Licență Informatică

Planificarea întâlnirilor tutorilor și coordonatorului programului de studiu de licență Informatică cu studenții


Planurile de învățământ valabile în anul universitar 2023-2024 sunt disponibile aici.

Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2023-2024, semestrul I

Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2023-2024, semestrul II


Teme de licență Informatică (an universitar 2023-2024)


Examen de licență – sesiunea februarie 2024

Examen de licență – sesiunea septembrie 2023

Examen de licență – sesiunea iulie 2023


Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2022-2023, semestrul I

Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2022-2023, semestrul II


Teme de licență Informatică (an universitar 2022-2023)


Examen de licență – sesiunea septembrie 2022


Examen de licență – sesiunea iulie 2022


Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2021-2022, semestrul I

Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2021-2022, semestrul II


Teme de licență Informatică (an universitar 2021-2022)


Planurile de învățământ – valabile pentru anul universitar 2021-2022 – sunt disponibile pe site-ul Facultății de Litere și Științe.


Examen de licență – sesiunea februarie 2022

Examen de licență – sesiunea toamnă 2021


Examen de licență – sesiunea iulie 2021

Înscrierea la licență va fi pe 5 iulie 2021, orele 10-13, sala EP10.


Ghid de studii 2019 – licență Informatică


Teme de licență Informatică (an universitar 2020-2021)

Exemple teme de licență


Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2020-2021, semestrul I

Fișele disciplinelor – Informatică – an universitar 2020-2021, semestrul II


Îndrumătorii de an pentru specializarea Informatică:

 • anul I – Lector dr. Daniela Șchiopu
 • anul II – Lector dr. Elia Dragomir
 • anul III – Lector dr. Iuliana Dobre

Responsabilul de practică pentru specializarea Informatică:

