Managementul calității

RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI
ANALIZE DE DISCIPLINĂ

Calendarul analizelor de disciplină  – an universitar 2019 – 2020

Calendarul analizelor de disciplină  – an universitar 2018 – 2019

Calendarul analizelor de disciplină  – an universitar 2017 – 2018

PLANUL OPERAŢIONAL privind activitatea de cercetare științifică
OBIECTIVELE DIN DOMENIUL CALITĂȚII
STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR DIN DOMENIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII
OBIECTIVE SPECIFICE ALE FACULTĂȚII/DEPARTAMENTULUI/SERVICIULUI/BIROULUI
RAPORT PRIVIND EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN  FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE
REGISTRUL RISCURILOR
COMISIA DE CALITATE A FACULTĂȚII DE LITERE ȘI ȘTIINȚE

Componența Comisiei de Calitate a Facultății de Litere și Științe