Home » Educatie

Specializările coordonate de Departamentul ITIMF (Facultatea de Litere și Științe) sunt:

 • Licență Matematică
 • Licență Informatică
 • Master Informatică (TAPI – Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informatiei)

 

Teme de licență Informatică (an universitar 2017-2018)

Prof. dr. ing. IONUȚ LAMBRESCU

 1. Proiectarea unei aplicații on-line, pentru gestionarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
 2. Proiectarea unei aplicații pentru gestionarea  on-line a spatiilor de învățământ din UPG
 3. Proiectarea unei aplicații pentru gestiunea on-line a documentelor interne din UPG din Ploiești

Conf. dr. GABRIELA MOISE

 1. Securitatea datelor
 2. Aplicații ale grafurilor
 3. Poiectare, configurare, securitate – rețele de calculatoare

Conf. dr. MARINOIU CRISTIAN

 1. Crearea unui site dinamic pe o temă la alegere
 2. Modele de regresie liniară. Aplicaţie
 3. Regresie logistică. Aplicaţie
 4. Metode de generare a variabilelor aleatoare de o funcţie de repartiţie cunoscută
 5. Metoda bootstrap. Aplicaţie
 6. Metoda Monte Carlo. Aplicaţie

Conf. dr. VLĂDOIU MONICA

 1. Baze de date relaţionale. Aplicaţii în economie, industrie si societate
 2. Structuri de date şi algoritmi. Aplicaţii
 3. Dezvoltarea de sisteme de programe bazată pe principiile ingineriei programării

Conf. dr. NICOARĂ SIMONA

 1. Determinarea similarității formelor pe baza obținerii scheletului poligoanelor (medial-axis transformation
 2. Agent inteligent pentru căutare cu observare parţială
 3. Optimizare multicriterială (ex. pentru designul unui obiect)

Şef lucrări dr. IONIŢĂ IRINA

 1. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru managementul activității unui cabinet de avocatură
 2. Aplicație software pentru gestiunea locurilor de parcare dintr-un oraș
 3. Dezvoltarea unei aplicații orientate-obiect pentru managementul unei agenții teatrale
 4. Aplicație de tip InfoPoint într-o abordare orientată obiect
 5. Dezvoltarea unei aplicații orientate-obiect pentru managementul unei săli de fitness și aerobic

Lector dr. LIVIU IONIŢĂ

 1. Implementarea unui algoritm în Matlab pentru detecția formelor 2D într-o imagine digitală
 2. Implementarea unui algoritm în Matlab pentru eliminarea zgomotului dintr-o imagine digitală
 3. Implementarea unui algoritm în Matlab pentru prelucrarea digitală a unei imagini
 4. Formulare inteligente și integrarea lor în aplicații web
 5. Tehnologii XML utilizate în dezvoltarea unei aplicații web

Lector dr. DOBRE IULIANA

 1. Aplicaţii ale tehnologiilor lingvistice
 2. Utilizarea tehnologiilor de prelucrare a limbajului natural în instruire
 3. Aplicaţii web de instruire şi evaluare a cunoştinţelor dobândite
 4. Sisteme inteligente de instruire
 5. Tehnologii multimedia utilizate în eLearning

 Lector dr. DRAGOMIR ELIA

 1. Proiectarea şi implementarea unui sistem inteligent pentru optimizarea activităţii unei firme în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)
 2. Sistem inteligent pentru analiza calităţii aerului / apei / solului
 3. Sistem inteligent pentru extragerea cunostinţelor din baze de date în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)
 4. Dezvoltarea unui sistem inteligent pentru managementul unei firme în diferite domenii (librărie, florărie, service auto etc.)
 5. Dezvoltarea unei aplicaţii inteligente bazată pe Tehnici Data Mining în diferite domenii (sănătate, educaţie, inginerie etc.)

Lector dr. ŞCHIOPU DANIELA

 1. Traduceri automate
 2. Analiza sintactică a limbajelor contextuale
 3. Aplicații pentru verificarea corectitudinii sintactice și/sau semantice a unui text
 4. Aplicații pentru studiul expresiilor regulate
 5. Proiectarea și implementarea unui interpretor folosind Flex si Bison

Lector dr. TUDORICĂ DANIELA

 1. Modelarea și simularea unui proces folosind metode numerice. Aplicație C#
 2. Modelarea și simularea unui proces nedeterminist. Aplicatie C#
 3. Probleme de tip Monte Carlo. Aplicatie C#
 4. Modele de regresie liniară pentru date din diferite domenii (educație, sănătate, economie etc.)
 5. Regresie logistică pentru date din diferite domenii (educație, sănătate, economie etc.)

