Bacalaureat

PREGĂTIRE BACALAUREAT

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, prin Facultatea de Litere și Științe, organizează în anul 2019, pregătire pentru examenul de Bacalaureat.
Cursurile de pregătire sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și literatura română, Matematică, competențe lingvistice (engleză, franceză) și discipline la alegere din aria curriculară Om și Societate (logică, filosofie, psihologie).

Formularul pentru înscriere la aceste cursuri este disponibil aici.

Programul pregătirii pentru examenul de bacalaureat este: