Home » Educatie » Licenta Informatica

Examenul de licenţă din sesiunea SEPTEMBRIE 2019, specializarea INFORMATICĂ

 

Rezultatele finale pot fi vizualizate aici.


Programarea studenților pentru susținerea lucrării de licență poate fi vizualizată aici.


Înscriere (sala Ep10), secretar comisie Lect. dr. Iuliana Dobre:

 • 12 septembrie 2019, orele 12.00 – 14.00

Susținere: 17 septembrie 2019

 

Documente necesare pentru înscriere:

Dosar plic continând:
a) cererea de înscriere (se va completa şi semna formularul tip – Anexa 12);
b) copie după cartea de identitate;
c) nota de lichidare (completată şi semnată);
d) 2 fotografii format ¾ pe hârtie mată;
e) pagina cu titlul lucrării (Anexa 8), pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de licenţă (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10), completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).
Un al doilea exemplar din Anexele 8, 9 şi 10 completat şi semnat, în original, va fi inclus şi în lucrarea de licenţă.

Lucrarea de licenţă şi un CD care să includă conţinutul lucrării în format PDF neprotejat (care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere şi nici pagini PDF scanate.

Ordinea documentelor din lucrarea de licenţă este următoarea:
– pagina cu titlul lucrării (se va completa formularul tip – Anexa 8);
– pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de licenţă (se va completa formularul tip – Anexa 9);
– aprecierea conducătorului ştiinţific (se va completa formularul tip – Anexa 10);
– cuprinsul lucrării de licenţă urmat de conţinutul acesteia.

Poster pentru lucrarea de licenţă (varianta electronică) realizat conform instrucţiunilor disponibile la adresa: http://www.unde.ro/cursuri/LLD/.

Posterul poate fi adus în momentul înscrierii (pe un stick sau pe CD-ul cu lucrarea) sau poate fi trimis pe e-mail la adresa: iulianadobre@yahoo.com.

Regulamentul, tematica, anexele și ghidul pentru elaborarea lucrării de licență pot fi descărcate de aici.

 


 

Planul de învățământ valabil în anul școlar 2018-2019 pentru specializarea Informatică (licență):

 

FIȘELE DISCIPLINELOR pentru specializarea INFORMATICĂ în anul școlar 2018-2019:

ANUL I

Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Algoritmi fundamentali Metode avansate de programare
Fundamentele programării Programare orientată pe obiecte
Logică matematică și computațională Fundamente matematice pentru Informatică II
Fundamente matematice pentru Informatică I Fundamente matematice pentru Informatică III
Arhitectura sistemelor de calcul Sisteme de operare
Limbă străină 1 – engleză Limbă străină 2 – engleză
Educație fizică 1 Educație fizică 2

 

ANUL II

Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Baze de date Curs opțional 1 – Grafică pe calculatorCurs opțional 1 – Dezvoltarea aplicațiilor mobile
Limbaje formale și compilatoare Tehnici avansate de programare
Rețele de calculatoare Algoritmica grafurilor
Structuri de date Sisteme de gestiune a bazelor de date
Dezvoltarea aplicațiilor Web Curs opțional 2 – Elemente avansate de sisteme de operare și rețele de calculatoareCurs opțional 2 – Administrarea sistemelor UNIX/Linux
Educație fizică 3 Educație fizică 4
Practică de specializare

 

ANUL III

Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Limbaje formale, automate și tehnici de compilare Introducere în data mining
Inteligență artificială Managementul proiectelor
Ingineria programării Tehnici de optimizare
Geometrie computațională aplicată Curs opțional 4 – Sisteme informatice globaleCurs opțional 4 – TIC în societateCurs opțional 4 – Optimizarea bazelor de date relaționale
Curs opțional 2 – Modelare și simulareCurs opțional 2 – Statistică computațională Curs opțional 5 – Grafică pe calculatorCurs opțional 5 – Proiectarea instruirii în domeniul informaticiiCurs opțional 5 – Aplicații mobile
Curs opțional 3 – Paradigme conceptuale ale sistemelor de calculCurs opțional 3 – Elemente speciale ale infrastructurilor de calcul Practică lucrare licență

 


Îndrumătorii de an pentru specializarea Informatică:

 • anul I – Lector dr. Daniela Șchiopu
 • anul II – Lector dr. Elia Dragomir
 • anul III – Lector dr. Iuliana Dobre

Teme de licență Informatică (an universitar 2018-2019)

Conf. dr. GABRIELA MOISE

 1. Aplicații ale grafurilor: optimizarea managementului în firme, fluidizarea traficului, probleme de transport
 2. Sisteme de management pentru rețele de calculatoare

