Studenți

Module de consultații

Programarea modulelor de consultații ale cadrelor didactice – semestrul I, an universitar 2019 – 2020:

Burse și alte forme de sprijin material pentru studenți – An universitar 2019-2020, sem. I

Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculați la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master

Calendarul activităților privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculați la cursurile cu frecvență –  licență şi master

Informații suplimentare – burse 2019-2020

TABERE STUDENȚEȘTI 2019

Lista finală a beneficiarilor de tabere studențești în anul 2019

Lista – Rezervă

Procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere

Procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere – rezerve

Anunțul privind întâlnirea comisiei de selecție poate fi găsit aici.

Lista cererilor depuse pentru locuri în taberele studențești pentru vară 2019 este disponibilă aici.

Metodologia privind organizarea taberelor studențești poate fi consultată aici.

Anexa nr.4  – cerere individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești .

Perioada de înscriere pentru studenți este 19.04.2019 – 17.05.2019.

Burse și alte forme de sprijin material pentru studenți – An universitar 2018-2019, sem. II

Calendarul activităților privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență –  licență şi master, anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea, găsiți aici.

Burse și alte forme de sprijin material pentru studenți – An universitar 2018-2019, sem. I

Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculați la cursurile cu frecvenţă –  licenţă şi master este disponibil aici.

Detalii referitoare la cuantumul burselor și calendarul activităților privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculați la cursurile cu frecvență –  licență şi master găsiți aici.

 

Tabere pentru studenți – 2018

Lista finală a beneficiarilor de tabere studențești în anul 2018 poate fi consultată aici.

Procesul verbal încheiat cu ocazia analizării cererilor pentru tabere 2018 este disponibil aici.

Detalii referitoare la perioadele și locația taberei studențești găsiți aici.

Perioada de înscriere pentru tabere studențești – 2018 se prelungește până pe data de 15 iunie 2018, ora 12.00. 

Anunțul privind întâlnirea comisiei de selecție poate fi găsit aici.

Lista studenților care au depus cereri pentru a beneficia de tabere studențești în anul 2018 poate fi consultată aici.

Metodologia poate fi consultată aici.

Teach for Romania

Teach for Romania își propune să ofere acces la educație de calitate copiilor din medii
vulnerabile. Mai multe informații despre cum vă puteți înscrie în program aici.

Burse și alte forme de sprijin material pentru studenți – sem II / 2017-2018

Calendarul activităților privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți pentru semestrul al II-lea, an universitar 2017-2018 poate fi consultat aici.

Burse și alte forme de sprijin material pentru studenți – sem I / 2017-2018

Calendarul activităților privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018 poate fi consultat aici.

TABERE PENTRU STUDENȚI – perioada înscrieri 24.04.2017 – 22.05.2017

Lista finală a beneficiarilor de tabere studențești în anul 2017 poate fi consultată aici.

Procesul verbal încheiat cu ocazia analizării cererilor pentru tabere 2017 este disponibil aici.

Anunțul privind întîlnirea comisiei de selecție poate fi găsit aici.

Lista studenților care au depus cereri pentru a beneficia de tabere studențești în anul 2017 poate fi consultată aici.

Metodologia Programului Național Tabere Studențești 2017 poate fi consultată aici.

Alte documente utile referitoare la tabere puteți consulta aici.

ACORDARE BURSE ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI – termen limită 21 aprilie

Calendarul activităților privind aprobarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență, licență și master, pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017, poate fi consultat aici.

Regulamentul aferent poate fi consultat aici.

Un student nu poate primi două tipuri de burse din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Un student poate primi două tipuri de burse din categorii diferite.
Există 3 categorii de burse, după cum urmează:
1. Bursele pentru stimularea performanţei academice:
       – bursă de performanţă;
       – bursă de merit;
2. Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse
       – bursă socială;
       – burse sociale ocazionale.
3. Burse speciale se acordă pentru alte tipuri de activităti (sportive, voluntariat etc.)
Exemplu: un student poate primi bursă de merit și bursă socială (dacă sunt indeplinite criteriile pentru fiecare tip de bursă).

