Prelungire perioadă de desfășurare online a activităților didactice

Conform Hotărârii Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020  în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect se desfășoară online.

De asemenea, Senatul universitar a hotărât ca, în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, activitățile desfășurate de către studenții din anii terminali în vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație să se desfășoare atât prin participarea fizică în universitate a studenților, cât și online.

Hotărârea Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020