 • anul II – Lector dr. Elia Dragomir

Programul de studiu Informatică

Cursuri obligatorii

 • Arhitectura sistemelor de calcul. Modele de arhitecturi (von Neumann, Harvard etc.). Arhitectura sistem de calcul PC (magistrala, ceas sistem, sincron/asincron), unitate centrala de procesare (CISC, RISC, pipeline), memorie (RAM, ROM, cache, virtuala), ierarhie de memorii, dispozitive periferice, comunicatie (port serial, USB, network etc.). Arhitecturi paralele (sisteme multicore, supercalculatoare). Reprezentarea datelor (biti, bytes, coduri de caractere, baze numeratie, reprezentarea numerelor, precizie). Arhitecturi embedded.
 • Fundamentele programarii. Algoritmi, structuri algoritmice fundamentale, proceduri si functii. Tipuri de date si operaţii elementare. Limbaje si paradigme de programare. Limbajul de programare C. Tablouri si siruri de caractere. Pointeri. Structuri, uniuni, campuri de biti, enummerări, declaraţiii typedef. Functii utilizator. Clase de memorare. Functii pentru prelucrarea fisierelor. Directive preprocesor.
 • Algoritmi fundamentali. Rolul algoritmilor în computing (algoritmii ca tehnologie). Concepte de bază (inducţia matematică, numere, sume şi produse, numere armonice, numere Fibonacci etc.). Recursivitate. Selecţie, sortare şi căutare. Proiectarea şi analiza algoritmilor – complexitate computaţională. Aplicatii: probleme numerice, combinatoriale, cu grafuri, geometrie computaţională, cumulţimi şi şiruri.
 • Sisteme de operare. Componente. Caracteristici. Tipuri. Tehnici de gestiune a memoriei. Gestiunea proceselor şi a procesoarelor. Algoritmi. Sincronizarea si interactiunea proceselor. Strategii globale de alocare a memoriei şi procesorului. Sisteme multiprocesor. Gestiunea dispozitivelor periferice. Module sistem si structuri de date. Drivere. Sistemul de fişiere. Organizare, acces, functii, operaţii, structura fişier pe disc. Directoare. Fişiere de bază si montarea volumelor. Gestiunea resurselor în Unix/Linux şi Windows.
 • Rețele de calculatoare. Terminologie, principii, componente, servicii, protocoale. Modele de referință: OSI, Internet, 5 nivele. Medii de transmisie şi semnale, scheme de modulaţie digitală, metode de multiplexare, control: flux, erori, acces la mediu de comunicaţie, adrese MAC, IP (Internet Protocol), protocoale de reţea, adresare IPv4/IPv6, algoritmi de dirijare, adresare, UDP, TCP, sistemul numelor de domenii, poştă electronică, World Wide Web, HTTP, SNMP. Alocarea resurselor şi controlul congestiei.
 • Inteligență artificială. Conceptul de inteligenţă, istoric, testul Touring, cunoaştere şi raţionament, ramuri, aplicaţii (pattern recognition, natural language processing & information retrieval, image processing & computer vision, jocuri, robotică, Web semantic). Theory of mind. Agenţi inteligenţi. Strategii de căutare: clasică (neinformată, informată – euristici), ne-clasică. Constraint Satisfaction Problems. Reprezentarea cunoştinţelor. Inferenţă probabilistică. Reţele neuronale. Learning, deep learning. Bio-inspired computing.
 • Învățare automată (machine learning). Conceptul de învăţare automată: supervizată şi nesupervizată. Algoritmi specifici; regresie: liniară simplă şi multiplă, polinomială. Complexitatea modelelor de învăţare: overfitting compromisul deplasare – varianţă, curba de învăţare. Regresia regularizată (Ridge, LASSO, ElasticNet). Învăţare supervizată pentru clasificare (Naïve Bayes, regresia logistică). Învăţare nesupervizată pentru clasificare: clusteri ierarhici şi ne-ierarhici. Evaluarea performanţei unui algoritm de învăţare automată.
 • Criptografie si securitatea informatiilor. Criptografie simetrica. Functii Hash. Cifruri de tip stream/bloc. Algoritmii DES si AES. Criptarea cu chei publice. Criptosistemul RSA. Management chei criptare. Semnaturi digitale. Aplicaţii – Cezar, Vigenere, RC4, DES, AES.
 • Concepte de afaceri în IT. Iniţierea şi managementul afacerii. Abilităţi antreprenoriale. Marketing. Vânzări. Finanţe şi investiţii. Planificarea şi organizarea personalului. Management. Competenţe personale. Riscuri. Oportunitati. Instrumente IT&C.
 • Structuri de date. Tipuri de date abstracte elementare. Liste, stive, cozi, arbori, grafuri. Implementări posibile. Complexităţi. Funcţii elementare. Aplicaţii complexe cu TDA elementare. Alte tipuri de date abstracte: tabele de dispersie, dicţionare, heap-uri, arbori (echilibraţi, AVL, multicăi, bicolori, TRIE). Alegere structuri de date. Complexităţi. Comparaţie.
 • Metode avansate de programare. Elemente avansate de proiectare, implementare şi analiză a algoritmilor în limbajul C++: metode de programare (recursivitate, Greedy, Divide et Impera, Backtracking etc.), algoritmi seminumerici, algoritmi probabilistici, algoritmi de aproximare. Elemente recente în C++11 şi C++14: containere şi iteratori, biblioteci, expresii lambda, expresii regulate etc.
