Anunț – sesiunea restanțe – septembrie 2020

Referitor la decizia nr.396/06.05.2020 privind organizarea sesiunilor de examene de vară și toamnă ale anului universitar 2019 -2020, Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din 15.07.2020, a hotărât următoarele:

 • pentru sesiunea de restanțe din toamna anului universitar 2019 – 2020, studenții care doresc să susțină examenele/verificările/proiectele restante, au obligația de a transmite până cel târziu cu două zile înainte de data la care doresc să susțină evaluarea, o solicitare pe email către secretariatul facultății de care aparține precum și profesorului examinator. În această solicitare aceștia vor preciza următoarele elemente: denumirea disciplinei și data la care doresc să susțină;
 • se modifică Art. 1 alin (2), astfel: Examenele în sesiunea de vară și de toamnă ale anului universitar 2019 -2020 se desfășoară în modulul online, utilizând instrumentele online stabilite de titularul de disciplină.

Anunț – Rezultatele admiterii la studii universitare de licență – iulie 2020

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență sunt disponibile pe site-ul universității, la adresa: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/sesiunea-iulie-2020-licenta

Pentru a afla codul unic de identificare, accesați butonul CĂUTARE COD UNIC DE IDENTIFICARE situat pe pagina: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/sesiunea-iulie-2020-licenta

Atenție! Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă și fără taxă trebuie să-și confirme locul ocupat prin concurs conform calendarului admiterii: https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/admitere/ADMITERE%20ONLINE/anunt_ad_18_07_2020.pdf

Anunț pentru candidații înscriși la programele de master – iulie 2020

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMUL DE MASTER Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației – DOMENIUL INFORMATICĂ

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE MASTER Studii Culturale Românești în Context European și Concepte şi Strategii de Comunicare Interculturală – DOMENIUL FILOLOGIE 

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE MASTER Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei și Management Educațional și Integrare EuropeanăDOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA PROGRAMUL DE MASTER Administrație Publică și Integrare Europeană – DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Anunț referitor la confirmarea locului în sesiunea de admitere iulie 2020

 1. Etapa I. După afișarea primului set de liste pe data de 20 iulie 2020, candidații admiși au obligația:
  1. pentru locurile de la buget (fără taxă) vor veni la sediul universității în zilele de 21,22 și 23 iulie 2020 (LICENTA) și 22,23 iulie (MASTER), între orele 9.00-17.00 și:
 • vor depune diploma în original sau adeverința de absolvire în original;
 • vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul se studii.
  1. pentru locurile cu taxă vor veni la sediul universității în zilele de 21,22 și 23 iulie 2020 (LICENTA) și 22,23 iulie (MASTER), între orele 9.00-17.00 și:
 • vor plăti (la sediul UPG) prima rată din taxa de școlarizare în valoare de 800 lei la studiile de licență/ (875 lei la master) sau vor aduce dovada de plată (pentru alte modalități de plată: ordin de plată, plată online cu card, etc.);
 •  vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul de studii.
 1. Etapa a II-a. După afișarea celui de al doilea set de liste pe data de 23 iulie 2020, candidații declarați admiși au obligația :
  1. pentru locurile de la buget (fără taxă) vor veni la sediul universității în zilele de 24,25,26 iulie 2020, (între orele 9.00-13.00) și 27 și 28 iulie 2020, (între orele 9.00-17.00) și:
 • vor depune diploma în original sau adeverința de absolvire în original;
 • vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul de studii.
 • vor completa o cerere de returnare a banilor în situația în care au plătit prima rată din taxa de școlarizare, indicând un cont în care suma aferentă va fi returnată;
  1. pentru locurile cu taxă vor veni la sediul universității în zilele de 24,25,26 iulie 2020 (între orele 9.00-13.00) și 27 și 28 iulie 2020 (între orele 9.00-17.00) și:
 • vor plăti prima rată din taxa de școlarizare în valoare de 800 lei la studiile de licență /(875 lei la master)   (la sediul UPG) sau vor aduce dovada de plată (pentru plăți făcute prin alte modalități de plată: ordin de plată, plată online cu card, etc.);
 • vor completa opțiunea pentru specializarea aleasă pe contractul de studii și vor semna contractul se studii.

Urăm mult succes candidaților și vă așteptăm cu drag.

Pentru orice probleme vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0762 244 662

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/anunt-referitor-la-confirmarea-locului-sesiunea-de-admitere-iulie-2020-la-universitatea-petrol-gaze

Anunț important – Admitere 2020

În atenția candidaților!

Dacă ați optat pentru varianta de înscriere online, vă rugăm să validați datele după introducerea acestora pentru a se putea realiza prelucrarea lor.

De asemenea, vă rugăm să aveți grijă la calitatea documentelor trimise (mai ales dacă sunt fotografiate) astfel încât acestea să fie inteligibile, permițând validarea înscrierii de către membrii comisiei de admitere.

Mult succes!

Admitere 2020

În perioada 1 iulie 2020 – 19 iulie 2020 Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești organizează admiterea la studii universitare de licență și master. Detalii găsiți pe paginile corespunzătoare, astfel:

Date de contact – Comisia de admitere a Facultății de Litere și Științe

 • Telefon: +40762244662
 • Email: ls.admitere@upg-ploiesti.ro

Mult succes tuturor!

Anunț important!

În atenți studenților din anii terminali!
 
Vă reamintim că în următoarea perioadă se va desfășura sesiunea de reexaminări, astfel:
– reexaminare 1: 27 iunie 2020;
– reexaminare 2: 28 iunie 2020.
 
Participarea la o sesiune de reexaminări se face numai după:
– achitarea taxei de reexaminare aferente (100 de lei – Reex1, 200 de lei – Reex2);
– trimiterea unui email pe adresa ls@upg-ploiesti.ro în care menționați: numele și prenumele, denumirea disciplinei, titularul disciplinei și dovada plății (document de plată scanat) (până cel târziu cu două zile înainte de data programată).
 
Succes!

Examen de finalizare studii universitare de licență/disertație

În atenția studenților din anii terminali!

Dacă optați pentru varianta de a transmite personal prin registratura UPG (Corp I, parter intrarea studenților) lucrarea în forma finală format tipărit și legat împreună cu documentele necesare înscrierii la examenul de finalizare a studiilor de licență/disertație (vezi instrucțiunileutilizați un plic în care să puneți toate documentele.

Nu uitați să menționați pe plic:

 • numele și prenumele;
 • facultatea;
 • specializarea.

Mult succes!

Sesiunea de restanțe/reexaminări pentru studenții din anii terminali

În atenția studenților din anii terminali!

Sesiunea de restanțe: 22 – 26 iunie 2020

Pentru sesiunea de restanțe veți transmite cu 2 zile înainte de data susținerii examenului o solicitare pe mail către secretariatul LS pe adresa:  ls@upg-ploiesti.ro. În solicitare, veți menționa denumirea disciplinei și data la care vă prezentați (conform programării https://timf.upg-ploiesti.ro/ls/examene/).

Reexaminare 127 iunie 2020 –  Taxă: 100 lei

Reexaminare 2: 28 iunie 2020 – Taxă: 200 lei

Taxele se pot plăti la Casieria UPG (program casierie: https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/program-casierie) sau online (https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/informatii-referitoare-la-taxele-de-scolarizare). Dacă efectuați plata prin ordin de plată, specificați, vă rog : specializare/an/grupă/ disciplină.

Pentru  Reex1 si Reex2 cererea de examinare va fi însoțită de dovada de plată scanată.

Pentru alte detalii, consultați decizia de examene pentru sesiunea de vară 2020, pe pagina EXAMENE.