Master

Orare master sem II – an universitar 2020-2021

Examen de finalizare a studiilor universitare de master – februarie 2021

Programarea examenului de disertație – 17.02.2021 – 19.02.2021

Ghid de realizare a lucrării de disertație
 • Studii Culturale Românești în Context European
 • Concepte şi Strategii de Comunicare Interculturală
 • Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei
 • Administrație Publică şi Integrare Europeană
 • Consiliere Școlară şi Dezvoltarea Carierei
 • Management Educațional și Integrare Europeană

Teme de disertație – an universitar 2020-2021

Orare master sem I – an universitar 2020-2021

Examen de finalizare a studiilor universitare de master  – toamnă 2020

Rezultatele examenului de disertație – sesiunea toamnă 2020
Programarea studenților pentru susținerea online a examenului de disertație – toamnă 2020

Programarea susținerii examenului de finalizare a studiilor universitare de master – sesiunea toamnă 2020 (16 septembrie – 19 septembrie)

Examen de finalizare a studiilor universitare de licență – vară 2020

Rezultatele examenului de disertație – sesiunea vară 2020
Programarea studenților pentru susținerea online a examenului de disertație – vară 2020

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 2019-2020 

ANEXE LUCRARE DE DISERTAȚIE 

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

Ordin ministru Nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României

Teme de disertație – an universitar 2019-2020

Orare master sem II – an universitar 2019-2020

Orare master sem I – an universitar 2019-2020

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER – TOAMNĂ  2019

Programarea examenului de finalizare a studiilor universitare de master – Sesiunea Septembrie 2019

Rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de master – septembrie 2019

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER – VARĂ 2019

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE – IULIE 2019
PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE – VARĂ 2019

Programarea examenului de finalizare a studiilor universitare de master – sesiunea vară 2019 este disponibilă aici.

Documente necesare pentru înscriere:

Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei,

 • un dosar plic, cu următoarele documente:

a) cererea de înscriere (se va completa şi semna formularul tip – Anexa 12);
b) copie după cartea de identitate;
c) nota de lichidare (completată şi semnată);
d) pagina cu titlul lucrării (Anexa 8), pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de disertație (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10 sau Anexa 11 – doar pentru domeniul Filologie), completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).
Un al doilea exemplar din Anexele 8, 9 şi 10 completat şi semnat, în original, va fi inclus şi în lucrarea de disertație.
f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil pentru anul universitar 2018-2019, în cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire.

 • Lucrarea de disertație în format tipărit și format electronic (format PDF neprotejat care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere şi nici pagini PDF scanate.

Ordinea documentelor din lucrarea de disertație este următoarea:
– pagina cu titlul lucrării (se va completa formularul tip – Anexa 8);
– pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de disertație (se va completa formularul tip – Anexa 9);
– aprecierea conducătorului ştiinţific (se va completa formularul tip – Anexa 10 sau Anexa 11 – doar pentru domeniul Filologie);
– cuprinsul lucrării de disertație urmat de conţinutul acesteia.

Anexe lucrare de disertaţie

Documentele necesare sunt disponibile aici. Aprecierea conducătorului este diferită în funcție de domeniu. Astfel, pentru Filologie se va completa Anexa 11, iar pentru toate celelalte domenii se va completa Anexa 10.

Teme de disertație – an universitar 2018-2019

Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică

Departamentul Științele Educației

Departamentul Filologie

Ghid de realizare a lucrării de disertație. Regulament

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 2018 -2019 este disponibil aici.

Ghidul de realizare a lucrării de disertație pentru programul de studii:

Orare master sem II – an universitar 2018-2019

Orare master sem I – an universitar 2018-2019

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER – SESIUNEA DE TOAMNĂ 2018

Rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare:

Programarea studenților pentru examenul de finalizare a studiilor universitare:

În perioada 17.09.2018-20.09.2018 se organizează sesiunea de toamnă a examenului de finalizare a studiilor universitare de master.

Detalii referitoare la documentele necesare la înscriere, data înscrierii și data susținerii examenului aflați la secretariatul departamentului de care aparțineți.

REZULTATE EXAMEN DE DISERTAȚIE – IULIE 2018

PROGRAMARE SUSȚINERE DISERTAȚIE VARĂ 2018

PROGRAMARE îNSCRIERI ŞI EXAMENE DISERTAŢIE – VARĂ 2018

Detalii referitoare la examenul de finalizare a studiilor universitare de master găsiți aici.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de master poate fi consultat aici.

Anexe pentru disertaţie – VARĂ 2018

Documentele necesare sunt disponibile aici. Aprecierea conducătorului este diferită în funcție de domeniu. Astfel, pentru Filologie se va completa Anexa 11, iar pentru toate celelalte domenii se va completa Anexa 10.