 • Programare orientata pe obiecte. Paradigma. UML. Analiza şi proiectarea orientată obiect a sistemelor software. Clase şi obiecte. Funcţii constructor şi destructor, funcţii friend, funcţii inline, membri statici. Tablouri de obiecte. Redefinirea operatorilor. Moștenire, clase de bază şi clase derivate. Funcții virtuale şi polimorfism. Stream-uri de intrare/ieşire. Limbajul C++.
 • Dezvoltarea aplicatiilor Web. Limbajul PHP – structuri de control, scripturi PHP, vectori, functii, persistenţa datelor, clase şi obiecte in PHP. Crearea paginilor Web dinamice utilizand HTML, PHP si MySQL (elemente teoretice si aplicaţii).
 • Baze de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date, sisteme cu baze de date. Arhitecturi. Proiectarea bazelor de date cu modelul entitate-legatură. Opțiuni privind modelarea BD. Constrângeri asupra datelor. Modelul relațional. Algebra relațională și calculul relațional. Vederi. Proiectarea bazei de date conceptuale. Studii de caz. Implementare in MySQL.
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date. Normalizarea relațiilor. Anomalii. Dependențe funcționale. Forme normale. Proceduri si algoritmi de normalizare. De-normalizarea și performanțele bazei de date. Gestiunea tranzacțiilor. Recuperarea din eroare. Evaluarea interogărilor. Baza de date fizică. Stocare date, indecși, cluster-e, partiționare, performanțe. Securitate și autorizare. Alte modele de date (obiect-relational, obiect etc.). Alte tipuri de baze de date (NoSQL, cloud etc.).
 • Inginerie software. Software bine făcut. Încrederea în sistemele software. Etică. Modele ale procesului software (cascada, dezvoltarea incrementala si iterativa, reutilizare, prototipizare, spirala Boehm, procesul unificat Rational, metode si procese Agile – eXtreme Programming, Scrum, free si open source software). Managementul proiectelor software. Proiectarea sistemelor software. Specificatia, verificarea si validarea sistemelor software. Practici de programare, tehnici si medii integrate de dezvoltare.
 • Algoritmica grafurilor. Probleme din lumea reală. Noțiuni din teoria grafurilor, structuri, reprezentări, tipuri de grafuri. Căutări în grafuri, distanțe minime în grafuri. Conectivitate. Arbori. Probleme de colorare. Grafuri planare. Fluxuri în rețele de transport.
 • Tehnici avansate de programare. Implementare algoritmi bazaţi pe tehnici avansate de programare (Programare dinamică, Branch and Bound, Hill climbing, metoda gradientului etc.) folosind medii vizuale. Programare vizuală avansată în Microsoft Visual C# (aplicaţii Windows – GUI, componente .Net Framework, proprietăți, evenimente, tratarea excepţiilor, lucrul cu fişiere şi stream-uri, grafică în C#, programare şi colecţii generice, accesarea și prelucrarea datelor din surse de date structurate – baze de date, fişiere XML, JSON).
 • Logică matematică şi computaţională. Limbajul și modelele logicii propoziționale. Modele de adevăr. Satisfiabilitatea propozițională. Raţionamentul propozițional. Rezoluția propozițională. Logica predicatelor. De la propoziții la predicate. Raționamentul în logica predicatelor. Rezoluția predicativă. Logici multivalente. De la logica bivalentă la logicile multivalente. Logica trivalentă.
 • Limbaje formale si compilatoare. Procesoare de limbaje. Structura și fazele unui compilator. Limbaje formale. Gramatici și limbaje Chomsky. Mulțimi regulate, expresii regulate, limbaje regulate. Automate de acceptare finite (deterministe, nedeterministe). Gramatici și expresii regulate. Automate push-down. Gramatici independente de context. Traducerea limbajelor. Proiectarea compilatoarelor. Analiza: lexicală, sintactică, semantică. Medii de execuție. Generarea codului obiect. Optimizarea codului obiect.
 • Tehnici de optimizare. Modelare şi simulare pentru optimizare. Probleme de optimizare, probleme-test de optimizare. Optimizare multiobiectiv (dominanţă şi optim Pareto). Tehnici exacte si aproximative de optimizare. Algoritmi clasici de optimizare (greedy, branch and bound, programare dinamică, algoritmi numerici – metoda gradientului, metoda Newton). Algoritmi avansaţi sau neconvenţionali de optimizare (hill-climbing, căutare locală, simulated annealing, tabu search, algoritmi genetici etc).
 • Fundamentele algebrice ale informaticii. Multimi, relatii, functii, partitii. Teoria numerelor, numere prime. Combinatorica. Grupuri. Polinoame. Operatii cu matrici. Spaţii vectoriale. Operatori liniari. Forme biliniare si patratice.
 • Probabilitati si statistica. Câmp de probabilitate. Variabile aleatoare. Independenţă stochastică. Repartiţii clasice discrete si continue. Convergenţa variabilelor aleatoare, legea numerelor mari, aplicaţii. Funcţia caracteristică. Teoreme limită centrală. Spaţiu de selecţie, repartiţie de selecţie. Estimarea parametrilor. Verificarea ipotezelor statistice. Modelul liniar de regresie, metoda celor mai mici pătrate.
 • Calcul diferential si integral.
 • Ecuatii diferentiale si cu derivate partial.
 • Metodologia elaborarii lucrarii de licenta.

