Category Archives: uncategorized

În atenția studenților din anul I

Important! Studenții din anul I sunt rugați să-și aleagă șeful/șefa de grupă și să comunice numele acestuia/acesteia secretariatului facultății, prin email la adresa: ls@upg-ploiesti.ro.

Grupele corespunzătoare fiecărui program de studiu sunt afișate la avizierul facultății, corp A, etaj II, Secretariat Facultatea de Litere și Științe și pe pagina Studenți.

Pentru respectarea prevederilor Ordinului comun 5487/1494/2020 privind măsurile și condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 , rugăm studenții să poarte mască în incinta universității, săli de curs/seminar/laborator etc., să utilizeze dezinfectant ori de câte ori este necesar, să mențină distanțarea fizică.

De asemenea, pentru a evita aglomerația în zona secretariatului facultății, șeful/șefa de grupă va fi persoana de contact prin intermediul căreia secretariatul va transmite studenților toate informațiile necesare, privind activitatea studențească.

Mult succes în anul universitar 2020 – 2021!

Examen de finalizare studii universitare de licență/disertație

În atenția studenților din anii terminali!

Dacă optați pentru varianta de a transmite personal prin registratura UPG (Corp I, parter intrarea studenților) lucrarea în forma finală format tipărit și legat împreună cu documentele necesare înscrierii la examenul de finalizare a studiilor de licență/disertație (vezi instrucțiunileutilizați un plic în care să puneți toate documentele.

Nu uitați să menționați pe plic:

  • numele și prenumele;
  • facultatea;
  • specializarea.

Mult succes!

Burse și alte forme de sprijin material pentru studenți – An universitar 2019-2020, sem. I

Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculați la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master, anul universitar 2019-2020, semestrul I, este disponibil pe site-ul UPG, la categoria Regulamente.

Calendarul activităților privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculați la cursurile cu frecvență –  licență şi master este disponibil pe pagina Facultății de Litere și Științe, categoria Studenți.

 

Admitere Licență – Septembrie 2019 – Confirmarea locurilor

Conform calendarului concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea Septembrie 2019, în perioada 12 – 13 septembrie, în sala AII3, orele 9.00-15.00, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și cu taxă sunt așteptați pentru depunerea Diplomei de Bacalaureat în original sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2019) și încheierea contractelor de studii.

Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă)  la mai multe specializări vor depune opţiunea pentru o singură specializare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita rata I a taxei de studii.

Anunț important – Admitere master 2018

Înscrierile la concursul de admitere pentru toate programele de studii universitare de master la Facultatea de Litere și Științe se prelungesc până pe data de 25 iulie 2018, după următorul program:

20, 23, 24, 25 iulie 2018             9.00 – 15.00

21, 22 iulie 2018                         9.00 – 13.00

Afişarea primului set de liste (candidații admiși pe locuri fără taxă, cu taxă şi în așteptare) se va face pe data de 26 iulie 2018, pe site-ul UPG, la secțiunea Admitere 2018 și la sediul instituției.

Forma de examinare:

  • examen oral – susținere eseu, pentru programele de master de la domeniile: Științele Educației, Filologie, Științe Administrative;

  • examen oral pe baza tematicii, pentru programul Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, domeniul Informatică.