Category Archives: licenţă

Examen de finalizare a studiilor – absolvenții promoțiilor anterioare

 

În perioada 25 februarie 2019 – 27 februarie 2019 se va organiza examenul de finalizare a studiilor pentru absolvenții din promoțiile anterioare.

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este disponibil aici.

Anunț important – Confirmare locuri fără taxă/cu taxă licență 2018

Candidații admiși pe locurile FĂRĂ TAXĂ și CU TAXĂ sunt așteptați în sala FA2, în perioada 23-25 iulie 2018, în intervalul 09.00-15.00, pentru CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT!

Document necesar confirmării: Diplomă de Bacalaureat sau Adeverință de promovare a examenului național de bacalaureat în ORIGINAL (pentru absolvenţii din promoţia 2018, cărora nu li s-a eliberat Diploma de Bacalaureat).

Confirmarea locului CU TAXĂ implică și ACHITAREA  primei rate a taxei de școlarizare!

ATENȚIE!!! Neprezentarea pentru confirmare în perioada 23-25 iulie atrage după sine EXCLUDEREA CANDIDATULUI DE PE LISTA CELOR ADMIȘI!

 

Admitere 2018

Detaliile referitoare la oferta educațională pentru studii universitare de licență și master, condițiile și documentele necesare înscrierii, precum și calendarul sesiunii de admitere sunt disponibile în pagina ADMITERE.