Lect. Dr. Inf. TUDOR LIVIANA

 1. Internet of Things – SmartHome, E-Health etc.
 2. Sisteme de operare pentru dispozitive mobile
 3. Dezvoltarea unui sistem software bazat pe logica fuzzy
 4. Securitatea comunicațiilor Wireless

 

Teme de licență Matematică (an universitar 2017-2018)

Conf. dr. PASCU MIHAI

 1. Transformarea Fourier. Aplicații
 2. Spații de funcții test
 3. Teorie spectrală pentru operatori mărginiți
 4. Aplicații ale teoriei ecuațiilor diferențiale în mecanică

 Prof. dr. VÎLCU GABRIEL

 1. Teoria structurilor geometrice conjugate
 2. Spaţii afine
 3. Spații proiective
 4. Numere prime speciale

Conf. dr. VÎLCU ALINA

 1. Trigonometria sferică și aplicații în Astronomie
 2. Problema restrânsă a celor trei corpuri
 3. Fenomene astronomice care modifică pozițiile aștrilor pe sfera cerească
 4. Aplicații ale numerelor complexe în geometrie

Lector dr. BOACĂ TUDOR

 1. Funcții convexe și aplicații
 2. Inegalități variaționale de tip eliptic
 3. Inegalități variaționale de tip parabolic
 4. Operatori monotoni pe spații Hilbert

Lector dr. MANIU GEORGETA

 1. Modele statistice în științele sociale
 2. Modele statistice în psihologie
 3. Rezultate de punct fix pentru operatori contractivi și contractivi generalizați în spații metrice complete
 4. Proceduri iterative de punct fix pentru operatori de tip Ishikawa

 Lector dr. IANCU LIDIA

 1. Metode numerice pentru ecuatiile liniare
 2. Metode de aproximare a inversei unei matrice
 3. Metode iterative staționare pentru sisteme de ecuatii liniare
 4. Interpolarea polinomială Lagrange

Lector dr. IOSIF ALINA

 1. Integralitatea funcțiilor de o variabilă reală. Aplicații
 2. Șiruri de numere reale
 3. Serii de numere reale
 4. Integralitatea funcțiilor de mai multe variabile. Aplicații

 

Teme disertație TAPI (an universitar 2017-2018)

Prof. dr. LAMBRESCU IONUȚ

 1. Proiectarea unei aplicații pentru măsurarea distanțelor în imagini bitmap
 2. Proiectarea unei aplicații pentru colorarea imaginilor de intensitate

Conf. dr. GABRIELA MOISE

 1. Sisteme colaborative
 2. Securitatea datelor
 3. Aplicații ale inteligenței computaționale

Conf. dr. MARINOIU CRISTIAN

 1. Modele de regresie – modelare și analiză pe o temă la alegere
 2. Aplicaţii care utilizează tehnici de clasificare supervizată şi nesupervizată

Conf. dr. VLĂDOIU MONICA

 1. Biblioteci digitale în prezervarea infomației, cunoştintelor şi culturii
 2. Baze de date multimedia. Aplicaţii în economie, industrie şi societate
 3. Open society, open education, open publishing, open source etc.

 Conf. dr. NICOARĂ SIMONA

 1. Folosirea metaeuristicilor in rezolvarea problemelor (ex. optimizarea parametrilor de functionare a unui dispozitiv / partitionarea optimala a unui poligon sau poliedru)
 2. Machine scheduling (in procesarea informatiei si comunicatii / achizitii / productie / transport / distributie)

Şef lucrări dr. IONIŢĂ IRINA

 1. Tehnici pentru îmbunătățirea acurateței clasificării în data mining
 2. Aplicarea tehnicilor de data mining pentru predicția ratei abandonului în universități

Lector dr. ŞCHIOPU DANIELA

 1. Aplicații pentru recunoașterea vorbirii (pentru limba română).
 2. Aplicații pentru prelucrarea obiectelor multimedia (imagini, video).

