Home » Educatie » Licenta Informatica

Examenul de licență din sesiunea TOAMNĂ 2020, specializarea INFORMATICĂ


 

Examenul de licență din sesiunea VARĂ 2020, specializarea INFORMATICĂ

 • Secretar comisie: Lect. dr. Iuliana Aldescu (idobre@upg-ploiesti.ro)
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, anexele pentru lucrarea de licență și alte informații se pot descărca de aici.

 

Planuri de învățământ valabile pentru anul universitar 2019-2020

Teme de licență Informatică (an universitar 2019-2020)

 


 

Planurile de învățământ valabile în anul școlar 2018-2019 pentru specializarea Informatică (licență):

FIȘELE DISCIPLINELOR pentru specializarea INFORMATICĂ în anul școlar 2018-2019:

ANUL I

Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Algoritmi fundamentali Metode avansate de programare
Fundamentele programării Programare orientată pe obiecte
Logică matematică și computațională Fundamente matematice pentru Informatică II
Fundamente matematice pentru Informatică I Fundamente matematice pentru Informatică III
Arhitectura sistemelor de calcul Sisteme de operare
Limbă străină 1 – engleză Limbă străină 2 – engleză
Educație fizică 1 Educație fizică 2

 

ANUL II

Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Baze de date Curs opțional 1 – Grafică pe calculatorCurs opțional 1 – Dezvoltarea aplicațiilor mobile
Limbaje formale și compilatoare Tehnici avansate de programare
Rețele de calculatoare Algoritmica grafurilor
Structuri de date Sisteme de gestiune a bazelor de date
Dezvoltarea aplicațiilor Web Curs opțional 2 – Elemente avansate de sisteme de operare și rețele de calculatoareCurs opțional 2 – Administrarea sistemelor UNIX/Linux
Educație fizică 3 Educație fizică 4
Practică de specializare

 

ANUL III

Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Limbaje formale, automate și tehnici de compilare Introducere în data mining
Inteligență artificială Managementul proiectelor
Ingineria programării Tehnici de optimizare
Geometrie computațională aplicată Curs opțional 4 – Sisteme informatice globaleCurs opțional 4 – TIC în societateCurs opțional 4 – Optimizarea bazelor de date relaționale
Curs opțional 2 – Modelare și simulareCurs opțional 2 – Statistică computațională Curs opțional 5 – Grafică pe calculatorCurs opțional 5 – Proiectarea instruirii în domeniul informaticiiCurs opțional 5 – Aplicații mobile
Curs opțional 3 – Paradigme conceptuale ale sistemelor de calculCurs opțional 3 – Elemente speciale ale infrastructurilor de calcul Practică lucrare licență

 


Îndrumătorii de an pentru specializarea Informatică:

 • anul I – Lector dr. Daniela Șchiopu
 • anul II – Lector dr. Elia Dragomir
 • anul III – Lector dr. Iuliana Dobre

Teme de licență Informatică (an universitar 2019-2020)

Conf. dr. GABRIELA MOISE

 1. Aplicatii ale grafurilor
 2. Retele de calculatoare si securitatea lor

Conf. dr. MARINOIU CRISTIAN

 1. Crearea unui site dinamic pe o temă la alegere
 2. Modele de regresie liniară. Aplicaţii
 3. Metode de generare a variabilelor aleatoare de o funcţie de repartiţie cunoscută
 4. Metoda bootstrap. Aplicaţii
 5. Metoda Monte Carlo. Aplicaţii
 6. Aplicații care utilizează metode de învățare automată

Conf. dr. VLĂDOIU MONICA

 1. Baze de date relaţionale. Aplicaţii în economie, industrie si societate
 2. Structuri de date şi algoritmi. Aplicaţii
 3. Dezvoltarea de sisteme de programe bazată pe principiile ingineriei programării

Conf. dr. ing. ZORAN CONSTANTINESCU

Conf. dr. NICOARĂ SIMONA

 1. Aplicatie de inteligenta artificiala (ex. agent inteligent pentru căutare cu observare parţială, agent inteligent pentru căutare cu actiuni nedeterministe, ajutor de navigare)
 2. Searching agents – aplicatie didactica vizuala
 3. Aplicatie bazata pe retele neuronale artificiale / Aplicatie de deep learning
 4. Tehnologia etica / etica in inteligenta artificiala (decizii luate de utilizatori in deplina libertate)
 5. Aplicatie de optimizare (ex. drumuri minime, set covering, transport eficient, cutting stock problem, minimum spanning tree etc.)
 6. Analiza si rezolvarea problemelor de colorare a grafurilor. Aplicatii diverse
 7. Optimizare multicriteriala (ex. pentru designul unui obiect/cladire)
 8. Optimization art
 9. Algoritmi de aproximare pentru optimizare
 10. Aplicatie didactica (vizuala) pentru tehnici avansate de programare – analiza comparativa a tehnicilor
 11. Aplicatie didactica pentru algoritmica grafurilor

