Departamentul Științele Educației

Prezentarea Departamentului Științele Educației

   Departamentul ŞTIINTELE EDUCAŢIEI a luat ființă prin hotărârea Senatului nr. 1720/11.07.2011 ce prevedea modificarea organigramei Universităţii Petrol-Gaze. Acesta s-a constituit prin desființarea Catedrei de ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, catedră ce coordona, la acel moment, două programe de studii de licență PEDAGOGIE şi PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PRIMAR ŞI PREŞCOLAR şi trei programe de studii de master: MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ, CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI şi MASTERPROF – PROFESORI COMPETENŢI PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII  (DIDACTICĂ ŞI DIDACTICI DE SPECIALITATE), organizate în domeniul fundamental ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe.

    Începând cu anul universitar 2014-2015, conform hotărârii Senatului 245/06.03.2014 privind reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe Economice, Departamentului Ştiinţele Educaţiei i s-a alăturat colectivul de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

În prezent, departamentul este coordonator a patru programe de studii de licenţă:

  • ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ;
  • ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ;
  • PEDAGOGIE;
  • PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR;

şi trei programe de studii de master:

  • ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ;
  • CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI;
  • MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ.

Totodată, Departamentul Ştiinţele Educaţiei coordonează derularea a trei programe de formare continuă acredidate CNFPIP:

  • Provocări şi constrângeri în educaţia nonformală;
  • Facilitarea învăţării elevilor: deprinderi fundamentale, strategii didactice;
  • Dezvoltarea competenţelor de cercetare a cadrelor didactice în vederea gradului didactic I.

      Direcțiile de cercetare ale membrilor departamentului sunt în domeniile Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi ştiinţe comportamentale, Ştiinţe juridice, iar rezultatele cercetărilor sunt publicate în articole științifice, cărți sau prezentate la manifestări științifice de prestigiu din țară şi din străinătate.

         În cadrul departamentului se derulează proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare cu implicarea cadrelor didactice, dar şi a studenților și masteranzilor.

    Departamentul ŞTIINTELE EDUCAŢIEI  colaborează cu universități și institute de cercetare și organizează periodic conferințe, workshop-uri și alte manifestări științifice naționale şi internaționale (“Education and Psychology Challenges – Teachers for the Knowledge Society”).

 Conducerea departamentului
Director departament Conf. univ. dr.  Safta Cristina Georgiana
Consiliul departamentului Prof. univ. dr. Suditu Mihaela
Conf. univ. dr. Mărgărițoiu Alina
Conf. univ. dr. Apostolache Mihaela Adina
Lector univ. dr. Grigorescu Dragoş
Lista cadrelor didactice
Conf. univ. dr. Safta Cristina Georgiana crystyne_s@yahoo.com
Prof. univ. dr. Stan Emil estan10@yahoo.com
Prof. univ. dr. Suditu Mihaela msuditu@yahoo.com
Prof. univ. dr. Singer Mihaela Florence mikisinger@gmail.com
Prof. univ. dr. Vasile Cristian clinical_psycho@yahoo.com
Prof. univ. dr. Calcan Gheorghe calcangheorghe@yahoo.com
Conf. univ. dr. Mărgăriţoiu Alina alinapetrescu1@yahoo.com
Conf.  univ. dr. Apostolache Mihai Cristian mihaiapostolache5@yahoo.com
Conf.  univ. dr. Apostolache Mihaela Adina mihapostolache@yahoo.com
Conf. univ. dr. Iurea Corina corinaiurea@yahoo.com
Conf.  univ. dr. Szekely Cătălina Ştefania catalinaupg@yahoo.com
Lector  univ. dr. Volosevici Dana dana.volosevici@vplaw.ro
Lector  univ. dr. Rădulescu Dragoş Lucian dragosradulescu@hotmail.com
Conf. univ. dr. Vieriu Eufemia eufemia_vieriu@yahoo.com
Lector univ. dr. Grigorescu Dragoş dragos_grigorescu77@yahoo.com
Lector univ. dr. Stan Angela lungu_angela@yahoo.com
Asist. univ. dr.  Mihai Claudia Elena claudia.mihai29@yahoo.com
 Profesori consultanți
Ioniță Iulia Adelina adelinaiulia.ionita@yahoo.com
Bucur Silviu Ciprian s_bucur_2004@yahoo.com
Herseni Ioana Ana Maria ioana_herseni@yahoo.com
Personal didactic auxiliar
Neagu Iuliana neagu.iuliana72@yahoo.com
Contact