Orare master sem II – an universitar 2017-2018

Orare master sem I – an universitar 2017-2018

Examen finalizare studii – toamnă 2017

Concepte și Strategii de Comunicare Interculturală programare rezultate

ADMITERE MASTERAT 2017

Tematica pentru concursul de admitere

Notă. Temele eseului pentru domeniul Științele Educației trebuie să se subsumeze unuia dintre capitolele prezente în tematica de concurs, care se găsește pe link-ul corespunzător de mai sus.

REZULTATE EXAMEN DISERTAȚIE

PROGRAMARE SUSȚINERE DISERTAȚIE

PROGRAMARE îNSCRIERI ŞI EXAMENE DISERTAŢIE – VARĂ 2017

poate fi consultată aici.

Anexe pentru disertaţie – VARĂ 2017

Documentele necesare sunt disponibile aici. Aprecierea conducătorului este diferită în funcție de domeniu, astfel pentru Filologie se va completa Anexa 11, iar pentru toate celelalte domenii se va completa Anexa 10.

Orare master sem II – an universitar 2016-2017

Orare master sem I – an universitar 2016-2017

Rezultate examen disertaţie – toamnă 2016

ADMITERE MASTERAT VARA 2016

Tematica pentru concursul de admitere

Performanţă în Pregătirea Profesorilor pentru Societatea Cunoaşterii

Programare susţinere

Rezultate

Consiliere Şcolară şi Dezvoltarea Carierei

Programare susţinere

Rezultate

Management Educaţional şi Integrare Europeană

Programare susţinere

Rezultate

Concepte şi Strategii de Comunicare Interculturală

Programare susţinere

Rezultate

Studii Culturare Româneşti în Context European

Programare susţinere

Rezultate

Administraţie Publică şi Integrare Europeană

Programare susţinere

Rezultate

Tehnologii Avansate Pentru Prelucrarea Informaţiei

Programare susţinere

Rezultate

PROGRAMARE îNSCRIERI ŞI EXAMENE DISERTAŢIE – VARĂ 2016

poate fi consultată aici.

Anexe disertaţie – VARĂ 2016

pot fi găsite aici.

Orare master an universitar 2015-2016 sem II

Studii Culturare Romanesti in Context European

Concepte si Strategii de Comunicare Interculturala

Administratie Publica si Integrare Europeana

Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informatiei

Consiliere Scolara si Dezvoltarea Carierei

Management Educational si Integrare Europeana

Orare master an universitar 2015-2016 sem I

Studii Culturare Romanesti in Context European

Concepte si Strategii de Comunicare Interculturala

Administratie Publica si Integrare Europeana

Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informatiei I

Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informatiei II

Consiliere Scolara si Dezvoltarea Carierei

Management Educational si Integrare Europeana

REZULTATE DISERTATIE VARA 2015

Administratie Publica si Integrare Europeana

Tehnologii Avansate pentru Prelucrare Informatiei

Management Educational si Integrare Europeana

Consiliere Scolara si Dezvoltarea Carierei

Concepte si Strategii de Comunicare Interculturala

Studii Culturale Romanesti in Context European

SESIUNE DISERTATIE vara 2015

programare inscrieri si sustinere


ADMITERE MASTER ANUL SCOLAR 2015-2016

 • TEMATICA ADMITERE SI FORMA DE EXAMINARE:

 ORAR MASTER anul scolar 2014-2015 sem. II

 ORAR MASTER anul scolar 2014-2015 sem. I

SUSTINERE DISERTATIE

SPECIALIZAREA

INSCRIERI

SUSTINERE EXAMEN

FORMA DE EXAMINARE

S A L A

SUSŢINERE

SECRETARI COMISIE

MANAGEMENT EDUCATIONAL SI INTEGRARE EUROPEANA

20.06.2014, 14,00-17,00, J II 9

21.06.2014, 09,00-11,00, J II 9

03.07.2014

programare

rezultate

ORAL

J II 2

Lector univ.dr.

Mihaela Badea

CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI

20.06.2014, 14,00-17,00, J II 9

21.06.2014, 09,00-11,00, J II 9

04. 07. 2014

programare

rezultate

ORAL

J II 1

Lector univ.dr.

Mihaela Badea

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

24.06.2014, 17,00-18.30, Cat SSUJ

25.06.2014,11,00 -13.00, Cat SSUJ

04. 07. 2014

programare

rezultate

ORAL

J III 10

Asist.univ.dr.

Dana Volosevici

CONCEPTE SI STRATEGII DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ

01.07.2014, 15,00-17,00, AII3

02.07.2014, 15,00-17,00, AII3

07. 07. 2014, 09:00

programare

rezultate

ORAL

A II 1

Lector univ.dr.

Elena Dumitru

TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

08.07.2014, 13,00-18,00, EIV8

09.07.2014, 10,00-14,00, EIV8

15.07.2014, 12:30

programare

rezultate

ORAL

E IV 9

Conf. univ.dr.

