Category Archives: admitere

Anunț prelungire perioadă de înscriere

SE PRELUNGEȘTE PERIOADA ÎNSCRIERILOR LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI, astfel:
Programul înscrierilor este luni – vineri – 9:00–13:00.

Înscrierile se pot face on-line sau cu dosarele fizice la secretariatele facultăţilor.

 • studii universitare de LICENȚĂ:
  • 16 – 29 septembrie 2020
  • 30 septembrie – încheierea contractelor
 • studii universitare de MASTER:
  • înscrieri până la 21 septembrie 2020
  • susținerea concursului de admitere – 22 septembrie 2020
  • confirmare loc şi încheierea contractelor – 23 septembrie 2020

Date de contact:

 • Telefon: +40762244662
 • Email: ls.admitere@upg-ploiesti.ro

Mult succes!

Anunț- Admitere master – septembrie 2020

În atenția candidaților la concursul de admitere master – sesiunea toamnă 2020!

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMUL DE MASTER Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației – DOMENIUL INFORMATICĂ

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE MASTER Studii Culturale Românești în Context European și Concepte şi Strategii de Comunicare Interculturală – DOMENIUL FILOLOGIE 

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE MASTER Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei și Management Educațional și Integrare Europeană – DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMUL DE MASTER Administrație Publică și Integrare Europeană – DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Date de contact:

 • Telefon: +40762244662
 • Email: ls.admitere@upg-ploiesti.ro

Mult succes!

Admitere – sesiunea de toamnă 2020

Programul de desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență, sesiunea de toamnă 2020, la toate facultățile din cadrul UPG Ploiești este disponibil pe pagina universității, astfel:

Locurile disponibile pentru admiterea la studii universitare de licență și master – sesiunea toamnă 2020

Date de contact:

 • Telefon: +40762244662
 • Email: ls.admitere@upg-ploiesti.ro

Mult succes!

Anunț – Rezultatele admiterii la studii universitare de licență – iulie 2020

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență sunt disponibile pe site-ul universității, la adresa: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/sesiunea-iulie-2020-licenta

Pentru a afla codul unic de identificare, accesați butonul CĂUTARE COD UNIC DE IDENTIFICARE situat pe pagina: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/sesiunea-iulie-2020-licenta

Atenție! Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă și fără taxă trebuie să-și confirme locul ocupat prin concurs conform calendarului admiterii: https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/admitere/ADMITERE%20ONLINE/anunt_ad_18_07_2020.pdf

Anunț pentru candidații înscriși la programele de master – iulie 2020

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMUL DE MASTER Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației – DOMENIUL INFORMATICĂ

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE MASTER Studii Culturale Românești în Context European și Concepte şi Strategii de Comunicare Interculturală – DOMENIUL FILOLOGIE 

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE MASTER Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei și Management Educațional și Integrare EuropeanăDOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMUL DE MASTER Administrație Publică și Integrare Europeană – DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Anunț referitor la confirmarea locului în sesiunea de admitere iulie 2020

 1. Etapa I. După afișarea primului set de liste pe data de 20 iulie 2020, candidații admiși au obligația:
  1. pentru locurile de la buget (fără taxă) vor veni la sediul universității în zilele de 21,22 și 23 iulie 2020 (LICENTA) și 22,23 iulie (MASTER), între orele 9.00-17.00 și:
 • vor depune diploma în original sau adeverința de absolvire în original;
 • vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul se studii.
  1. pentru locurile cu taxă vor veni la sediul universității în zilele de 21,22 și 23 iulie 2020 (LICENTA) și 22,23 iulie (MASTER), între orele 9.00-17.00 și:
 • vor plăti (la sediul UPG) prima rată din taxa de școlarizare în valoare de 800 lei la studiile de licență/ (875 lei la master) sau vor aduce dovada de plată (pentru alte modalități de plată: ordin de plată, plată online cu card, etc.);
 •  vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul de studii.
 1. Etapa a II-a. După afișarea celui de al doilea set de liste pe data de 23 iulie 2020, candidații declarați admiși au obligația :
  1. pentru locurile de la buget (fără taxă) vor veni la sediul universității în zilele de 24,25,26 iulie 2020, (între orele 9.00-13.00) și 27 și 28 iulie 2020, (între orele 9.00-17.00) și:
 • vor depune diploma în original sau adeverința de absolvire în original;
 • vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul de studii.
 • vor completa o cerere de returnare a banilor în situația în care au plătit prima rată din taxa de școlarizare, indicând un cont în care suma aferentă va fi returnată;
  1. pentru locurile cu taxă vor veni la sediul universității în zilele de 24,25,26 iulie 2020 (între orele 9.00-13.00) și 27 și 28 iulie 2020 (între orele 9.00-17.00) și:
 • vor plăti prima rată din taxa de școlarizare în valoare de 800 lei la studiile de licență /(875 lei la master)   (la sediul UPG) sau vor aduce dovada de plată (pentru plăți făcute prin alte modalități de plată: ordin de plată, plată online cu card, etc.);
 • vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul se studii.

Urăm mult succes candidaților și vă așteptăm cu drag.

Pentru orice probleme vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0762 244 662

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/anunt-referitor-la-confirmarea-locului-sesiunea-de-admitere-iulie-2020-la-universitatea-petrol-gaze

Anunț important – Admitere 2020

În atenția candidaților!

Dacă ați optat pentru varianta de înscriere online, vă rugăm să validați datele după introducerea acestora pentru a se putea realiza prelucrarea lor.

De asemenea, vă rugăm să aveți grijă la calitatea documentelor trimise (mai ales dacă sunt fotografiate) astfel încât acestea să fie inteligibile, permițând validarea înscrierii de către membrii comisiei de admitere.

Mult succes!

Admitere 2020

În perioada 1 iulie 2020 – 19 iulie 2020 Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești organizează admiterea la studii universitare de licență și master. Detalii găsiți pe paginile corespunzătoare, astfel:

Date de contact – Comisia de admitere a Facultății de Litere și Științe

 • Telefon: +40762244662
 • Email: ls.admitere@upg-ploiesti.ro

Mult succes tuturor!

Admitere Licență – Septembrie 2019 – Confirmarea locurilor

Conform calendarului concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea Septembrie 2019, în perioada 12 – 13 septembrie, în sala AII3, orele 9.00-15.00, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și cu taxă sunt așteptați pentru depunerea Diplomei de Bacalaureat în original sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2019) și încheierea contractelor de studii.

Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă)  la mai multe specializări vor depune opţiunea pentru o singură specializare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita rata I a taxei de studii.