Home

Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică a fost înființat în anul 2011, prin unirea Colectivelor de Informatică, Matematică și Fizică.

Departamentul coordonează programele de studii:

 • Program de licență domeniul Informatică;
 • Program de master domeniul Informatică – “Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației”.

În urma reevaluării periodice, făcute o dată la 5 ani, ambele programe de studii universitare în domeniul Informatică, coordonate de departamentul iTIMF, își mențin acreditarea, cu calificativul maxim:

 • licență, specializarea Informatică, înființată în 1992, ultima re-acreditare 28 februarie 2023; detalii aici.
 • masterat, Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, înființat în 2004,  ultima re-acreditare 21 martie 2019; detalii aici.

De ce să fiţi studenţi la licenţă în Informatică / la master în Informatică (Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei)?

 • pentru că suntem o comunitate, unită, studenți, absolvenți, cadre didactice, în lumea reală
 • pentru că suntem o comunitate unită și în lumea online, pe infoAI – platforma noastră de educație formală și informală, bazată pe Discord
 • pentru că studiem lucruri interesante și de folos, atât la licență, cât și la master
 • pentru că studenții noștri au multe realizări și experiențe interesante, inclusiv întâlniri periodice cu angajatori
 • pentru că studenții noștri vor avea parte de o viață studențească plăcută, cu cazare la cămin asigurată, cu posibilități de burse diverse, cu activități extra-curriculare
 • pentru că studenții și absolvenții noștri apreciază mediul de învățare, cunoașterea dobândită și oportunitățile rezultate
 • pentru că absolvenții noștri lucrează în companii cu impact în societate sau sunt antreprenori de succes

Turul virtual al Departamentului ITIMF:


Colectiv

Consiliul Departamentului

 • Lector dr. fiz. Anca Baciu – director departament
 • Conf. dr. inf. Gabriela Moise
 • Lector dr. Lidia Iancu
 • Lector dr. inf. Elia Dragomir
 • Lector dr. inf. Liviu Ioniță

Contact

Profesori

Nr. crt. Nume și prenume E-mail
1. Prof. univ. dr. Lambrescu Ionuț ilambrescu@upg-ploiesti.ro
2. Conf.  univ. dr. Constantinescu Zoran zoran@upg-ploiesti.ro
3. Conf.  univ. dr. Moise Gabriela gmoise@upg-ploiesti.ro
4. Conf.  univ. dr. Nicoară Simona snicoara@upg-ploiesti.ro
5. Conf.  univ. dr. Vîlcu Alina daniela.vilcu@upg-ploiesti.ro
6. Conf.  univ. dr. Vlădoiu Monica mvladoiu@upg-ploiesti.ro
7. Lect. univ. dr. Aldescu  Iuliana idobre@upg-ploiesti.ro
8. Lect. univ. dr. Baciu Anca abaciu@upg-ploiesti.ro
9. Lect. univ. dr. Boaca Tudor tboaca@upg-ploiesti.ro
10. Lect. univ. dr. Borsos Zoltan borzolh@upg-ploiesti.ro
11. Lect. univ. dr. Dragomir Elia elia.dragomir@upg-ploiesti.ro
12. Lect. univ. dr. Iancu Lidia lidia.iancu@upg-ploiesti.ro
13. Lect. univ. dr. Ioniță Irina irinat@upg-ploiesti.ro
14. Lect. univ. dr. Ioniță Liviu iliviu@upg-ploiesti.ro
15. Lect. univ. dr. Iosif Alina emilia.iosif@upg-ploiesti.ro
16. Lect. univ. dr. Maniu Georgeta georgeta.maniu@upg-ploiesti.ro
17. Lect. univ. dr. Nan Georgeta nangeorgeta@upg-ploiesti.ro
18. Lect. univ. dr. Necula Mihaela mnecula@upg-ploiesti.ro
19. Lect. univ. dr. Șchiopu Daniela dschiopu@upg-ploiesti.ro
20. Lect. univ. dr. Ștefan Alin nastefan@upg-ploiesti.ro
21. Lect. univ. dr. Tudor Liviana ltudor@upg-ploiesti.ro
22. Lect. univ. dr. Tudorică Daniela dtudorica@upg-ploiesti.ro
23. Asist. univ. dr. Nicolae Mihai mihai.nicolae@upg-ploiesti.ro

Profesori asociați

Nr. crt. Nume și prenume E-mail
1. Conf. univ. dr. Cristian Marinoiu – profesor emerit cmarinoiu@upg-ploiesti.ro

Cadre didactice asociate pentru anul universitar 2023-2024, semestrul I

Nr. crt. Nume și prenume E-mail
1. Inf. George Condruț alexandru.condrut@upg-ploiesti.ro
2. Inf. Dragoș Șchiopu dragos@nanotel.ro
3. Inf. Stroe Felix stroeffeelliixx@gmail.com
4. Inf. Tudor Dan Mihail danmihailtudor@yahoo.com
5. Inf. Adrian Rădulescu b.adrian10@yahoo.com

Personal didactic auxiliar și nedidactic

Nr. crt. Nume și prenume E-mail
1. Mihai Elena (referent cu studii superioare) emihai@upg-ploiesti.ro
2. Pană Iulia (secretară) ipana@upg-ploiesti.ro
3. Popa Vicențiu (tehnician) vicențiu.popa@upg-ploiesti.ro
4. Hasnaș Isabela (tehnician) isabela.hasnas@upg-ploiesti.ro


Istoricul Departamentului ITIMF

Povestea Informaticii de la UPG Ploiești a început în 1992, apariția ei înscriindu-se în evoluțiile pozitive din perioada care a urmat schimbării de paradigmă din societatea românească, care a început în decembrie 1989. Anterior, UPG (IPG, pe atunci) oferea doar specializări dedicate industriei de petrol şi gaze, fiind unic în acest sens, în peisajul educațional românesc şi foarte bine cunoscut şi recunoscut, într-o bună parte din țările lumii.

Așadar, în 1992 a luat ființă Facultatea de Litere şi Științe şi, în cadrul ei, şi specializarea Matematică-Informatică, pe 5 ani. Începutul a fost greu, pentru că cea mai importantă resursă necesară, personalul didactic de specialitate, era foarte puțin numeroasă. Entuziasmul şi efortul susținut al celor care au pornit acest demers au împins însă lucrurile, într-o direcție bună, mereu înainte. Specializarea a primit autorizație provizorie de funcționare, conform reglementărilor legale, şi, ulterior, a fost acreditată să funcționeze, similar tuturor celorlalte specializări similare din România. Acest proces de “re-acreditare” are loc periodic, la fiecare 5 ani (cea mai recentă fiind în 2023).

După anul 2000, odată cu trecerea la sistemul Bologna, care a avut ca scop crearea unui spațiu european al învățământului superior, secția de Matematică-Informatică a fost “spartă” în două secţii, de Matematică, respectiv Informatică. Astfel, a apărut specializarea Informatică, studii de licență, pe 3 ani, care există şi acum. Conform sistemului Bologna, studiile de licență pot fi continuate cu master și doctorat. În anul 2004, a fost înființat şi programul de masterat în domeniul informatică, denumit acum Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, care este, de asemenea, acreditat periodic (cel mai recent în 2019).

În toți acești ani, noi, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, împreună cu studenții noștri am continuat să ducem mai departe povestea Informaticii, în beneficiul nostru, individual şi colectiv, şi al societății noastre, în ansamblul său. Și suntem recunoscători, pentru asta, tuturor celor care au contribuit!


 •  

Contact