Selectie Erasmus pentru cadre didactice

In urma analizei situației fondurilor disponibile pentru mobilități Erasmus+, vă informăm că Facultatea de Litere și Științe beneficiază de 5 locuri disponibile – mobilități predare, pentru perioada aprilie-mai 2018. Dosarele se depun la Decanatul facultății până joi, 22.03.2018, ora, 12.00.