Departamentul ITIMF

Istoric Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică

“În anul 2011 ia ființă, în cadrul Facultății de Litere şi Științe, departamentul TIMF (Tehnologia Informației, Matematică şi Fizică). Noul departament se formează prin fuziunea catedrelor de Matematică, Informatică şi Fizică, la propunerea conf. dr. Cristian Marinoiu, decanul facultății, în cadrul unui amplu proces desfășurat la nivel național de reorganizare a structurii facultăților pe  departamente. În timp ce catedrele de Matematică şi Fizică au funcționat în instituție încă de la înființarea sa, catedra de Informatică a luat ființă, în 1990, prin stăruința şi efortul prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu, pe atunci  șeful colectivului de Informatică, din cadrul catedrei FEAI (Fizică, Electrotehnică, Automatică, Informatică). Cu această ocazie au fost repartizate catedrei de Informatică spațiile de lucru ale fostului Centru de Calcul al IPG (Institutul de Petrol-Gaze din Ploiești). Un sprijin consistent în acest sens a fost acordat de domnul profesor dr. ing. Stelian Dumitrescu, șeful catedrei FEAI şi fost rector al universității. În perioada 1990-2011, cele trei catedre au fost conduse de următorii șefi de catedră:

  • La catedra de Matematică: lector dr. Ion Necşulescu, conf. dr. Miron Oprea, prof. dr. Alexandru Petcu, conf. dr. Dinu Tănase, conf. dr. Rafail Mihai Pascu;
  • La catedra de Fizică: șef lucrări dr. Stelian Ioniţă, conf. dr. Moşescu Nicolae, lector dr. Mihai Hotinceanu;
  • La catedra de Informatică: prof dr. ing. Liviu Dumitraşcu, prof. dr. ing. Ionuţ Lambrescu, conf. dr. Gabriela Moise.

În anul 2014, la propunerea directorului de departament, doamna conf. dr. Gabriela Moise, este adăugat în titulatura departamentului şi cuvântul Informatică, noul nume fiind Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică (ITIMF). Motivația acestui demers a fost aceea de a reflecta în denumirea departamentului responsabilitatea sa în coordonarea programelor de studii Informatică (licență) şi Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației (master), precum și relevanța activității didactice şi de cercetare a membrilor săi în domeniul informatic. Membrii departamentului ITIMF desfășoară activități didactice pe domeniile specifice de competență, Matematică, Fizică, Informatică, la toate cele cinci facultăți ale universității.”

Conf. dr. inf. Cristian MARINOIU

În prezent, departamentul este coordonator a două programe de studii:

  • licență, specializarea Informatică, înființată în 1992, ultima reacreditare 30 mai 2017;
  • masteratTehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, înființat în 2004, ultima reacreditare 21 martie 2019.

Departamentul a fost onorat să colaboreze cu distinși oameni de știință: Prof. dr. Fizician Basarab Nicolescu, Doctor Honoris Causa al UPG Ploiești, CS I Dr. Mat. Popa Nicolae, CS I Dr. Inf. Diaconescu Răzvan, Prof. Dr. Habil. Ariana Pitea.

Direcțiile de cercetare ale membrilor departamentului sunt în domeniile Informatică, Matematică și Fizică și rezultatele cercetărilor sunt publicate în articole științifice, cărți sau prezentate la manifestări științifice de prestigiu din țară sau străinătate. În cadrul departamentului sunt înființate Centrul de Cercetare CerTIMF (https://erris.gov.ro/CerTIMF) și laboratoare de cercetare în care se derulează proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare cu implicarea cadrelor didactice ale departamentului și colaboratorilor acestora, studenților și masteranzilor universității. Departamentul colaborează cu universități și institute de cercetare și organizează periodic conferențe, workshop-uri și alte manifestări științifice naționale şi internaționale, cum ar fi: Simpozionul Computer Science & Education, Conferința Internațională de Geometrie Diferențială şi Aplicații, concursul studențesc 3ITC.

Conducerea departamentului
Director departament Conf. univ. dr. inf. Moise Gabriela
Consiliul departamentului Conf. univ. dr. mat. Vîlcu Alina
Lect. univ. dr. fiz. Baciu Anca
Lect. univ. dr. inf. Ioniță Liviu
Lect. univ. dr. inf. Șchiopu Daniela
Lista cadrelor didactice
Prof. univ. dr. Lambrescu Ionuț ilambrescu@upg-ploiesti.ro
Conf.  univ. dr. Constantinescu Zoran zoran@upg-ploiesti.ro
Conf.  univ. dr. Moise Gabriela gmoise@upg-ploiesti.ro
Conf.  univ. dr. Nicoara Simona snicoara@upg-ploiesti.ro
Conf.  univ. dr. Pascu Mihai mpascu@upg-ploiesti.ro
Conf.  univ. dr. Vîlcu Alina daniela.vilcu@upg-ploiesti.ro
Conf.  univ. dr. Vlădoiu Monica mvladoiu@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Aldescu  Iuliana idobre@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Baciu Anca abaciu@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Boaca Tudor tboaca@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Borsos Zoltan borzolh@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Dragomir Elia elia.dragomir@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Iancu Lidia lidia.iancu@upg-ploiesti.ro
Șef lucr. dr. Ioniță Irina irinat@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Ioniță Liviu iliviu@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Iosif Alina emilia.iosif@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Maniu Georgeta georgeta.maniu@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Nan Georgeta nangeorgeta@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Necula Mihaela mnecula@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr.  Șchiopu Daniela dschiopu@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Ștefan Alin nastefan@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Tudor Liviana ltudor@upg-ploiesti.ro
Lect. univ. dr. Tudorică Daniela dtudorica@upg-ploiesti.ro
Asist. univ. dr. Nicolae Mihai mihai.nicolae@upg-ploiesti.ro
Profesori asociați
Conf. univ. dr. Cristian Marinoiu cmarinoiu@upg-ploiesti.ro
Personal didactic auxiliar
Mihai Elena emihai@upg-ploiesti.ro
Pană Iulia ipana@upg-ploiesti.ro
Popa Vicențiu vicențiu.popa@upg-ploiesti.ro
Contact