Lect. Dr. Inf. TUDOR LIVIANA

 1. Procesarea bazelor de date non-SQL
 2. Procesarea imaginilor în Matlab
 3. Instrumente Open Source pentru dezvoltare software

 


Îndrumătorii de an:

 • Informatică
  • anul I – Lector dr. Iuliana Dobre
  • anul II – Lector dr. Daniela Șchiopu
  • anul III – Lector dr. Daniela Tudorică
 • Matematică
  • anul III – Lector dr. Georgeta Maniu

Pentru specializarea Informatică (licență și master) găsiți ghidul de întocmire a lucrării de licență/disertație, cât și regulamentul pentru examen aici.


 

 

Program de Masterat în domeniul INFORMATICĂ: Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației

Cursuri obligatorii

 • Modelarea si Simularea Sistemelor Complexe Modelare abstracta sisteme dinamice complexe. Spatiul fazelor. Atractori. Conditii de stabilitate. Construirea iterativa a modelelor complexe. Reactia inversa (feedback) in modelarea sistemelor dinamice. Modelarea prin reactii combinate. Clasificarea metodelor utilizate in modelarea sistemelor. Modelarea si simularea feedback-ului (negativ, pozitiv). Exemple de modele: “limits to growth”, “tragedy of the commons”, “epidemic” (SI, SIR), “accidental adversaries”, “shifting the burden”.
 • Infrastructuri Performante pentru Procesarea Informației Calcul paralel. Evolutie. Aplicatii care necesita calcul intens. Terminologie. Modele. Multithreading. Hyperthreading. Sincronizarea in sistemele cu memorie partajata. Open Multi Processing (OpenMP) Distributed-memory. Message passing Interface (MPI). Clustere Linux. GPU computing. CUDA, Supercomputing for the masses. Grid computing. Cloud computing. Tendinte.
 • Creativitate Computațională Creativitatea masinilor; utilizarea tehnicilor computationale pentru creativitatea umană (individuală, ca grup). Teorii și concepte ale creativitatii computationale; software creativ pentru diferite domenii: arta, muzica; evaluarea sistemelor creative; comparatii intre creativitatea computationala si creativitatea umana; creativitate colaborativa; tehnici computationale generice pentru implementarea de componente de sisteme creative; experienta practica in dezvoltarea de software creativ.
 • Baze de Date Multimedia Baze de date orientate de obiecte şi SGBD-uri multimedia. Funcţionalitatea BDMM. Managementul stocării datelor multimedia. Modele de date și arhitecturi în BDMM. Tranzacţii, concurenţa şi recuperare. Metode de acces multi-dimensionale si clustering. Interogare, regăsire şi regăsirea semantică a informaţiei. Faţete, ponderi şi parametrizare. Specificarea formală a tipurilor de interogări. Schema de indexare. Algoritmi de interogare. Metadate pentru multimedia. Prezentări multimedia. Calitatea serviciilor. Aplicaţii BDMM. Dezvoltarea BDMM bazata pe model de obiecte multimedia. Dezvoltare de aplicații în PostgreSQL.
 • Securitatea Informației Modele, metode si tehnici pentru securitatea informaţională: modele de atacuri, criptare avansată, sisteme pentru detectarea intruşilor, securitatea sistemelor de operare, protocoale de reţea, securitate hardware, securitatea aplicaţiilor Web, evaluarea securitatii sistemelor.
 • Agenti Software Terminologie; clasificari agenti; asistenti personali; arhitecturi agenti software; ontologii; cunoastere si rationament; reprezentarea cunostintelor; invatare; sisteme multi-agent: dezvoltare, rezolvarea de probleme reale folosind sisteme multi-agent.
 • Sisteme Colaborative Concepte, teorii, metode si tehnici specifice sistemelor colaborative; exemple de utilizare a sistemelor colaborative; clasificare, dezvoltare, evaluare sisteme colaborative; generaţii Web (Web 1.0 – Web 4.0); Computer-Supported Cooperative Work; Computer-Supported Collaborative Learning.
 • Analiza Datelor Analiza exploratorie a datelor. Analiza varianţei. Analiza in componente principale(ACP). Modelul de regresie liniară multiplă. Metode de regresie pentru modele de mari dmensiuni: PCR (Principal Component Regression) şi PLS (Partial Least Squares)
  Modele regularizate: Ridge, LASSO, Adaptive LASSO, ElasticNET. Exemple de aplicații: analiza politicii de creditare a clienţilor şi predicţia şanselor de a recupera împrumutul, clasificarea clienţilor în vederea realizării unui marketing orientat spre cerinţele lor, detectarea activităţilor frauduloase în domeniul financiar-bancar, analiza fluxului de date şi detectarea rapidă a intruziunilor în reţelele de calculatoare, analiza datelor genetice cu scopul anticipării unor posibile boli şi a optimizării tratamentelor aferente etc.
 • Metaeuristici Specificul metaeuristicilor, rolul lor în rezolvarea problemelor din lumea reala, aplicaţii. Hill-climbing search, simulated annealing, tabu search, căutare cu vecinătăţi variabile, GRASP, metaeuristici inspirate din natură şi swarm intelligence (algoritmi genetici, PSO – Particle Swarm Optimization, ACO – Ant Colony Optimization, Wasp Behavioral Model, sisteme imunitare artificiale, reţele neuronale artificiale), căutare locală ghidată. Metaeuristici pentru optimizarea multiobiectiv. Paralelizare, coevoluţie, hibridare
 • Stocare și Căutare în Spații Ierarhice Sisteme ierarhice de stocare şi regăsire a informaţiei. Copyright. Biblioteci digitale. Convertire, construcţie, biblioteci virtuale. Documente digitizate. Moduri de acces. Organizare bibliografică. Interfeţe utilizator. Căutare, navigare şi navigare ghidată. Reprezentare caractere, documente, imagini, audio şi video. Limbaje de markup şi metadate. Metadate bibliografice. Interoperabilitate. Standarde şi protocoale. Biblioteci digitale instrucţionale. Devoltare de biblioteci digitale cu Greenstone.
 • Tehnici Avansate de Data Mining Modele liniare de clasificare: Analiza discriminanta liniară, Regresia logistică. Clasificatorii Naive Bayes şi K Nearest Neighbours (KNN). Arbori de decizie, prunning. Estimarea acurateţii de predicţie a unui clasificator. Overfitting:compromisul deplasare-varianţă. Performanţa clasificatorilor. Matricea de confuzie. Graful şi curba ROC (Receiver Operating Characteristics). Exemple de aplicații: recunoaşterea automată a scrisului de mână, a vocii, a feţei, a amprentelor, a irisului, a emoţiilor, a vorbirii ţinând cont de mişcarea buzelor şi a mimicii etc., detectarea automată a spam-urilor, stabilirea profilului comportamental al unei persoane în funcţie de acţiunile sale în mediul virtual, clasificarea conducătorilor auto în funcţie de comportamentul lor în trafic sa.
 • Activități de Cercetare – Tehnologiile Informației și Comunicațiilor în Secolul 21 – vezi 2b pentru conținut

