Menținerea acreditării, cu calificativul maxim, pentru programul de masterat TAPI și pentru domeniul de masterat Informatică

În urma reevaluării periodice, făcute o dată la 5 ani, domeniul de masterat Informatică și programul de studii universitare de masterat Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației (TAPI), înființat în 2004, își mențin acreditarea, cu calificativul maxim – detalii aici.