SCOALĂ DE VARĂ LA BONN, GERMANIA

The University of Bonn invites undergraduate and postgraduate students to a Summer School in Intellectual Property. Open to students from all disciplines and conducted in English the school runs from 31 July – 11 August 2017.

The Summer School introduces students to the main areas of Intellectual Property and examines important Intellectual Property issues. The students will be able to discuss Intellectual Property issues with professionals from Intellectual Property organizations, innovative companies, research facilities, law offices, and the University of Bonn. Full details can be found on the website.

BURSE PENTRU STUDENȚI – TOAMNĂ 2016

Hotărârea CA privind bursele pentru studenţi şi calendarul pentru toamnă 2016 pot fi consultate aici: hotărâre şi calendar.

TABERE PENTRU STUDENȚI – VARA 2016

Lista finală a studenţilor care beneficiază de tabere poate fi consultată aici.

Lista studentilor care au fost selectati  iniţial poate fi consultată aici.

Lista studentilor care au depus cerere poate fi consultată aici.

Aici se poate consulta Metodologia tabere studentesti 2016

Alte documente utile referitoare la tabere puteti consulta în Anexe Metodologie Tabere 2016.rar.

Indrumători de an pentru specializarea Chimie:

Anul 1 - sef lucrari dr. chim. Calin Catalina
Anul 2 - asist. dr. chim. Budeanu Maria Magdalena
Anul 3 - sef lucrari dr. chim. Radu Simona

TABERE PENTRU STUDENŢI – VARĂ 2015

Ordinul 195 din 2015 – Metodologie Tabere Studențești


Conferința națională adresată studenților
EDUCATION BETWEEN SCHOOL AND SOCIETY
29-30 Aprilie 2015

31.03.2015 – trimiterea lucrărilor de către participanţi
20.04.2014 – confirmarea acceptării lucrărilor de către organizatori

detalii suplimentare
afiș conferință
template lucrare

 


Calendar burse sociale 2014-15 sem2.

Calendar reduceri taxe 2014-15 sem2.

Regulament acordare burse 2014-2015.


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL AL III-LEA

Pentru a fi declarați absolvenți la finalul anului universitar 2014 – 2015, studenții trebuie să finalizeze disciplina Practica lucrare de licență prin obținerea unei note, respectiv a creditelor aferente.

Studenții care nu finalizează această activitate vor fi exmatriculați, având posibilitatea de a se înmatricula în an suplimentar în anul universitar 2015-2016 pe baza de cerere individuală cu plata creditelor restante.


Studenții care nu și-au achitat obligațiile financiare aferente semestrului I al anului universitar 2014-2015 vor fi propuși pentru exmatriculare. Tabelul nominal poate fi consultat la Secretariatul Facultății de Litere și Științe.


 In atentia tuturor studenților din anii terminali:

• Termenul limită de depunere a opțiunilor pentru lucrările de licență și disertații este 31.10.2014.
• Cererile, completate conform Anexei 3 din Regulamentul privind organizarea si desfășurarea examenelor de licență, diplomă și disertație la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, aferent anului universitar 2013-2014, vor fi depuse la secretariatele departamentelor coordonatoare ale specializărilor și vor fi semnate de cadrele didactice îndrumătoare.
• Studenții care nu se înscriu în termenul de mai sus nu vor putea finaliza activitatea de practică pentru elaborarea lucrării de licență/disertație și nu vor putea susține examenul de finalizare a studiilor în anul universitar 2014-2015.

 TABERE PENTRU STUDENȚI – VARĂ 2014

Lista finală tabere studenți

Lista cu studenții care au depus cerere tabără

In atenția studenților de la AP și AMS: prin intermediul proiectului „MAI APROAPE DE TINERI” inițiat de Departamentul pentru IMM –uri, Mediu de Afaceri și Turism, Oficiul pentru IMM-uri și Cooperație Ploiești oferă studenţilor posibilitatea de a participa la un stagiu de practică de 2 săptămâni alături de consilierii ce fac parte din echipa acestei instituții guvernamentale care gestionează o serie de programe de finanțare nerambursabilă și care are arondate un numar de 8 judete și capitala tarii, Bucuresti.

