Calendar activități – forme de sprijin material

Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din 10.03.2021, a aprobat Calendarul activităților privind alte forme de sprijin material (reducere taxă de studii și reducere regie cămin) acordate studenților înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență și master, semstrul al II-lea, an universitar 202–2021.

Mai multe detalii găsiți pe pagina: Studenți | Facultatea de Litere și Științe (upg-ploiesti.ro)