Home » Cercetare

Centrul de Cercetare CerTIMF

 

Colectivul de Informatică

DIRECŢII DE CERCETARE

 • Analiza datelor şi tehnici de data mining
 • Criptarea informaţiei
 • Modelarea și simularea sistemelor complexe
 • Managementul informației (biblioteci digitale, baze de date multimedia)
 • Grafică cu calculatorul
 • Inteligenţă artificială
 • Proiectare asistată de calculator, modelare geometrică 3D, analiza cu element finit
 • Reţele neuronale artificiale
 • Tehnici de optimizare (clasice, metaeuristici)
 • Tehnologii web în comunicare interculturală
 • Computer networking and Internet, protocols and applications
 • Embedded intelligent systems, Internet of Things
 • Parallel, distributed, desktop grid systems
 • Planificare calendaristică
 • e-Society (e-learning, e-servicii, e-comert, e-guvernare, …)
 • Open society (open education, open publishing, open source software, free software etc.)
 • Multiagent systems
 • Creativity and collaborative working and learning

 

Colectivul de Matematică

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Domeniile de cercetare ale membrilor colectivului sunt:

 • Teorie spectrală pentru operatori diferenţiali şi teoria operatorilor pseudodiferenţiali (Pascu Rafail-Mihai)
 • Analiză numerică: metode de calcul aproximativ şi studiul vibraţiilor (Dinu Tănase)
 • Studiul ecuaţiilor care apar în mecanica fluidelor (Boacă Tudor)
 • Algebră: studiul polimatroizilor (Ştefan Alin Nicolae)
 • Statistică matematică (Maniu Georgeta Speranţa)
 • Teoria măsurii (Iosif Alina Emilia)
 • Algebră computaţională (Mureşan Alexe Călin)
 • Astronomie (Vilcu Alina)
 • Metode variaţionale şi metoda elementului finit (Iancu Lidia)

Parteneri academici în cercetarea ştiinţifică:

 • Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti;
 • Facultatea de Matematică a Universităţii din Iaşi;
 • Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Bacău;
 • Institutul de Matematică al Academiei Române;
 • Universitatea Politehnică din Bucuresti;
 • Facultatea de Inginerie a Universităţii Pamukkale din Denizli, Turcia;
 • Laboratorul de Matematică şi Fizică al Universităţii din Perpignan, Franţa.

 

Colectivul de Fizică

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare este organizată pe următoarele teme:

 • Spectroscopia hidrocarburilor şi derivaţilor, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, G. Nan, A. Baciu;
 • Cercetări avansate privind obţinerea de noi materiale pentru acoperiri ultradure a reperelor supuse la uzură intensă. Antiwear, colectiv: A. Popescu, I. Tudor, R. Rapeanu, M. Balaceanu (INOE 2000 Bucuresti), V. Braic (INOE 2000 Bucureşti) si M. Braic (INOE 2000 Bucureşti)
 • Fizica stării condensate, colectiv: M. Necula, L. Georgescu (Univ. Bucureşti) G. Dinescu; (INFLPR Bucureşti), Bogdana Mitu (INFLPR Bucureşti), Sorin Vizireanu (INFLPR Bucureşti), Livia Maria Constantinescu (IFA Bucureşti)
 • Fizică aplicată: Studiul proprietăţilor fizice şi a unor mărimi fizice care caracterizează substanţele; colectiv: Z. Borsos
 • Modele fizico-matematice, colectiv: I. Simaciu, M. Ionescu, Z. Borsos
 • Impactul local şi regional al obiectivelor industriale asupra calităţii aerului atmosferic, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, T. Mikkelsen (Risoe National Laboratory-Danemarca)
 • Colaborări cu Societatea Europeană de Fizică:
  Colaborări cu Societatea Româna de Fizică – filiala Prahova si Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova, ce s-au finalizat prin organizarea de sesiuni de comunicări anuale comune.
 • Coordonarea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti
 • Proiect POSDRU, Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice, Val. 500000 RON, Beneficiar: AMPOSDRU, 2010-2013.

COLABORĂRI EXTERNE

 • L’institut National des Sciences et Techiniques Nucleaires/CEA-Grenoble, France;
 • International Center For Theorethical Physics Trieste, Italy;
 • Universitatea din Utrecht, Olanda Tempus;
 • Universitatea din Yena, Germania;
 • Universitatea din Helsinki, Finlanda.

Teme de cercetare:

 • Radioprotecţia personalului expus;
 • Surse alternative de energie;
 • Studii teoretice în microfizică şi relativitate;
 • Metode moderne de investigare în biofizica şi fizica mediului;
 • Modelări şi studii în domeniul fizicii stocastice şi haosului clasic şi cuantic.

PARTENERI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Parteneri tradiţionali:

 • Institutul Naţional de Optoelectronică 2000 Măgurele – Bucureşti;
 • Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor Plasmei şi a Radiației, Măgurele – Bucureşti.

Parteneri academici Catedre de profil similar de la următoarele universităţi:

 • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică;
 • Universitatea Tehnica Cluj-Napoca;
 • Universitatea „Politehnica” Timişoara;
 • Universitatea „Politehnica” Bucureşti;
 • Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Universitatea din Bacău;
 • Universitatea din Cluj;
 • Universitatea Petroşani.
Pagina in curs de actualizare