upg-ploiesti.ro