Admitere 2019

ADMITERE 2019

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești va organiza în lunile iulie 2019 (sesiunea de vară) și septembrie 2019 (sesiunea de toamnă) concursul de admitere la studii universitare de licență și master.

Programele de studii universitare de licență și master pentru domeniile Limbă și Literatură/Filologie, Informatică, Științe Administrative și Științe ale Educației sunt următoarele:

Detaliile referitoare la condițiile, documentele necesare înscrierii, precum și calendarul sesiunii de admitere, sunt prezentate mai jos:

 • Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență 2019, aici.
 • Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de master 2019, aici.

ADMITERE LICENȚĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE II 2018

La Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești continuă înscrierile pentru concursul de admitere la studii universitare de licență, pe locurile neocupate din sesiunea septembrie I 2018, după următorul program:

Înscrieri: 18 -23 septembrie, în intervalul orar:

 • de marți până vineri între orele 9.00-15.00;
 • sâmbătă și duminică între orele 9.00-13.00.

Afișarea listelor cu numele candidaților declarați admiși se va face pe data de 24 septembrie 2018.

ADMITERE MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE II 2018

La Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești continuă înscrierile pentru concursul de admitere la studii universitare de master, pe locurile neocupate din sesiunea septembrie I 2018, după următorul program:

Înscrieri: 18 -21 septembrie, în intervalul orar 9.00-15.00.

Susținerea concursului de admitere: 22 septembrie 2018.

IMPORTANT! Înscrierea candidaților la studii universitare de licență/master se va efectua la Decanatul Facultății de Litere și Științe, Corpul A, etajul al II-lea.

ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Concursul de admitere la master se va desfășura în data de 13 septembrie 2018, după cum urmează:

 • Filologie – Sala A.II.1 – ora 09.00
 • Științe ale Educației – Sala J.II.9 – ora 09.00
 • Științe Administrative – Corp A.II (Catedra SSUJ) – ora 08.00.

Observație: La examen, candidatul trebuie să se prezinte cu fișa de înscriere și cartea de identitate.

Situația locurilor disponibile pentru Sesiunea Septembrie 2018:

Programul de desfășurare a concursului de admitere – Sesiunea Septembrie 2018:

ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTER 2018 – SESIUNEA VARĂ II

În perioada 01.08.2018 – 01.09.2018, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești continuă înscrierile pentru concursul de admitere, sesiunea vară II 2018, pe locurile neocupate din sesiunea vară I 2018 la programele de studii universitare de licență și studii universitare de master

Mai multe detalii găsiți aici.

Situația locurilor neocupate în urma concursului de admitere la studii universitare de licență sesiunea vară I -2018 este disponibilă aici.

Situația locurilor neocupate în urma concursului de admitere la studii universitare de master sesiunea vară I -2018 este disponibilă aici.

ADMITERE MASTERAT 2018

Concurs de admitere la master 2018

Concursul de admitere la master se va desfășura în data de 26 iulie 2018, astfel:

 • Domeniul Informatică sala E.IV.9, ora 12.30;
 • Domeniul Științe ale Educațieisala J.II.9, ora 11.00;
 • Domeniul Filologiesala A.II.1, ora 9.00;
 • Domeniul Științe AdministrativeCorp A.II (Catedra SSUJ), ora 9.00.

Forma de examinare:

 • examen oral – susținere eseu, pentru programele de master de la domeniile: Științe ale Educației, Filologie, Științe Administrative;
 • examen oral pe baza tematicii, pentru programul Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, domeniul Informatică.

Tematica pentru concursul de admitere

Notă. Temele eseului pentru domeniul Științe ale Educației trebuie să se subsumeze unuia dintre capitolele prezente în tematica de concurs, care se găsește pe link-ul corespunzător de mai sus.

Admitere Facultatea de Litere și Științe 2018

Oferta educațională – studii universitare de licență 2018

Oferta educațională – studii universitare de master 2018

Detaliile referitoare la condițiile, documentele necesare înscrierii, precum și calendarul sesiunii de admitere, sunt prezentate mai jos:

 • Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență 2018, aici.
 • Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master 2018, aici.
 ls