Licență

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face on-line pe platforma de admitere a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (https://e-admitere.upg-ploiesti.ro) sau prin depunerea dosarului şi completarea fişei de înscriere la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Detalii referitoare la calendarul admiterii, actele necesare înscrierii, taxele aferente și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă 2020 găsiți în secțiunile dedicate acestor subiecte, ce pot fi accesate din mediul Admitere 2020 – Licență.

Facultatea de Litere și Științe

Date de contact:

  • Telefon: +40762244662
  • Email: ls.admitere@upg-ploiesti.ro