Educație

Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 2016-2017

Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți aferent activității din anul universitar 2016-2017, Facultatea Litere și Științe, poate fi descărcat de aici.

Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 2015-2016

Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, aferent activității din anul 2015-2016, Facultatea de Litere și Știinte poate fi descărcat aici.

Analize de discipline în anul universitar 2017-2018

Calendarul analizelor de disciplină care vor fi efectuate în anul universitar 2017-2018:

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar 2017-2018

Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru specializarea Română-Engleză

În urma reevaluarii periodice, făcute o dată la 5 ani, specializarea Română-Engleză își menține acreditarea, cu calificativul maxim și menținerea numărului de locuri la 150 – detalii aici.

Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru specializarea Informatică

În urma reevaluarii periodice, făcute o dată la 5 ani, specializarea Informatică își menține acreditarea, cu calificativul maxim și cresterea numărului de locuri la 75 – detalii aici.

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar 2016-2017

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar

2015-2016

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar

2014-2015

Analize de discipline sem I 2014-2015

Departamentul Științele Educației

Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică, Fizică

Departamentul de Filologie

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar

2013-2014

 

Responsabili de programe de studii

Departamentul Tehnologia Informației, Matematică, Fizică

– Informatică: conf. dr. inf. Gabriela Moise

– Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației: conf. dr. ing. Monica Vlădoiu

Departamentul Științele Educației


 

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar – licenţă

2012-2013

 

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar – master

2012-2013