Monthly Archives: April 2020

Anunț important!

Dragi studenți,
Pentru a rezolva cât mai rapid problemele legate de plata taxelor școlare, plata creditelor, a restanțelor etc., pentru a vă informa cu privire la situația voastră școlară în general, vă rugăm să consultați Contractul de studiu încheiat la începutul anului universitar și, totodată, să accesați site-ul universității, secțiunea Studenți, Portalul Notelor:  Portal UPG
Dacă sunt nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de mail: ls@upg-ploiesti.ro, precizând obligatoriu:
  • nume și prenume;
  • an de studiu/specializare/grupa;
  • număr de telefon;
  • formularea clară a problemei.
Pentru virarea taxelor de studiu, accesați datele necesare (cont, cod fiscal etc.), aici:  Informații referitoare la taxele de școlarizare | Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Alte detalii referitoare la taxele școlare și administrative găsiți aici: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/taxe-scolare-si-administrative

Program Euro 200 – ajutor financiar pentru studenți în vederea achiziționării de calculatoare

Dragi studenți, vă aducem în atenție Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 – Programul Euro 200.

Documentele doveditoare în vederea stabilirii eligibilității solicitanților și cererea completată de către solicitant (strudent), vor fi transmise către universitate, prin servicii de curierat sau prin intermediul poștei electronice până la data de 17 aprilie 2020.

Mai multe detalii referitoare la condițiile necesare pentru primirea ajutorului financiar în vederea achiziționării unui calculator, configurația minimă recomandată a calculatorului și calendarul aferent acestui program găsiți în următoarele documente: