Licență

Taxa de înscriere: 150 lei pentru fiecare program de studii/ specializare la care se înscrie un candidat.

Categoriile de candidaţi care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru un singur program de studii sunt:

  • candidaţii orfani de ambii părinţi;
  • candidaţii proveniţi din casele de copii sau plasamente familiale;
  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
  • candidaţii care sunt copii ai salariaţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti;
  • candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologia de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi. Pe dosar se menţionează scutit de taxă de înscriere.

Candidații care sunt cadre didactice titulare în învățământul de stat beneficiază de reducere de taxă de înscriere 50% pentru un singur program de studii. Reducerea de taxă se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologia de admitere. Aprobarea reducerii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi. Pe dosar se menţionează reducere taxă înscriere 50%.