Anunț important!

Dragi studenți,
Pentru a rezolva cât mai rapid problemele legate de plata taxelor școlare, plata creditelor, a restanțelor etc., pentru a vă informa cu privire la situația voastră școlară în general, vă rugăm să consultați Contractul de studiu încheiat la începutul anului universitar și, totodată, să accesați site-ul universității, secțiunea Studenți, Portalul Notelor:  Portal UPG
Dacă sunt nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de mail: ls@upg-ploiesti.ro, precizând obligatoriu:
  • nume și prenume;
  • an de studiu/specializare/grupa;
  • număr de telefon;
  • formularea clară a problemei.
Pentru virarea taxelor de studiu, accesați datele necesare (cont, cod fiscal etc.), aici:  Informații referitoare la taxele de școlarizare | Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Alte detalii referitoare la taxele școlare și administrative găsiți aici: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/taxe-scolare-si-administrative