Category Archives: studenţi

Prelungire perioadă de desfășurare online a activităților didactice

Conform Hotărârii Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020  în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect se desfășoară online.

De asemenea, Senatul universitar a hotărât ca, în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, activitățile desfășurate de către studenții din anii terminali în vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație să se desfășoare atât prin participarea fizică în universitate a studenților, cât și online.

Hotărârea Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020 

Burse – Termen depunere dosare: 20 noiembrie, ora 12.00

Conform calendarului activităților privind aprobarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență ți master, termenul pentru depunerea dosarelor la secretariatul facultății este 20 noiembrie 2020, ora 12.00. 

Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material și calendarul este disponibil pe pagina STUDENȚI.

Anunț – Deschiderea anului universitar 2020 – 2021

Festivitatea de deschidere oficială a anului universitar  2020 – 2021 va avea loc joi, 1 octombrie 2020începând cu ora 1100.

Ceremonia se va organiza în Parcarea 2 din spatele Aulei Universității Petrol – Gaze din Ploiești, cu respectarea prevederilor Ordinului comun 5487/1494/2020 privind măsurile și condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 .

După ceremonia de deschidere, conducerea Facultății de Litere și Științe se va întâlni cu studenții din anul I la ora 13.00 în Aula Universității.

Vă așteptăm cu drag!

Anunț – Cazarea studenților din anul I

Cazarea studenților din anul I se va face pe data de 27.09.2020, între orele 9.00-16.00.
 
Diagramele vor fi afișate la avizierele căminelor.
Toate cererile depuse au fost aprobate.
 
Important!
Pentru asigurarea condițiilor de siguranță epidemiologică, este obligatorie purtarea măștii și respectarea normelor privind distanțarea socială.
https://www.upg-ploiesti.ro/ro/anunt-cazare

Anunț important!

În atenți studenților din anii terminali!
 
Vă reamintim că în următoarea perioadă se va desfășura sesiunea de reexaminări, astfel:
– reexaminare 1: 27 iunie 2020;
– reexaminare 2: 28 iunie 2020.
 
Participarea la o sesiune de reexaminări se face numai după:
– achitarea taxei de reexaminare aferente (100 de lei – Reex1, 200 de lei – Reex2);
– trimiterea unui email pe adresa ls@upg-ploiesti.ro în care menționați: numele și prenumele, denumirea disciplinei, titularul disciplinei și dovada plății (document de plată scanat) (până cel târziu cu două zile înainte de data programată).
 
Succes!

Examen de finalizare studii universitare de licență/disertație

În atenția studenților din anii terminali!

Dacă optați pentru varianta de a transmite personal prin registratura UPG (Corp I, parter intrarea studenților) lucrarea în forma finală format tipărit și legat împreună cu documentele necesare înscrierii la examenul de finalizare a studiilor de licență/disertație (vezi instrucțiunileutilizați un plic în care să puneți toate documentele.

Nu uitați să menționați pe plic:

  • numele și prenumele;
  • facultatea;
  • specializarea.

Mult succes!

Sesiunea de restanțe/reexaminări pentru studenții din anii terminali

În atenția studenților din anii terminali!

Sesiunea de restanțe: 22 – 26 iunie 2020

Pentru sesiunea de restanțe veți transmite cu 2 zile înainte de data susținerii examenului o solicitare pe mail către secretariatul LS pe adresa:  ls@upg-ploiesti.ro. În solicitare, veți menționa denumirea disciplinei și data la care vă prezentați (conform programării https://timf.upg-ploiesti.ro/ls/examene/).

Reexaminare 127 iunie 2020 –  Taxă: 100 lei

Reexaminare 2: 28 iunie 2020 – Taxă: 200 lei

Taxele se pot plăti la Casieria UPG (program casierie: https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/program-casierie) sau online (https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/informatii-referitoare-la-taxele-de-scolarizare). Dacă efectuați plata prin ordin de plată, specificați, vă rog : specializare/an/grupă/ disciplină.

Pentru  Reex1 si Reex2 cererea de examinare va fi însoțită de dovada de plată scanată.

Pentru alte detalii, consultați decizia de examene pentru sesiunea de vară 2020, pe pagina EXAMENE.

Anunț important!

Dragi studenți,
Pentru a rezolva cât mai rapid problemele legate de plata taxelor școlare, plata creditelor, a restanțelor etc., pentru a vă informa cu privire la situația voastră școlară în general, vă rugăm să consultați Contractul de studiu încheiat la începutul anului universitar și, totodată, să accesați site-ul universității, secțiunea Studenți, Portalul Notelor:  Portal UPG
Dacă sunt nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de mail: ls@upg-ploiesti.ro, precizând obligatoriu:
  • nume și prenume;
  • an de studiu/specializare/grupa;
  • număr de telefon;
  • formularea clară a problemei.
Pentru virarea taxelor de studiu, accesați datele necesare (cont, cod fiscal etc.), aici:  Informații referitoare la taxele de școlarizare | Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Alte detalii referitoare la taxele școlare și administrative găsiți aici: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/taxe-scolare-si-administrative

Program Euro 200 – ajutor financiar pentru studenți în vederea achiziționării de calculatoare

Dragi studenți, vă aducem în atenție Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 – Programul Euro 200.

Documentele doveditoare în vederea stabilirii eligibilității solicitanților și cererea completată de către solicitant (strudent), vor fi transmise către universitate, prin servicii de curierat sau prin intermediul poștei electronice până la data de 17 aprilie 2020.

Mai multe detalii referitoare la condițiile necesare pentru primirea ajutorului financiar în vederea achiziționării unui calculator, configurația minimă recomandată a calculatorului și calendarul aferent acestui program găsiți în următoarele documente: