Master

În perioada 11.03.2020 – 29.03.2020, activitățile didactice vor continua în regim online. Studenții vor primi prin intermediul reprezentanților lor adresele site-urilor și parolele corespunzătoare pentru accesarea materialelor didactice aferente perioadei menționate mai sus (suport de curs, suport de seminar, teme de lucru etc.).

Adresele site-urilor se găsesc pe fiecare pagină din meniul Master.

În această perioadă studenții trebuie să comunice în permanență cu titularii cursurilor, seminarelor, laboratoarelor etc. prin email, platforme e-learning sau alt mijloc de comunicare.