Data limită lucrări finalizare studii

In atentia tuturor studenţilor din anii terminali:

• Termenul limită de depunere a opţiunilor pentru lucrările de licenţă şi disertaţie este 20.11.2015.
• Cererile, completate conform Anexei 3 din Regulamentul privind organizarea şi desfasurarea examenelor de licentă, diplomă şi disertaţie la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, aferent anului universitar 2014-2015, vor fi depuse la secretariatele departamentelor coordonatoare ale specializărilor şi vor fi semnate de cadrele didactice îndrumătoare.
• Studenţii care nu se înscriu în termenul de mai sus nu vor putea finaliza activitatea de practică pentru elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie şi nu vor putea susţine examenul de finalizare a studiilor în anul universitar 2015-2016.

Regulamentul este disponibil aici:
R 09 Regulament examene licenta,diploma si disertatie UPG