Menținerea activității on-line

ANUNT IMPORTANT | Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (upg-ploiesti.ro)

Consiliul de Administrație al UPG Ploiești hotărăște:

  • menținerea activității on-line atât pentru toate activitățile didactice, inclusiv examinările studenților (examene, proiecte, verificări), până la sfârșitul sesiunii din luna februarie,  21.02.2021.
  • plata taxelor de rezervare a camerei de cămin în procent de 50 % pe  lunile ianuarie și februarie conform Hotărârii Consiliul de Administrație al UPG Ploiești Nr. 46 din ședința din 25 noiembrie 2020: Art.6. Consiliul de Administrație a hotărât ca, începând cu 1 ianuarie 2021, studenții care se retrag din cămin, dar vor să-și păstreze locul, să achite în avans 2 luni 50 % din valoarea regiei de cămin. Taxele se vor plăti până la 20.01.2021 pentru luna ianuarie 2021, până la 8.02.2021 pentru luna februarie 2021.
  • Studenții care achită taxa de rezervare pe cele două luni până la 20.01.2021 vor plăti doar 40 % din valoarea regiei de cămin.

 

Continuare desfășurare activități online

Conform Hotărârii Senatului nr. 28/26 noiembrie 2020, în perioada cuprinsă între 02 și 20 decembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect se vor desfășura online, exceptând activitățile desfășurate de către studenții din anii terminali în vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație și studenților-doctoranzi care pot participa fizic în universitate.

Senatul universitar a hotărât ca, în perioada 11-27 ianuarie 2021, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect să se desfășoare prin participarea fizică în universitate a tuturor studenților, iar activitățile didactice de curs să se desfășoare online. În condițiile în care deciziile ministerului de resort și ale Guvernului României nu vor permite acest lucru, toate activitățile didactice se vor desfășura online.

Prelungire perioadă de desfășurare online a activităților didactice

Conform Hotărârii Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020  în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator și proiect se desfășoară online.

De asemenea, Senatul universitar a hotărât ca, în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, activitățile desfășurate de către studenții din anii terminali în vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație să se desfășoare atât prin participarea fizică în universitate a studenților, cât și online.

Hotărârea Senatului nr. 27/12 noiembrie 2020 

Burse – Termen depunere dosare: 20 noiembrie, ora 12.00

Conform calendarului activităților privind aprobarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență ți master, termenul pentru depunerea dosarelor la secretariatul facultății este 20 noiembrie 2020, ora 12.00. 

Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material și calendarul este disponibil pe pagina STUDENȚI.

În atenția studenților din anul I

Important! Studenții din anul I sunt rugați să-și aleagă șeful/șefa de grupă și să comunice numele acestuia/acesteia secretariatului facultății, prin email la adresa: ls@upg-ploiesti.ro.

Grupele corespunzătoare fiecărui program de studiu sunt afișate la avizierul facultății, corp A, etaj II, Secretariat Facultatea de Litere și Științe și pe pagina Studenți.

Pentru respectarea prevederilor Ordinului comun 5487/1494/2020 privind măsurile și condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 , rugăm studenții să poarte mască în incinta universității, săli de curs/seminar/laborator etc., să utilizeze dezinfectant ori de câte ori este necesar, să mențină distanțarea fizică.

De asemenea, pentru a evita aglomerația în zona secretariatului facultății, șeful/șefa de grupă va fi persoana de contact prin intermediul căreia secretariatul va transmite studenților toate informațiile necesare, privind activitatea studențească.

Mult succes în anul universitar 2020 – 2021!

Modalitatea de desfășurare a activităților didactice – an universitar 2020 – 2021

Conform Hotărârii CA nr. 35/ 23 .09.2020 cursurile la toate programele de studii universitare de licență și master, pentru toți anii de studii, se vor desfășura on – line, iar laboratoarele, proiectele și seminariile se vor desfășura on – site.

Activitățile didactice se vor desfășura începând cu data de 2 octombrie 2020 (pe partea stângă)Săptămâna 05.10. – 09.10.2020 – este săptămână pe partea dreaptă.