Licență

În perioada 11.03.2020 – 29.03.2020, activitățile didactice vor continua în regim online. Studenții vor primi prin intermediul reprezentanților lor parolele corespunzătoare pentru accesarea materialelor didactice aferente perioadei menționate mai sus (suport de curs, suport de seminar, teme de lucru etc.).

Adresele site-urilor se găsesc pe fiecare pagină din meniul Licență.

În această perioadă studenții trebuie să comunice în permanență cu titularii cursurilor, laboratoarelor etc. prin email, platforme e-learning sau alt mijloc de comunicare.