Monthly Archives: July 2018

Anunț important – înscrieri admitere licență/master – sesiunea vară II

În perioada 01.08.2018 – 01.09.2018, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești continuă înscrierile pentru concursul de admitere, sesiunea vară II 2018, pe locurile neocupate din sesiunea vară I 2018 la programele de studii universitare de licență (toate facultățile) și studii universitare de master (Facultatea de Litere și Științe și Facultatea de Științe  Economice).

Candidații vor depune dosarele la Biroul Rectorat de luni până joi, în intervalul orar 10.00 – 14.00 și vineri, în intervalul orar 10.00 – 13.00.

Taxa de înscriere se va achita odată cu eliberarea fișei de înscriere în data de 04.09.2018, în intervalul orar 9.00 – 15.00, la comisia de admitere a facultății care coordonează programul de studii.

Anunț important – confirmare locuri fără taxă/cu taxă – master 2018

Confirmarea locurilor fără taxă și cu taxă la programele de master din cadrul Facultății de Litere și Științe, de către candidații admiși, se face după următorul program:

  • Vineri, 27 iulie 2018 – 9.00-15.00

  • Sâmbătă, 28 iulie 2018 – 9.00-13.00

Sala: FA2

Document necesar confirmării: Diplomă de Licență sau echivalentă sau Adeverință de absolvire în ORIGINAL (pentru absolvenții promoției 2018).

Candidații admiși fără taxă la mai multe programe de master vor depune opțiunea pentru un singur program de studii.

Confirmarea locului CU TAXĂ implică și ACHITAREA  primei rate a taxei de școlarizare!

ATENȚIE!!! Neprezentarea pentru confirmare în perioada 27-28 iulie atrage după sine EXCLUDEREA CANDIDATULUI DE PE LISTA CELOR ADMIȘI!

Anunț important – Confirmare locuri fără taxă/cu taxă licență 2018

Candidații admiși pe locurile FĂRĂ TAXĂ și CU TAXĂ sunt așteptați în sala FA2, în perioada 23-25 iulie 2018, în intervalul 09.00-15.00, pentru CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT!

Document necesar confirmării: Diplomă de Bacalaureat sau Adeverință de promovare a examenului național de bacalaureat în ORIGINAL (pentru absolvenţii din promoţia 2018, cărora nu li s-a eliberat Diploma de Bacalaureat).

Confirmarea locului CU TAXĂ implică și ACHITAREA  primei rate a taxei de școlarizare!

ATENȚIE!!! Neprezentarea pentru confirmare în perioada 23-25 iulie atrage după sine EXCLUDEREA CANDIDATULUI DE PE LISTA CELOR ADMIȘI!

 

Anunț important – Admitere master 2018

Înscrierile la concursul de admitere pentru toate programele de studii universitare de master la Facultatea de Litere și Științe se prelungesc până pe data de 25 iulie 2018, după următorul program:

20, 23, 24, 25 iulie 2018             9.00 – 15.00

21, 22 iulie 2018                         9.00 – 13.00

Afişarea primului set de liste (candidații admiși pe locuri fără taxă, cu taxă şi în așteptare) se va face pe data de 26 iulie 2018, pe site-ul UPG, la secțiunea Admitere 2018 și la sediul instituției.

Forma de examinare:

  • examen oral – susținere eseu, pentru programele de master de la domeniile: Științele Educației, Filologie, Științe Administrative;

  • examen oral pe baza tematicii, pentru programul Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, domeniul Informatică.

 

Admitere 2018

Detaliile referitoare la oferta educațională pentru studii universitare de licență și master, condițiile și documentele necesare înscrierii, precum și calendarul sesiunii de admitere sunt disponibile în pagina ADMITERE.