Educație

Planuri de învățământ valabile în anul universitar 2019-2020

Studii universitare de licență:

Studii universitare de master:

 

Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru programul de studii universitare de masterat Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației (înființat în 2004) și pentru domeniul de masterat Informatică

În urma reevaluării periodice, făcute o dată la 5 ani, domeniul de masterat Informatică și programul de studii universitare de masterat Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației își mențin acreditarea, cu calificativul maxim – detalii aici.

Analize de discipline în anul universitar 2018-2019

Calendarul analizelor de disciplină care vor fi efectuate în anul universitar 2018-2019:

Planuri de învățământ valabile în anul universitar 2018-2019

Arhivă planuri de învățământ

Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 2017-2018

Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți aferent activității din anul universitar 2017-2018, Facultatea Litere și Științe, poate fi descărcat de aici.

Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 2016-2017

Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți aferent activității din anul universitar 2016-2017, Facultatea Litere și Științe, poate fi descărcat de aici.

Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 2015-2016

Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, aferent activității din anul 2015-2016, Facultatea de Litere și Știinte poate fi descărcat aici.

Analize de discipline în anul universitar 2017-2018

Calendarul analizelor de disciplină care vor fi efectuate în anul universitar 2017-2018:

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar 2017-2018

Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru specializarea Română-Engleză

În urma reevaluarii periodice, făcute o dată la 5 ani, specializarea Română-Engleză își menține acreditarea, cu calificativul maxim și menținerea numărului de locuri la 150 – detalii aici.

Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru specializarea Informatică

În urma reevaluarii periodice, făcute o dată la 5 ani, specializarea Informatică își menține acreditarea, cu calificativul maxim și cresterea numărului de locuri la 75 – detalii aici.

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar 2016-2017

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar

2015-2016

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar

2014-2015

Analize de discipline sem I 2014-2015

Departamentul Științele Educației

Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică, Fizică

Departamentul de Filologie

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar

2013-2014

 

Responsabili de programe de studii

Departamentul Tehnologia Informației, Matematică, Fizică

– Informatică: conf. dr. inf. Gabriela Moise

– Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației: conf. dr. ing. Monica Vlădoiu

Departamentul Științele Educației


 

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar – licenţă

2012-2013

 

Planuri de învăţământ valabile în anul şcolar – master

2012-2013