Cursuri opționale

 • 1a. Metodologia Cercetării Știinţifice (opt 1)
  Instructiuni privind elaborarea unei lucrări ştiinţifice. Copyright şi plagiat. Evitarea plagiatului. Alegerea unei teme de cercetare. Clasificarea metodelor de cercetare. Resurse educaţionale și de cercetare deschise. Literature search. Literature review. Tehnici de prezentare. Cercetare în domeniul Științei Calculatoarelor
 • 1b. Dezvoltarea Carierei în Informatică (opt 1)
  Specificul carierei in informatica. Directii pentru absolventii de informatica. Abilitati, aptitudini, valori si interese – Identificare, construire, intelegere, prioritizare si exprimare. Planificarea carierei: obiective, plan de cariera, job search, profil personal (online), autoevaluare, interviu, comunicare si colaborare. Career self management, team leadership, time management. Etica profesionala. Career coaching. Experiente
 • 2a. Inteligenta Computațională (opt 2)
  Metode computaţionale inspirate din natură. Implementare pentru rezolvarea de probleme din lumea reală. Paradigme ale inteligenţei computaţionale: reţele neuronale, deep learning, calcul evoluţionist, sisteme fuzzy. Mecanisme adaptive care determină comportamentul inteligent al sistemelor în medii complexe, în care au loc multe modificări.
 • 2b. Tehnologiile informației și comunicațiilor în sec. 21
  Open society (open government, open publishing, open education OER/OCW/MOOC, open access etc.). Open source si Free software. Oportunitati create de IoT si Ethics in IoT. Deep Learning. Advanced Human Computer Interaction. Big Data. Inteligenta calculatoarelor. Digital culture, digital society, digital economy, digital life, digital freedom. Security, privacy and trust in digital world. Communities of learners/developers/users etc. Social networks. Collaborative learning, working etc. Embedded systems, pervasive and ubiquitous computing, ambient intelligence.
 • 2c. Prelucrarea Obiectelor Multimedia (opt 2)
  Prelucrarea imaginilor. Elemente de bază, transformări în domeniul spațial și al frecvențelor. Metode de restaurare. Segmentare. Recunoașterea obiectelor din imagini. Prelucrare imaginilor color. Metode de recuperare. Prelucrarea semnalelor. Elemente de bază. Semnale discrete/stochastice. Analiza Fourier. Filtre liniare. Recunoașterea automată a vorbirii. Elemente de bază. Metode si sisteme de înțelegere a vorbirii, de dialog, de recunoaștere a vorbirii/vorbitorului. Prelucrarea și analiza semnalului vocal. Prelucrarea video. Sisteme și semnale 2D și 3D. Estimarea mișcării, aplicații. Tehnici și standarde de compresie a fișierelor video. Analiza imagini și video. Metode de recuperare.
 • 3a. Planificare calendaristică (opt 3)
  Concepte de bazăînplanificareacalendaristică. Planificarea evenimentelor (events scheduling): probleme tip orar(timetabling):orare de transport, orare educationale, orare evenimente sportive, artistice etc. probleme de planificare a personalului (employee timetabling). Planificarea sarcinilor pe maşini(machine scheduling). Modelari, algoritmi, studii de caz, analize comparative
 • 3b. Linii de dezasamblare (opt 3)
  Linii de asamblare. Linii de dezasamblare (a produselor scoase din uz). Problema de echilibrare a liniilor de dezasamblare (PELD) – problemă multiobiectiv NP-dificilă, care caută să determine secvenţa fezabilă de dezasamblare care minimizează numărul de staţii de lucru necesare, durata totală a timpului mort, spaţiul necesar pentru depozitarea componentelor şi cantitatea de toxine eliberata în mediul ambiant. Algoritmi de rezolvare a PELD. Cercetari conexe.
 • 4a. Cercetări operaţionale (opt 4)
