Home » Educatie » Licenta Informatica

Examenul de licenţă din sesiunea IULIE 2018, specializarea INFORMATICĂ

 

Rezultatele finale la examenul de licență din sesiunea 2-3 iulie 2018 pot fi vizualizate aici.


Programarea studenților pentru susținerea lucrării de licență se poate descărca de aici.


Înscriere (sala Ep10), secretar comisie Iuliana Dobre:

 • 27.06.2018, orele 10.00 – 12.00
 • 28.06.2018, orele 12.00 – 16.00

Susținere: 2-3 iulie 2018

Documente necesare pentru înscriere:

Dosar plic continând:
a) cererea de înscriere (se va completa şi semna formularul tip – Anexa 12);
b) copie după cartea de identitate;
c) nota de lichidare (completată şi semnată);
d) 2 fotografii format ¾ pe hârtie mată;
e) pagina cu titlul lucrării (Anexa 8), pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de licenţă (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10), completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).
Un al doilea exemplar din Anexele 8, 9 şi 10 completat şi semnat, în original, va fi inclus şi în lucrarea de licenţă.

Lucrarea de licenţă şi un CD care să includă conţinutul lucrării în format PDF neprotejat (care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere şi nici pagini PDF scanate.
Ordinea documentelor din lucrarea de licenţă este următoarea:
– pagina cu titlul lucrării (se va completa formularul tip – Anexa 8);
– pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de licenţă (se va completa formularul tip – Anexa 9);
– aprecierea conducătorului ştiinţific (se va completa formularul tip – Anexa 10);
– cuprinsul lucrării de licenţă urmat de conţinutul acesteia.

Poster pentru lucrarea de licenţă (varianta electronică) realizat conform instrucţiunilor. Posterul poate fi adus în momentul înscrierii (pe un stick sau pe CD-ul cu lucrarea) sau poate fi trimis pe e-mail la adresa: iulianadobre@yahoo.com.

Alte fișiere necesare:


 

Planurile de învățământ valabile în anul școlar 2017-2018:

Planurile de învăţământ valabile în anul şcolar 2016-2017 pot fi accesate de aici.

 

FIȘELE DISCIPLINELOR pentru specializarea INFORMATICĂ în anul școlar 2016-2017:

ANUL I

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Programare procedurală Programare procedurală avansată
Arhitectura sistemelor de calcul Sisteme de operare
Logică matematică și computațională Algebră
Analiza matematică Ecuații diferențiale
Birotică Probabilități și statistică
Limbă străină I 1 – engleză Limbă străină I 2 – engleză
Educație fizică 1 Educație fizică 2

B. Discipline facultative

Semestrul 1 Semestrul 2
Limbă străină II 1 Limbă străină II 2

 

ANUL II

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 3 Semestrul 4
Baze de date Tehnologii Web
Calcul numeric Algoritmica grafurilor
Programare orientată pe obiecte Sisteme de gestiune a bazelor de date
Rețele de calculatoare Tehnici avansate de programare
Algoritmi și structuri de date Curs opțional 1 – EASORCCurs opțional 1 – Admin. sist. Linux
Limbă străină I 3 – engleză Limbă străină I 4 – engleză
Educație fizică 3 Educație fizică 4

B. Discipline facultative

Semestrul 3 Semestrul 4
Limbă străină II 3 Limbă străină II 4
Tehnologii multimedia Dreptul proprietății intelectuale în mediul electronic
Istoria informaticii

 

ANUL III

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 5 Semestrul 6
Tehnici avansate de programare Tehnici de data mining
Inteligența artificială Managementul proiectelor
Ingineria programării Tehnici de optimizare
Geometrie computațională aplicată Curs opțional 4 – SIGCurs opțional 4 – TIC în societate
Curs opțional 2 – Modelare și simulareCurs opțional 2 – Statistică computațională Curs opțional 5 – Grafică pe calculatorCurs opțional 5 – PIDI
Curs opțional 3 – PCSCCurs opțional 3 – ESIC

B. Discipline facultative

Semestrul 5 Semestrul 6
Comunicare și dezvoltare profesională în Informatică Filosofie
Algoritmi genetici Sisteme inteligente
Aplicații pentru dispozitive mobile

 


Teme de licență Informatică (an universitar 2017-2018)

Prof. dr. ing. IONUȚ LAMBRESCU

 1. Proiectarea unei aplicații on-line, pentru gestionarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
 2. Proiectarea unei aplicații pentru gestionarea  on-line a spatiilor de învățământ din UPG
 3. Proiectarea unei aplicații pentru gestiunea on-line a documentelor interne din UPG din Ploiești

Conf. dr. GABRIELA MOISE

 1. Securitatea datelor
 2. Aplicații ale grafurilor
 3. Poiectare, configurare, securitate – rețele de calculatoare

Conf. dr. MARINOIU CRISTIAN

 1. Crearea unui site dinamic pe o temă la alegere
 2. Modele de regresie liniară. Aplicaţie
 3. Regresie logistică. Aplicaţie
 4. Metode de generare a variabilelor aleatoare de o funcţie de repartiţie cunoscută
 5. Metoda bootstrap. Aplicaţie
 6. Metoda Monte Carlo. Aplicaţie

Conf. dr. VLĂDOIU MONICA

 1. Baze de date relaţionale. Aplicaţii în economie, industrie si societate
 2. Structuri de date şi algoritmi. Aplicaţii
 3. Dezvoltarea de sisteme de programe bazată pe principiile ingineriei programării

