Reducere taxă de studii și reducere taxă cămin – sem. II

Listele cu studenții care au depus dosare, cu mențiunea dosar complet sau dosar incomplet sunt afișate la avizierul Facultății de Litere și Științe.

Urmăriți calendarul activităților privind alte forme de sprijin material (reducere taxă de studii și reducere regie cămin) acordate studenților înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență și master, semestrul al II-lea, an universitar 2020–2021.