  Abordarea ştiinţifică a luării deciziilor (tehnici de modelare matematică, analiză statistice şi metode de optimizare). Metode de analiză, modelare şi rezolvare optimă a problemelor reale din diverse domenii (probleme de transport, gestiunea stocurilor, alocarea de investiţii, uzura, înlocuirea şi menţinerea echipamentelor, optimizarea de drumuri în reţele, planificare operativă; prognoze economice etc. Programare liniară (algoritmul Simplex, dualitate, analiza senzitivă, probleme de transport). Programare în numere întregi. Programare dinamică. Programare stochastică (teoria fenomenelor de aşteptare, lanţuri Markov, procese Poisson). * Implementare in Phyton.
 • 4b. Programarea avansată a aplicaţiilor Internet
  Internet: istoric, evoluţie, arhitectură, standarde, protocoale, aplicaţii. WWW: istoric, arhitectură, protocoale, tehnologii
  Web 2.0: Istorie. Tehnologie. JavaScript, AJAX. JavaScript: Obiecte, funcţii, operatori, excepţii. Modificare DOM. Evenimente. Mashups: definitie, clasificare. Metadate, interoperabilitate, content provider. Tehnologii noi web: HTML5, CSS3, XML. Multimedia streaming in Internet. Cloud computing: software as a service. Mobile computing, mobile Internet Tendinte in programarea aplicatiilor pe Internet. Ubiquitous computing. Internet of Things. Dezvoltare aplicatii.
 • 4c. Recunoaşterea formelor (opt 4)
  Elemente introductive ale teoriei recunoaşterii formelor. Abordarea statistică în recunoaşterea formelor. Abordarea sintactică în recunoaşterea formelor Abordarea unificată a recunoaşterii statistice şi sintactice. Recunoaşterea formelor cu ajutorul reţelelor neuronale. Aplicatii ale recunoasterii formelor
 • 4d. Tehnici Avansate de Data Mining (2) (opt 4)
  Învăţare supervizată (clasificatorul SVM – Support Vector Machine, reţele neuronale) învăţare nesupervizată (clusteri ierarhici şi prin partiţionare), clusterizare fuzzy, text mining, web mining. Aplicații: clasificarea automată a seriilor de timp (de exemplu a electrocardiogramelor, a indicatorilor economici etc.), analiza eficienţei unor produse farmaceutice, clasificarea ţărilor ( a regiunilor, oraşelor etc.) în funcţie de o serie de indicatori (economici, sociali, demografici, de mediu etc.), clasificarea automată a scrisorilor a textelor.
 • 5a. Paradigme Informaționale ale Societății Cunoașterii (opt 5)
  Cultura corporatistă în domeniul IT&C. Profesionistul IT&C în industrie şi universitate. Administrarea bazelor de date la nivel corporatist. Paradigme de securitate în sisteme şi reţele de calculatoare. Criminalitatea informatică (stare de fapt, provocări, soluţii). Personalitati IT&C şi contribuţia lor în societate * Curs cu invitati externi din domeniul IT&C
 • 5b. Managementul Informaţiei la Nivelul Organizaţiilor (opt 5)
  Organizații inteligente, managementul informației, managementul cunoștințelor (inclusiv modele), tipuri de cunoștințe, respectiv , sisteme informatice din cadrul organizațiilor, noțiunil de bază ale sistemului ERP SAP, testare. Tranzacții în module precum: Contabilitate Financiară, Gestiunea Fondurilor, Managementul Materialelor, Resurse Umane, Managementul Proiectelor etc. Aplicatii în limbajul de programare ABAP (propriu sistemului SAP).
 • 5c. Instrumente Informatice pentru Antreprenoriat si Management (opt 5)
  Metode de centralizare si monitorizare a informatiilor. Instrumente de lucru colaborative pentru project management (Asana, Trello, Orange Scrum, Slack, Taiga, Zoho Projects, MeisterTask). Evaluarea riscurilor folosind instrumente informatice. Analizarea unei idei de afaceri folosind Business Canvas Model. Analizarea eficientei unui proiect. Evaluarea oportunității de a dezvolta un proiect antreprenorial specific si folosirea instrumentelor necesare pentru realizarea sa.

