Home

Turul virtual al Departamentului ITIMF:


În urma reevaluării periodice, făcute o dată la 5 ani, ambele programe de studii universitare în domeniul Informatică, coordonate de departamentul iTIMF, își mențin acreditarea, cu calificativul maxim:

 • licență, specializarea Informatică, înființată în 1992, ultima re-acreditare 28 februarie 2023; detalii aici.
 • masterat, Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, înființat în 2004,  ultima re-acreditare 21 martie 2019; detalii aici.

Istoricul Departamentului ITIMF

În anul 2011 ia ființă, în cadrul Facultății de Litere şi Științe, departamentul TIMF (Tehnologia Informației, Matematică şi Fizică). Noul departament se formează prin fuziunea catedrelor de Matematică, Informatică şi Fizică, la propunerea conf. dr. Cristian Marinoiu, decanul facultății, în cadrul unui amplu proces desfășurat la nivel național de reorganizare a structurii facultăților pe departamente. În timp ce catedrele de Matematică şi Fizică au funcționat în instituție încă de la înființarea sa, catedra de Informatică a luat ființă, în 1990, prin stăruința şi efortul prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu, pe atunci  șeful colectivului de Informatică, din cadrul catedrei FEAI (Fizică, Electrotehnică, Automatică, Informatică). Cu această ocazie au fost repartizate catedrei de Informatică spațiile de lucru ale fostului Centru de Calcul al IPG (Institutul de Petrol-Gaze din Ploiești). Un sprijin consistent în acest sens a fost acordat de domnul profesor dr. ing. Stelian Dumitrescu, șeful catedrei FEAI şi fost rector al universității. În perioada 1990-2011, cele trei catedre au fost conduse de următorii șefi de catedră:

 • La catedra de Matematică: lector dr. Ion Necşulescu, conf. dr. Miron Oprea, prof. dr. Alexandru Petcu, conf. dr. Dinu Tănase, conf. dr. Rafail Mihai Pascu;
 • La catedra de Fizică: șef lucrări dr. Stelian Ioniţă, conf. dr. Moşescu Nicolae, lector dr. Mihai Hotinceanu;
 • La catedra de Informatică: prof dr. ing. Liviu Dumitraşcu, prof. dr. ing. Ionuţ Lambrescu, conf. dr. Gabriela Moise.

În anul 2014, la propunerea directorului de departament, doamna conf. dr. Gabriela Moise, este adăugat în titulatura departamentului şi cuvântul Informatică, noul nume fiind Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică (ITIMF). Motivația acestui demers a fost aceea de a reflecta în denumirea departamentului responsabilitatea sa în coordonarea programelor de studii Informatică (licență) şi Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației (master), precum și relevanța activității didactice şi de cercetare a membrilor săi în domeniul informatic. Membrii departamentului ITIMF desfășoară activități didactice pe domeniile specifice de competență, Matematică, Fizică, Informatică, la toate cele cinci facultăți ale universității.


Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică a fost înființat în anul 2011, prin unirea Colectivelor de Informatică, Matematică și Fizică.

Programe de studii coordonate

Departamentul coordonează programele de studii:

 • Program de licență domeniul Informatică;
 • Program de master domeniul Informatică – “Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației”.

Director departament

Consiliul departamentului

Secretară

 • Iulia Pană
  • Tel.: +40 244 573171/ int 325

Operator de date

 • Elena Mihai

Tehnicieni

 • Popa Vicențiu Cristian
 • Furtună Ionuț

E-mail departament: itimf@upg-ploiesti.ro 

Pagina de Facebook a Departamentului ITIMF

Pagina de Facebook Alumni