Simona Nicoară

STUDII CULTURALE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXT EUROPEAN – rezultate

 

ADMITERE MASTER ANUL SCOLAR 2014-2015

 

 • INSCRIERI: IULIE si SEPTEMBRIE 2014

pentru mai multe detalii privind concursul consultati metodologia de organizare si desfasurarea a concursului de admitere.


 

DOCUMENTE DISERTATIE – MASTER 2014

 • Regulament examen disertatie 2014

 • Anexa 3 – Cerere tema lucrare – pentru studentii care depun cererea pentru lucrarea de licenta (master anul I)

 • Anexa 4 – Prima pagina lucrare

 • Anexa 5 – Datele initiale pentru proiect, lucrare

 • Anexa 6 – Aprecierea conducatorului stiintific

 • Anexa 7 – Cerere inscriere examen licenta, disertatie

 • Formularele pentru Anexe


ORAR MASTER anul scolar 2013-2014 sem. II


ORAR MASTER anul scolar 2013-2014 sem. I

 


 

ADMITERE MASTER ANUL SCOLAR 2013-2014

 

 • INSCRIERI: SEPTEMBRIE 2013
 • COMISII
 • TEMATICA ADMITERE SI FORMA DE EXAMINARE:

PERIOADA SUSTINERE DISERTATIE:

27 IUNIE – 11 IULIE 2013


SPECIALIZAREA

PERIOADA

INSCRIERE

SUSTINERE

EXAMEN

FORMA DE

EXAMINARE


SALA

SECRETARI

COMISIE

TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

sala EIV8
1 iulie 2013, 16.00 – 20.00
2 iulie 2013, 10.00 – 14.00

3 iulie 2013
programare
catalog

ORAL

E IV 9

Lector dr.

Simona Nicoara

CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI

sala JII9
24 iunie 2013, 12.00 – 16.00

27 iunie 2013
programare
catalog

ORAL

J II 9

Lector dr.

Corina Iurea

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

sala JP9
25 iunie 2013, 14.00 – 17.00
27 iunie 2013, 14.00 – 17.00

1, 2 iulie 2013
programare 1, 2
catalog

ORAL

A I 5

Lector dr. Adrian Ungureanu

STUDII CULTURALE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXT EUROPEAN

sala AII filologie
2 iulie 2013, 10.00 – 12.00

4 iulie 2013, 13.00 – 15.00

8 iulie 2013
programare
catalog

ORAL

A II 1

Lector dr.

Loredana Stoica

CONCEPTE SI STRATEGII DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ

sala –
26 iunie 2013, 17.00 – 19.00
3iulie 2013, 17.00 – 19.00

9 iulie 2013
programare
catalog

ORAL

A II 2

Lector dr.

Marius Nica

MANAGEMENT EDUCATIONAL SI INTEGRARE EUROPEANA

sala JII9
24 iunie 2013, 12.00 – 16.00

28 iunie 2013
programare
catalog

ORAL

J II 9

Lector dr.

Corina Iurea

 

DOCUMENTE MASTER 2013


ORAR MASTER anul scolar 2012-2013 sem. I

 


 

ADMITERE MASTER ANUL SCOLAR 2012-2013

I. ÎNSCRIERI: SEPTEMBRIE 2012

 

II. TEMATICA ADMITERE si FORMA EXAMINARE

 


 

EXAMEN DE DISERTAŢIE (2011-2012)

 

sesiunea 29 iunie – 12 iulie 2012

 

I. ÎNSCRIERI: 18 – 22 IUNIE 2012

Pentru înscriere la examenul de disertație, se depun la dosar următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere*
 2. Certificat de naştere (și certificat de căsătorie, dacă este cazul) – copie simplă pentru fiecare
 3. BI/CI – copie simplă
 4. Notă de lichidare
 5. Declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrării și respectarea drepturilor de autor*

* Documentele 1 si 5 se pot ridica de la Secretariatul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe sau se pot descărca de la adresa:

http://litere-stiinte.upg-ploiesti.ro/images/files/documente-examen-master-2012.zip

II. SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE, PE PROGRAME

PROGRAM MASTERAT

DATA

SECRETAR COMISIE DISERTATIE

SALA

DIDACTICA SI DIDACTICI DE SPECIALITATE

02.07.2012

Lector univ. dr. Vasile Cristian

JII6

CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI

02.07.2012

Lector univ. dr. Mihaela Suditu

JII9

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

02-03.07.2012

Lector univ. dr. Stancu Adrian

AI3

STUDII CULTURALE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXT EUROPEAN

03.07.2012

Lector univ. dr. Loredana Stoica

CF2

CONCEPTE SI STRATEGII DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ

06.07.2012

Lector univ. dr. Adina Nicolae

CF2

TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

06.07.2012

Asist. mat. Daniela Schiopu

EIV9

III. REZULTATE MASTER