Departamentul Filologie

Prezentare Departament Filologie

        Departamentul de Filologie a luat ființă în anul 2011, prin fuzionarea celor două catedre deja existente din anul 1992, Catedra de Filologie și cea de Limbi și Literaturi Străine. Această fuziune a fost rezultatul firesc al unei colaborări susținute între membrii celor două catedre, cadre didactice de excepție a căror activitate didactică și de cercetare a avut drept scop permanent pregătirea noilor generații de specialiști prin programe de licență și masterat.

       Pe lângă programele coordonate, și anume: două programe de licență (Limba și literatura română – Limba și literatura engleză / RE și Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză / EF) și două de masterat (Studii culturale românești în context european / SCRCE și Concepte și strategii de comunicare interculturală / CSCI), departamentul are un specific complex, membrii acestuia desfășurând activitate didactică în cadrul tuturor facultăților din universitate, la învățământul de zi și la distanță. De asemenea, o parte din membrii departamentului susțin ore de curs și seminar de limbă și literatură română în cadrul Anului Pregătitor, structură educațională adresată studenților  străini care vor să-și continue studiile universitare în țara noastră.

            Misiunea departamentului este în concordanță cu cerințele epocii globalizării în care comunicarea și diversitatea culturală și lingvistică devin coordonate esențiale. Membrii departamentului sunt în permanență implicați în atragerea studenților în activități didactice, de cercetare și extra-curriculare menite să le faciliteze înțelegerea fenomenelor complexe ale lumii contemporane dar și accesul pe piața muncii în contextul competiției din domeniile abordate.

    Un obiectiv asumat de membrii departamentului este creșterea vizibilității performanțelor științifice și de creativitate pe plan național și internațional prin publicarea de lucrări științifice în reviste și cărți de specialitate, precum și participarea cu lucrări la manifestări științifice de prestigiu din țară și străinătate. Începând din anul 2008 departamentul organizează conferințe științifice internaționale bienale, în colaborare cu universități de prestigiu din țară și străinătate, contribuind astfel la promovarea imaginii universității în mediul academic național și internațional.

      Direcțiile de cercetare științifică ale departamentului (identitate și comunicare interculturală, etnologie și folclor, literatură și teoria criticii, lingvistică, didactică, etc.) au suscitat interesul studenților și au facilitat organizarea unor conferințe studențești cu ecou deosebit în mediul academic.

       Membrii departamentului au fost și sunt în continuare implicați în numeroase mobilități Erasmus, burse internaționale și lectorate de limba română, activități prin intermediul cărora contribuie în mod esențial la promovarea imaginii Universității Petrol – Gaze din Ploiești pe plan  național și internațional.

 Conducerea departamentului
Director departament Conf. univ. dr. Toma Irina
Consiliul departamentului Conf. univ. dr. Iridon Cristina
Conf. univ. dr. Costea Diana
Conf. univ. dr. Neagu Maria Ionela
Conf. univ. dr. Rînciog Diana
Lista cadrelor didactice
Conf.univ. dr. Toma Irina itoma55@yahoo.com
Prof.univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela adobrinescu63@yahoo.com
Prof.univ. dr. Ionescu Arleen Nerissa arleen_ionescu@yahoo.com
Conf.univ. dr. Bălu Andi mihailescuadrianstefan812@gmail.com
Conf. univ. dr. Costea Diana dianacostea2001@hotmail.com
Conf.univ. dr. Gafu Cristina cristina_gafu@yahoo.com
Conf. univ. dr. Ghiţeanu Serenela serenela.ghiteanu@gmail.com
Conf. univ. dr. Iridon Cristina cristinairidon@yahoo.com
Conf. univ. dr. Neagu Ionela ionela.neagu06@yahoo.com
Conf.  univ. dr. Nica Marius mariusnica7@yahoo.com
Conf. univ. dr. Nicolae Adina adina.nicolae@romanianmetaphorresearch.org
Conf. univ. dr. Presadă Diana dianapresada@yahoo.com
Conf.  univ. dr. Rînciog Diana diana_rinciog@yahoo.com
Conf. univ. dr. Stoian Silvia silviagks@yahoo.com
Conf. univ. dr. Stoica Loredana loredana_upg@yahoo.com
Lector univ. dr. Duma Mihaela mihaela.duma@ymail.com
Lector  univ. dr. Dumitrescu Irina irinadumitrescuupg@yahoo.com
Lector univ. dr. Farias Adelina adelina_farias@yahoo.fr
Lector univ. dr. Ilie Loredana ilie_loredana_nicoleta@yahoo.com
Lector  univ. dr. Ispas Lucia lucia_ispas@yahoo.com
Lector  univ. dr. Jieanu Ioana ioanajieanu@hotmail.com
Lector univ. dr. Netedu Loredana lorenetedu@yahoo.com
Lector  univ. dr. Paraschiv Diana dianaenescu@yahoo.com
Lector  univ. dr. Roşca Alina Elena alinarosca82@yahoo.com
Lector  univ. dr.  Tolomei  Ana Maria persanam@yahoo.com
Lector univ. dr. Trifan Mihaela mihaela_claudia_iancu@yahoo.com
Asist. univ. dr. Stavre Anca ancastavre@yahoo.com
 Personal didactic auxiliar
Secretar Departament Filologie Cosma Klarisa Elena cosmaklarisa@yahoo.com
Tehnician Departament Filologie Dobriță Marius Ioan marius.dobrita@yahoo.com
Contact

Telefon: 0244 573171 int. 293