Burse și alte forme de sprijin material pentru studenți – semestrul I – 2017-2018

In pagina Studenti este disponibil calendarul activităților privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018.