Category Archives: uncategorized

Admitere Licență – Septembrie 2019 – Confirmarea locurilor

Conform calendarului concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea Septembrie 2019, în perioada 12 – 13 septembrie, în sala AII3, orele 9.00-15.00, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și cu taxă sunt așteptați pentru depunerea Diplomei de Bacalaureat în original sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2019) și încheierea contractelor de studii.

Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă)  la mai multe specializări vor depune opţiunea pentru o singură specializare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita rata I a taxei de studii.

Anunț important – Admitere master 2018

Înscrierile la concursul de admitere pentru toate programele de studii universitare de master la Facultatea de Litere și Științe se prelungesc până pe data de 25 iulie 2018, după următorul program:

20, 23, 24, 25 iulie 2018             9.00 – 15.00

21, 22 iulie 2018                         9.00 – 13.00

Afişarea primului set de liste (candidații admiși pe locuri fără taxă, cu taxă şi în așteptare) se va face pe data de 26 iulie 2018, pe site-ul UPG, la secțiunea Admitere 2018 și la sediul instituției.

Forma de examinare:

  • examen oral – susținere eseu, pentru programele de master de la domeniile: Științele Educației, Filologie, Științe Administrative;

  • examen oral pe baza tematicii, pentru programul Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, domeniul Informatică.