Monthly Archives: November 2020

Continuare desfășurare activități online

Conform Hotărârii Senatului nr. 28/26 noiembrie 2020, în perioada cuprinsă între 02 și 20 decembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect se vor desfășura online, exceptând activitățile desfășurate de către studenții din anii terminali în vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație și studenților-doctoranzi care pot participa fizic în universitate.

Senatul universitar a hotărât ca, în perioada 11-27 ianuarie 2021, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect să se desfășoare prin participarea fizică în universitate a tuturor studenților, iar activitățile didactice de curs să se desfășoare online. În condițiile în care deciziile ministerului de resort și ale Guvernului României nu vor permite acest lucru, toate activitățile didactice se vor desfășura online.

Prelungire perioadă de desfășurare online a activităților didactice

Conform Hotărârii Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020  în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect se desfășoară online.

De asemenea, Senatul universitar a hotărât ca, în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, activitățile desfășurate de către studenții din anii terminali în vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație să se desfășoare atât prin participarea fizică în universitate a studenților, cât și online.

Hotărârea Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020 

Burse – Termen depunere dosare: 20 noiembrie, ora 12.00

Conform calendarului activităților privind aprobarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență ți master, termenul pentru depunerea dosarelor la secretariatul facultății este 20 noiembrie 2020, ora 12.00. 

Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material și calendarul este disponibil pe pagina STUDENȚI.