 


Planurile de învățământ valabile în anul școlar 2017-2018:

Planurile de învăţământ valabile în anul şcolar 2016-2017 pot fi accesate de aici.

FIȘELE DISCIPLINELOR pentru specializarea INFORMATICĂ în anul școlar 2016-2017:

ANUL I

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 1 Semestrul 2
Programare procedurală Programare procedurală avansată
Arhitectura sistemelor de calcul Sisteme de operare
Logică matematică și computațională Algebră
Analiza matematică Ecuații diferențiale
Birotică Probabilități și statistică
Limbă străină I 1 – engleză Limbă străină I 2 – engleză
Educație fizică 1 Educație fizică 2

B. Discipline facultative

Semestrul 1 Semestrul 2
Limbă străină II 1 Limbă străină II 2

 

ANUL II

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 3 Semestrul 4
Baze de date Tehnologii Web
Calcul numeric Algoritmica grafurilor
Programare orientată pe obiecte Sisteme de gestiune a bazelor de date
Rețele de calculatoare Tehnici avansate de programare
Algoritmi și structuri de date Curs opțional 1 – EASORCCurs opțional 1 – Admin. sist. Linux
Limbă străină I 3 – engleză Limbă străină I 4 – engleză
Educație fizică 3 Educație fizică 4

B. Discipline facultative

Semestrul 3 Semestrul 4
Limbă străină II 3 Limbă străină II 4
Tehnologii multimedia Dreptul proprietății intelectuale în mediul electronic
Istoria informaticii

 

ANUL III

A. Discipline obligatorii și opționale

Semestrul 5 Semestrul 6
Tehnici avansate de programare Tehnici de data mining
Inteligența artificială Managementul proiectelor
Ingineria programării Tehnici de optimizare
Geometrie computațională aplicată Curs opțional 4 – SIGCurs opțional 4 – TIC în societate
Curs opțional 2 – Modelare și simulareCurs opțional 2 – Statistică computațională Curs opțional 5 – Grafică pe calculatorCurs opțional 5 – PIDI
Curs opțional 3 – PCSCCurs opțional 3 – ESIC

B. Discipline facultative

Semestrul 5 Semestrul 6
Comunicare și dezvoltare profesională în Informatică Filosofie
Algoritmi genetici Sisteme inteligente
Aplicații pentru dispozitive mobile