Cercetare

Centrul de cercetare CerTIMF – director conf. dr. Zoran CONSTANTINESCU

Descriere CerTIMF https://erris.gov.ro/CerTIMF

Proiecte de cercetare

Laboratorul Computer Science&Education – responsabili conf. dr. Gabriela MOISE și conf. dr. Monica VLĂDOIU

Laboratorul Embedded Systems – responsabil conf. dr. Zoran CONSTANTINESCU

Laboratorul MathPole – responsabil conf. dr.  Alina VÎLCU

Premii

Premiul “Gheorghe Munteanu-Murgoci” al Academiei Romane pentru anul 2016 pentru lucrarea New relations of water saturation’s Calculus from well logs, Acta Geophysica, 64, 5, 1542-1562, 2016. Autori: Ion Malureanu, Tudor Boaca, Daniela-Doina Neagu


Colectivul de INFORMATICĂ

Direcții de cercetare:

 • Analiza datelor şi tehnici de data mining
 • Criptarea si securitatea informaţiei
 • Modelarea și simularea sistemelor complexe
 • Managementul informației (biblioteci digitale, baze de date multimedia)
 • Grafică cu calculatorul
 • Inteligenţă artificială
 • Proiectare asistată de calculator, prelucrarea imaginilor, modelare geometrică 3D, analiza cu element finit
 • Machine Learning
 • Tehnici de optimizare (clasice, optimizari avansate, metaeuristici)
 • Tehnologii web în comunicare interculturală
 • Computer networking and Internet, protocols and applications
 • Embedded intelligent systems, Internet of Things
 • Parallel, distributed, desktop grid systems
 • e-Society (e-learning, e-servicii, e-comert, e-guvernare, …)
 • Open society (open education, open publishing, open source software, free software etc.)
 • Affective Computing
 • Creativity and collaborative working and learning

Colectivul de MATEMATICĂ

Direcții de cercetare:

 • Operatori diferențiali și pseudodiferențiali.
 • Inele semigrupale. Proprietăți algebrice și combinatoriale.
 • Geometrie diferențială și aplicațiile ei.
 • Mecanica Fluidelor și Mecanica solidelor. Elasto-plasticitate.
 • Metode numerice.
 • Mecanică cerească.
 • Teoria măsurii și integrării.
 • Teoria punctului fix.

Colectivul de FIZICĂ

Direcții de cercetare:

 • Fizică stocastică
 • Fizica sistemelor complexe
 • Fizica fluidelor nenewtoniene
 • Fizica polimerilor
 • Modelarea sistemelor și fenomenelor fizice

PARTENERI ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Departamentul ITIMF colaborează cu firme de profil, universități, centre de cercetare, inspectorate școlare.

Link-uri utile: