Educație

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Anul universitar 2020 – 2021

Studii universitare de licență:

Studii universitare de master:

Anul universitar 2019 – 2020

Studii universitare de licență:

Studii universitare de master:

Arhivă planuri de învățământ (anterior anului universitar 2019 – 2020)
Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru programul de studii universitare de masterat Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației (înființat în 2004) și pentru domeniul de masterat Informatică

În urma reevaluării periodice, făcute o dată la 5 ani, domeniul de masterat Informatică și programul de studii universitare de masterat Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației își mențin acreditarea, cu calificativul maxim – detalii aici.

Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru specializarea Română-Engleză

În urma reevaluarii periodice, făcute o dată la 5 ani, specializarea Română-Engleză își menține acreditarea, cu calificativul maxim și menținerea numărului de locuri la 150 – detalii aici.

Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru specializarea Informatică

În urma reevaluarii periodice, făcute o dată la 5 ani, specializarea Informatică își menține acreditarea, cu calificativul maxim și cresterea numărului de locuri la 75 – detalii aici.

Responsabili de programe de studii

  • Departamentul Tehnologia Informației, Matematică, Fizică
    • Informatică: conf. dr. inf. Gabriela Moise
    • Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației: conf. dr. ing. Monica Vlădoiu
  • Departamentul Științele Educației (responsabilii de program Științele Educației)
  • Departamentul Filologie

Responsabilii pe specializări și ani de studiu