Admitere 2019 – Licență – al doilea set de liste

Setul al doilea de liste este afișat la intrarea studenților, corp E, Parter.

Rezultatele sunt disponibile și pe site-ul Universității Petrol-Gaze din Ploiești: https://www.upg-ploiesti.ro/ro/sesiunea-iulie-2019-licenta.

Confirmarea locurilor fără taxă/cu taxă și încheierea contractelor de studiu se face în sala FA2, între orele 9.00-15.00.