Taxe

 Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2020, ciclul universitar de master, aprobată de Senatul universitar, este de 100 lei pentru primul dintre programele de studii pentru care candidatul optează şi de 50 de lei pentru fiecare din celelalte programe.

Categoriile de candidaţi care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru o singură specializare sunt:

  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
  • candidaţii care sunt copii ai salariaţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti;
  • candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti;
  • cadrele didactice din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, care participă pentru prima dată la concursul de admitere la programele de studii universitare de master.

Candidaţii care sunt cadre didactice titulare în învăţământul de stat beneficiază de o reducere de 50% a taxei de înscriere pentru un singur program de studii.