Persoanele interesate pot trimite un CV Oficiului Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Ploiești la adresa de e-mail: oficiuploiesti@aippimm.ro sau la nr de fax: 0244.54.40.54

La sfârșitul stagiului de practică veți primi o adeverință cu care veți putea echivala practica aferenta anilor II și III.


Prezentare Teach for Romania

Vă puteți înscrie în programul Teach for Romania până pe 5 mai (daca aplicanții au modulul psihopedagogic finalizat sau în curs de finalizare în acest an) sau pe 9 mai (în cazul celor care nu au finalizat acest modul): teachforromania.ro/aplica

În perioada 3-5 aprilie 2014, reprezentanții proiectului Teach for Romania vor fi prezenți în universitatea noastră. Proiectul se adresează absolvenților modulului psiho-pedagogic, care doresc să profeseze în învățământ, adresându-se în special copiilor cu nevoi speciale sau din medii defavorizate. Pentru mai multe informații contactati DPPD. Website-ul proiectului, respectiv pagina de facebook: teachforromania.ro facebook.com/teachforromania


Consultații cadre didactice DSE

Consultații cadre didactice FILO

Consultații cadre didactice TIMF

Consultatii cadre didactice APIE

Calcan Gheorghe – miercuri, 19-20,40
Preda Gavriil- luni 19-20,40
Vasilescu Gabriela, luni – 11,30 – 13,20; miercuri 13,20 -15 .
Apostolache Mihai – marti, 15.20-17.00
Apostolache Mihaela – miercuri, 17.10-18.50
Szekely Catalina, luni – 9,50-11,30; miercuri 13,20 -15
Vieriu Eufemia, joi 14,30-16,00

Îndrumători de an:

Informatică an I – Negoita Catalina, an II – Toader Florentina, an III – Tudorica Daniela
Matematică an I – Stefan Alin, an II – Boaca Tudor, an III – Dinu Tanase
AP an I – Gheorghe Calcan, an II – Catalina Szekely, an III – Claudia Ivanescu
AMS an I – Mihaela Apostolache, an II – Silvia Stoian, an III – Ilie Nica
Chimie an I – Andreea Bondarev, an II – Vasile Dumitrescu, an III – Sonia Mihai
Pedagogie an I,II,III – Iurea Corina
PIPP an I,II,III – Eftimie Simona
RE an I – Loredana Netedu, an II – Silvia Stoian, an III – Marius Nica
EF an I – Adina Nicolae, an II – Elena Dumitru, an III – Ionela Neagu

14 octombrie 2013 – Formulare cereri burse și alte reduceri

TABERE PENTRU STUDENŢI – VARĂ 2013

Pot depune cerere studenţii finanţaţi de la buget în anul universitar 2012-2013 (ambele semestre) din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), în vârstă de până la 35 de ani.

Cererile (Anexa 4) se completează şi se depun în perioada 18-25 iunie 2013 la secretariatul facultăţii , până pe 25 iunie 2013, ora 15:00.

28 iunie afisarea listei cu studentii care au depus cerere – lista cereri

3 iulie afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri în tabără

4-5 iulie până la ora 14 depunerea contestaţiilor

5 iulie, ora 16 afişarea listei finaletabel studenti

11 iulie ora 13:00 toti studentii sint rugati sa se prezinte la decanat

9-11 iulie întalnire cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (data, ora şi sala se vor afişa în timp util). Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi CI/BI/(original şi copie). – lista finala

Mediile de selecţie sunt:

Anul I licenţă şi I master – media din semestrul I al anului 2012/2013

Anul II licenţă – media din anul universitar 2011/2012

Anii terminali nu pot beneficia.

Serii de cazare:

Costinesti 25-30.07.2013

Munte 24-29.08.2013

Facultatea de Litere şi Ştiinţe are repartizate un numar de 13+2 pentru învăţământul de licenţă şi master.

Criteriile de repartizare a locurilor în tabere sunt cuprinse în metodologia afişată.

Vă rugăm să consultaţi site-ul www.mts.ro