Cursuri opționale

 • 1a. Grafica pe calculator (opt 1) Grafica vector si bitmap. Transformări geometrice. Ameliorarea imaginilor in domeniul spațial. Restaurarea imaginilor. Operații morfologice cu imagini. Segmentarea imaginilor. Recunoașterea obiectelor din imagini. Echipamente si tehnologii. Aplicatii in Matlab.
 • 1b. Dezvoltarea aplicatiilor mobile (opt 1) Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor pentru dispozitive mobile. Dezvoltarea aplicatiilor pentru Android. Component Based Architecture. (Activities. Services. Broadcast Receivers. Content Providers). Paradigmele Model View Controller – Model View Presenter. Interfata utilizator GUI, grafica pt aplicatiile mobile. Comunicatia inter-procese. Aplicatii de retea. Senzori, servicii bazate pe locatie. Distribuirea aplicatiilor mobile.
 • 2a. Elemente avansate de sisteme de operare și rețele de calculatoare (opt 2) Linux – distributii, instalare, procedura boot, partitii. Interfata utilizator, resurse, sisteme de fisiere. Program, proces, executabil, thread-uri. Biblioteci sistem, biblioteci statice/dinamice. Compilare program, structura executabil, dependente. Retele de calculatoare: structura pachetelor, protocoale retea; analiza pachetelor de retea si Internet; Comunicare prin retea, sockets TCP/IP si UDP. Modelele client-server si peer-to-peer. Firewall, packet filtering, proxy. Streaming.
 • 2b. Administrarea sistemelor UNIX/Linux (opt 2) Instalarea, configurare si administrare server cu sistemul de operare Linux, asigurarea functionalitatii serviciilor oferite de acesta si mentinerea securitatii, monitorizare si alerte.
 • 3a. Calcul numeric (opt 3) Erori. Evaluarea funcţiilor. Aproximarea funcţiilor: prin interpolare (liniară, cu polinom Lagrange, cu polinom Newton, curbe spline), în medie. Regresia liniară, polinomială. Metode de rezolvare a ecuaţiilor (bipartiţiei, coardei, Newton, Newton modificată, iteraţiilor) si a sistemelor de ecuaţii liniare (directe, iterative, gradient). Integrare numerică (Newton-Cotes, Gauss). Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare. Rezolvarea ecuaţiilor cu derivate parţiale (diferenţe finite, volum finit, elemente finite).
 • 3b. Programare paralela, concurenta si distribuita (opt 3) Calcul paralel. Aplicatii care necesita calcul intens. Modele. Multithreading, Hyperthreading. Sincronizare. Concurenta. Memorie partajata, memorie distribuita. Sisteme hibride. OpenMP, Message Passing Interface MPI. Masurarea performantelor.
 • 4a. Paradigme conceptuale ale sistemelor de calcul (opt 4)Paradigme conceptuale folosite in sistemele de calcul: bit, fisier, sistem de operare, abstractizare, limbaje de programare, procesor, open/free software, GNU, reverse engineering, legacy systems.
 • 4b. Infrastructuri speciale de calcul (opt 4)Distributed Computing. Internet of Things. P2P. Virtual Machines and Virtualization. Containers. Cluster Computing. Grid Computing. Cloud Computing. Service Oriented Applications. Dezvoltare aplicatii.
 • 5a. Modelare si simulare (opt 5) Generarea variabilelor aleatoare.Modelarea şi simularea fenomenelor nedeterministe. Metoda Monte Carlo – aspecte teoretice şi aplicaţii. Modelarea şi simularea firelor de aşteptare (cozilor). Limbaje de simulare-limbajul GPSS.
 • 5b. Statistica computationala (opt 5) Generarea variabilelor aleatoare. Metoda bootstrap si aplicaţii. Factorizari LR, QR, Housholder, Givens, descompunerea în vectori şi valori proprii, descompunerea în valori singulare. Utilizarea tehnicilor de factorizare în rezolvarea modelelor de regresie liniară multiplă.
 • 6a. Etică profesională și proprietate intelectuală (opt 6) Etică profesională. Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor. Dreptul proprietatii industriale. Protectia operelor in mediul informatic. Operele derivate. Regimul operelor de serviciu. Protecția operelor de artă digitală. Regimul juridic aplicabil mărcilor.
 • 6b. Redactare și comunicare științifică și profesională (opt 6) Elaborarea unei lucrări ştiinţifice/profesionale. Copyright şi plagiat. Tehnici de prezentare. Tipuri de audienţă. Comunicare profesională. Aspecte etice, legale, tehnologice şi practice.