Home » Educatie » Centrul de invatare ITIMF

În cadrul departamentului ITIMF funcționează Centrul de învățare ITIMF pentru reducerea abandonului școlar.
Responsabil: conf. dr. Simona Nicoară (snicoara@upg-ploiesti.ro)
Proiecte:
  1. Program de pregătire preliminară pentru studenții anului I Informatică
    Informatii aici, responsabil conf. dr. Simona Nicoară
  2. Program de consiliere pentru studenții programului de master Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, responsabil conf. dr. Simona Nicoară
  3. Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Centre de Învățare (SGCU-CI), Beneficiar Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Titlul subproiectului – START UP – Ghidul tău de învățare, Acord de grant nr. 80/SGU/CI/I, responsabil UPG – director de grant: prof. dr. Anca Mihaela Dobrinescu, membrii Informatică: lector dr. Daniela Șchiopu, lector dr. Elia Dragomir