Master

Taxa de înscriere: 150 lei pentru fiecare program de studii/ specializare la care se înscrie un candidat.

Categoriile de candidaţi care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru o singură specializare sunt:

  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
  • candidaţii care sunt copii ai salariaţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti;
  • candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti;
  • cadrele didactice din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, care participă pentru prima dată la concursul de admitere la programele de studii universitare de master.

Candidaţii care sunt cadre didactice titulare în învăţământul de stat beneficiază de o reducere de 50% a taxei de înscriere pentru un singur program de studii.