Lector dr. DOBRE IULIANA

 1. Aplicaţii ale tehnologiilor lingvistice
 2. Utilizarea tehnologiilor de prelucrare a limbajului natural în instruire
 3. Aplicaţii web de instruire şi evaluare a cunoştinţelor dobândite
 4. Sisteme inteligente de instruire
 5. Tehnologii multimedia utilizate în eLearning

Lector dr. DRAGOMIR ELIA

 1. Aplicatii de tip Deep learning aplicat (tensorflow, theano, keras) in diferite domenii
 2. Retele neuronale convolutionale utilizate in diferite domenii
 3. Tehnologii web pentru realizarea unei platforme web in diferite domenii
 4. Aplicație mobilă pentru: studiul unei discipline/gestiunea activităților unui magazin de mobilă/pentru un cabinet stomatologic/gestiunea rezervărilor dintr-un hotel etc
 5. Aplicatii ale sistemelor inteligente (in stiinte, medicina, economie, drept etc).
 6. Sisteme inteligente de invatare prin jocuri in aplicatii mlearning

Lector dr. ŞCHIOPU DANIELA

 1. Utilizarea tehnicilor de programare in rezolvarea unor probleme din matematica
 2. Aplicatie de tip M-learning intr-un domeniu la alegere
 3. Aplicatie informatica pentru evaluarea cadrelor didactice
 4. Traduceri automate
 5. Aplicatie pentru verificarea corectitudinii sintactice si/sau semantice a unui text
 6. Aplicatie pentru studiul expresiilor regulate
 7. Aplicatie de extragere text (text mining) pentru limba romana
 8. Proiectarea si implementarea unui interpretor (pentru un limbaj de tip C etc.)
 9. Instrument software pentru evaluarea studentilor sub forma de test grila online

Şef lucrări dr. IONIŢĂ IRINA

 1. Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor orientate-obiect

 Lector dr. TUDOR LIVIANA

 1. Studiu privind dezvoltarea agentilor software de tip chatbot
 2. Modelarea si simularea software a formulelor logice (booleene)
 3. Crearea unei ierarhii de clase Java pentru implementarea unor algoritmi numerici
 4. Crearea unui tutorial online pentru algoritmi data mining de clustering

 


 

FIȘELE DISCIPLINELOR pentru specializarea INFORMATICĂ în anul școlar 2018-2019:

ANUL I

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Programare procedurală Programare procedurală avansată
Arhitectura sistemelor de calcul Sisteme de operare
Logică matematică și computațională Algebră
Analiza matematică Ecuații diferențiale
Birotică Probabilități și statistică
Limbă străină I 1 – engleză Limbă străină I 2 – engleză
Educație fizică 1 Educație fizică 2

B. Discipline facultative

Semestrul 1 Semestrul 2
Limbă străină II 1 Limbă străină II 2

 

ANUL II

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 3 Semestrul 4
Baze de date Tehnologii Web
Calcul numeric Algoritmica grafurilor
Programare orientată pe obiecte Sisteme de gestiune a bazelor de date
Rețele de calculatoare Tehnici avansate de programare
Algoritmi și structuri de date Curs opțional 1 – EASORCCurs opțional 1 – Admin. sist. Linux
Limbă străină I 3 – engleză Limbă străină I 4 – engleză
Educație fizică 3 Educație fizică 4

B. Discipline facultative

Semestrul 3 Semestrul 4
Limbă străină II 3 Limbă străină II 4
Tehnologii multimedia Dreptul proprietății intelectuale în mediul electronic
Istoria informaticii

 

ANUL III

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 5 Semestrul 6
Tehnici avansate de programare Tehnici de data mining
Inteligența artificială Managementul proiectelor
Ingineria programării Tehnici de optimizare
Geometrie computațională aplicată Curs opțional 4 – SIGCurs opțional 4 – TIC în societate
Curs opțional 2 – Modelare și simulareCurs opțional 2 – Statistică computațională Curs opțional 5 – Grafică pe calculatorCurs opțional 5 – PIDI
Curs opțional 3 – PCSCCurs opțional 3 – ESIC

B. Discipline facultative

Semestrul 5 Semestrul 6
Comunicare și dezvoltare profesională în Informatică Filosofie
Algoritmi genetici Sisteme inteligente
Aplicații pentru dispozitive mobile