Conf. dr. NICOARĂ SIMONA

 1. Determinarea similarității formelor pe baza obținerii scheletului poligoanelor (medial-axis transformation
 2. Agent inteligent pentru căutare cu observare parţială
 3. Optimizare multicriterială (ex. pentru designul unui obiect)

Şef lucrări dr. IONIŢĂ IRINA

 1. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru managementul activității unui cabinet de avocatură
 2. Aplicație software pentru gestiunea locurilor de parcare dintr-un oraș
 3. Dezvoltarea unei aplicații orientate-obiect pentru managementul unei agenții teatrale
 4. Aplicație de tip InfoPoint într-o abordare orientată obiect
 5. Dezvoltarea unei aplicații orientate-obiect pentru managementul unei săli de fitness și aerobic

Lector dr. LIVIU IONIŢĂ

 1. Implementarea unui algoritm în Matlab pentru detecția formelor 2D într-o imagine digitală
 2. Implementarea unui algoritm în Matlab pentru eliminarea zgomotului dintr-o imagine digitală
 3. Implementarea unui algoritm în Matlab pentru prelucrarea digitală a unei imagini
 4. Formulare inteligente și integrarea lor în aplicații web
 5. Tehnologii XML utilizate în dezvoltarea unei aplicații web

Lector dr. DOBRE IULIANA

 1. Aplicaţii ale tehnologiilor lingvistice
 2. Utilizarea tehnologiilor de prelucrare a limbajului natural în instruire
 3. Aplicaţii web de instruire şi evaluare a cunoştinţelor dobândite
 4. Sisteme inteligente de instruire
 5. Tehnologii multimedia utilizate în eLearning

 Lector dr. DRAGOMIR ELIA

 1. Proiectarea şi implementarea unui sistem inteligent pentru optimizarea activităţii unei firme în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)
 2. Sistem inteligent pentru analiza calităţii aerului / apei / solului
 3. Sistem inteligent pentru extragerea cunostinţelor din baze de date în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)
 4. Dezvoltarea unui sistem inteligent pentru managementul unei firme în diferite domenii (librărie, florărie, service auto etc.)
 5. Dezvoltarea unei aplicaţii inteligente bazată pe Tehnici Data Mining în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)

Lector dr. ŞCHIOPU DANIELA

 1. Traduceri automate
 2. Analiza sintactică a limbajelor contextuale
 3. Aplicații pentru verificarea corectitudinii sintactice și/sau semantice a unui text
 4. Aplicații pentru studiul expresiilor regulate
 5. Proiectarea și implementarea unui interpretor folosind Flex si Bison

Lector dr. TUDORICĂ DANIELA

 1. Modelarea și simularea unui proces folosind metode numerice. Aplicație C#
 2. Modelarea și simularea unui proces nedeterminist. Aplicatie C#
 3. Probleme de tip Monte Carlo. Aplicatie C#
 4. Modele de regresie liniară pentru date din diferite domenii (educație, sănătate, economie etc.)
 5. Regresie logistică pentru date din diferite domenii (educație, sănătate, economie etc.)

Lect. Dr. Inf. TUDOR LIVIANA

 1. Internet of Things – SmartHome, E-Health etc.
 2. Sisteme de operare pentru dispozitive mobile
 3. Dezvoltarea unui sistem software bazat pe logica fuzzy
 4. Securitatea comunicațiilor Wireless

 

Teme de licență Matematică (an universitar 2017-2018)

Conf. dr. PASCU MIHAI

 1. Transformarea Fourier. Aplicații
 2. Spații de funcții test
 3. Teorie spectrală pentru operatori mărginiți
 4. Aplicații ale teoriei ecuațiilor diferențiale în mecanică

 Prof. dr. VÎLCU GABRIEL

 1. Teoria structurilor geometrice conjugate
 2. Spaţii afine
 3. Spații proiective
 4. Numere prime speciale

Conf. dr. VÎLCU ALINA

 1. Trigonometria sferică și aplicații în Astronomie
 2. Problema restrânsă a celor trei corpuri
 3. Fenomene astronomice care modifică pozițiile aștrilor pe sfera cerească
 4. Aplicații ale numerelor complexe în geometrie

Lector dr. BOACĂ TUDOR

 1. Funcții convexe și aplicații
 2. Inegalități variaționale de tip eliptic
 3. Inegalități variaționale de tip parabolic
 4. Operatori monotoni pe spații Hilbert

Lector dr. MANIU GEORGETA

 1. Modele statistice în științele sociale
 2. Modele statistice în psihologie
 3. Rezultate de punct fix pentru operatori contractivi și contractivi generalizați în spații metrice complete
 4. Proceduri iterative de punct fix pentru operatori de tip Ishikawa

 Lector dr. IANCU LIDIA

 1. Metode numerice pentru ecuatiile liniare
 2. Metode de aproximare a inversei unei matrice
 3. Metode iterative staționare pentru sisteme de ecuatii liniare
 4. Interpolarea polinomială Lagrange

Lector dr. IOSIF ALINA

 1. Integralitatea funcțiilor de o variabilă reală. Aplicații
 2. Șiruri de numere reale
 3. Serii de numere reale
 4. Integralitatea funcțiilor de mai multe variabile. Aplicații

Îndrumătorii de an:

 • Informatică
  • anul I – Lector dr. Iuliana Dobre
  • anul II – Lector dr. Daniela Șchiopu
  • anul III – Lector dr. Daniela Tudorică
 • Matematică
  • anul III – Lector dr. Georgeta Maniu