8th International Conference on “Applied Informatics, Imagination, Creativity, Design, Development” – ICDD 2024, Sibiu

8th International Conference on “Applied Informatics, Imagination, Creativity, Design, Development”ICDD 2024, va avea loc între 23-25 mai 2024 la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Conferința este adresată în principal tinerilor cercetători din întreaga lume. Participanții au oportunitatea să-și discute și să-și prezinte cercetările în domeniul informaticii și a domeniilor conexe (cum ar fi algebra computațională, calculul numeric, bioinformatica etc.). Conferința este deschisă la primirea de lucrări originale pe toate aspectele informaticii și a domeniilor conexe, de la concepte noi și dezvoltări teoretice până la tehnologii avansate și aplicații inovatoare. Lucrările vor fi evaluate pe baza relevanței acestora pentru temele conferinței, clarității prezentării, originalității și exactității rezultatelor și a soluțiilor propuse. Prezentarea trebuie să includă și o aplicație practică.

De asemenea, există burse disponibile pentru studenții de licență și master care acoperă taxa de participare la conferință.

Lucrările conferinței vor fi recenzate de trei recenzori independenți și vor fi publicate într-un volum post-conferință cu ISSN.

Lucrările trebuie înregistrate și trimise online prin secțiunea Registration (Înregistrare) de pe pagina web a conferinței.

Datele importante ale conferinței sunt:

  • 07 aprilie 2024 – Termen limită pentru înregistrare și trimitere a lucrării
  • 27 aprilie 2024 – Notificare lucrărilor acceptate
  • 15 mai 2024 – Termen limită pentru plata taxei
  • 23-25 mai 2024Perioada de desfășurare a conferinței

Toate detaliile despre conferință pot fi găsite pe pagina web a conferinței: http://conferences.ulbsibiu.ro/icdd

Adresa de e-mail de contact: conf.icdd@ulbsibiu.ro.

Call for paper