Conf. dr. MARINOIU CRISTIAN

 1. Crearea unui site dinamic pe o temă la alegere
 2. Modele de regresie liniară. Aplicaţii
 3. Metode de generare a variabilelor aleatoare de o funcţie de repartiţie cunoscută
 4. Metoda bootstrap. Aplicaţii
 5. Metoda Monte Carlo. Aplicaţii
 6. Aplicații care utilizează metode de învățare automată

Conf. dr. VLĂDOIU MONICA

 1. Baze de date relaţionale. Aplicaţii în economie, industrie si societate
 2. Structuri de date şi algoritmi. Aplicaţii
 3. Dezvoltarea de sisteme de programe bazată pe principiile ingineriei programării

Conf. dr. ing. ZORAN CONSTANTINESCU

Conf. dr. NICOARĂ SIMONA

 1. Optimizare multicriterială (ex. pentru designul unui obiect)
 2. Determinarea similarității formelor pe baza obținerii scheletului poligoanelor (medial-axis transformation)
 3. Agent inteligent pentru căutare cu observare parţială
 4. Aplicație de inteligență artificială
 5. Aplicație de optimizare

Şef lucrări dr. IONIŢĂ IRINA

 1. Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor orientate-obiect

Lector dr. DOBRE IULIANA

 1. Aplicaţii ale tehnologiilor lingvistice
 2. Tehnici de prelucrare a limbajului natural
 3. Aplicaţii web de instruire şi evaluare a cunoştinţelor dobândite
 4. Sisteme inteligente de instruire
 5. Tehnologii multimedia utilizate în eLearning

Lector dr. DRAGOMIR ELIA

 1. Proiectarea şi implementarea unui sistem inteligent pentru optimizarea activităţii unei firme în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)
 2. Sistem pentru analiza calităţii apei
 3. Sistem pentru extragerea cunostinţelor din baze de date în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)
 4. Dezvoltarea unui sistem pentru managementul unei firme în diferite domenii ( librărie, florărie, service auto etc.)
 5. Dezvoltarea unei aplicaţii bazată pe Tehnici Data Mining în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)

Lector dr. ŞCHIOPU DANIELA

 1. Traduceri automate
 2. Aplicație pentru verificarea corectitudinii sintactice și/sau semantice a unui text
 3. Aplicație pentru studiul expresiilor regulate
 4. Aplicație de extragere text (text mining) pentru limba română
 5. Proiectarea și implementarea unui interpretor (pentru un limbaj de tip C etc.)

 


 

Planul de învățământ pentru specializarea Informatică (licență), valabil în anul școlar 2017-2018: plan de învățământ 2017-2019.

Planurile de învăţământ valabile în anul şcolar 2016-2017 pot fi accesate de aici.

 

FIȘELE DISCIPLINELOR pentru specializarea INFORMATICĂ în anul școlar 2016-2017:

ANUL I

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Programare procedurală Programare procedurală avansată
Arhitectura sistemelor de calcul Sisteme de operare
Logică matematică și computațională Algebră
Analiza matematică Ecuații diferențiale
Birotică Probabilități și statistică
Limbă străină I 1 – engleză Limbă străină I 2 – engleză
Educație fizică 1 Educație fizică 2

B. Discipline facultative

Semestrul 1 Semestrul 2
Limbă străină II 1 Limbă străină II 2

 

ANUL II

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 3 Semestrul 4
Baze de date Tehnologii Web
Calcul numeric Algoritmica grafurilor
Programare orientată pe obiecte Sisteme de gestiune a bazelor de date
Rețele de calculatoare Tehnici avansate de programare
Algoritmi și structuri de date Curs opțional 1 – EASORCCurs opțional 1 – Admin. sist. Linux
Limbă străină I 3 – engleză Limbă străină I 4 – engleză
Educație fizică 3 Educație fizică 4

B. Discipline facultative

Semestrul 3 Semestrul 4
Limbă străină II 3 Limbă străină II 4
Tehnologii multimedia Dreptul proprietății intelectuale în mediul electronic
Istoria informaticii

 

ANUL III

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 5 Semestrul 6
Tehnici avansate de programare Tehnici de data mining
Inteligența artificială Managementul proiectelor
Ingineria programării Tehnici de optimizare
Geometrie computațională aplicată Curs opțional 4 – SIGCurs opțional 4 – TIC în societate
Curs opțional 2 – Modelare și simulareCurs opțional 2 – Statistică computațională Curs opțional 5 – Grafică pe calculatorCurs opțional 5 – PIDI
Curs opțional 3 – PCSCCurs opțional 3 – ESIC

B. Discipline facultative

Semestrul 5 Semestrul 6
Comunicare și dezvoltare profesională în Informatică Filosofie
Algoritmi genetici Sisteme inteligente
Aplicații pentru dispozitive mobile