Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Resurse educaționale 

În perioada 11.03.2020 – 29.03.2020, activitățile didactice vor continua în regim online. Resursele educaționale pentru studenții specializării Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar la adresa: http://edu.upg-elearning.ro/

Studenții vor primi prin intermediul reprezentanților lor parolele corespunzătoare pentru accesarea materialelor didactice aferente perioadei menționate mai sus (suport de curs, suport de seminar, teme de lucru etc.).

În această perioadă studenții trebuie să comunice în permanență cu titularii cursurilor, laboratoarelor etc. prin email, platforme e-learning sau alt mijloc de comunicare.