Proiect FDI 2019 0048

Bază de practică pentru dezvoltarea creativității și inovării în demersul educațional multidisciplinar –informatică și inginerie mecanică

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei baze de practică multidisciplinară pentru studenții de la programe de studii din domeniile ştiinţeloringinereşti şi informatică.
Obiectivele  specifice sunt impuse de dezvoltarea infrastructurii unei baze de practică multidisciplinară şi au în vedere integrarea de aplicaţii şi proiecte din domenii diferite după cum urmează:  industria petrolieră, energetică şi automatizări avansate,  informatică şi tehnologia informaţiei, mecatronică, robotică. Baza de practică astfel creată va oferi studenților posibilitatea de a aprofunda cunoștințele acumulate în timpul orelor și de a-şi dezvolta atât competențe practice, cât şi cele de tip soft skills, capacitatea de a lucra în echipe multidisciplinare.
O1 – Îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor practice ale studenților prin facilitarea accesului acestora la o bază de practică multidisciplinară dotată cu tehnologii avansate
O2 – Asigurarea unui ridicat nivel tehnic pentru stagiile de practică ale studenților de la domeniile inginerești şi informatică
O3 – Eficientizarea transpunerii cunoștințelor teoretice în competențe practice solicitate pe piața muncii
O4 – Crearea condițiilor realizării unor lucrări de finalizare a studiilor universitare cu o importantă componentă practică
O5 – Asigurarea vizibilității rezultatelor proiectului

Bugetul proiectului 190482 lei
Echipa proiectului

Conf. dr. Ioan POPA – director proiect

Conf. dr. Gabriela MOISE – responsabil implementare activități

Conf. dr. Zoran CONSTANTINESCU – responsabil implementare activități

Prof. dr. Marius PETRESCU – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. ALin DINIȚĂ – responsabil implementare activități

Conf. dr. Monica VLĂDOIU – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. Eugen LAUDACESCU – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. Adrian Neacșa – responsabil implementare activități

Sorin MIHAI – responsabil tehnic

Claudia BULEARCĂ – expert achiziții

Camelia BORCEA – expert salarizare

Ec. Georgiana BĂDOIU – responsabil financiar

Elena MIHAI – operator date

Activități derulate

Activitatea 0. Activități de management: Constituirea echipei de proiect; Planificarea detaliată a activităților; Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului;Pregătirea dosarelor de achiziții pentru echipamente, materiale informative si derularea achizițiilor; Analiza continuă și raportarea financiară și tehnică periodică și finală; Informare și publicitate privind activitățile din proiect în conformitate cu prevederile legislației românești.

Activitatea 1. Amenajarea de  spații ca bază de practică și dotarea cu tehnici moderne de comunicare profesor – studenți

Activitatea 1.1. Stabilirea necesarului de spații, raportarea la cel existent, identificarea și dimensionarea logisticii, organizarea de achiziții publice

Activitatea 1.2. Renovarea spațiilor și pregătirea bazei de practică pentru echipamentele care vor fi achiziționate

Activitatea 2. Dotarea/completarea bazei de practică cu echipamente, simulatoare pentru desfășurarea unor stagii de practică cu un înalt nivel tehnic și tehnologic precum și cu  rețele de calculatoare şi senzori. De asemenea, se vor achiziţiona cărţi şi publicaţii pentru completarea bibliotecilor existente în cadrul departamentelor coordonatoare ale programelor de studii din domeniile ştiinţe inginereşti şi informatică

Activitatea 2.1 Dotarea bazei de practică cu echipamente existente din cadrul universității (baza  de practică va cuprinde, pe lângă echipamentele care vor fi achiziționate prin proiect și echipamentele din dotarea universității care vor defini, la final, o bază de practică complet funcțională)

Activitatea 2.2. Aplicaţii multidisciplinare dezvoltate de studenţii programelor de studii din domeniile inginereşti şi informatică

Activitatea 2.3. Identificarea specificațiilor tehnice ale echipamentelor necesare dezvoltării unei baze de practică multidisciplinară, în funcţie de aplicaţiile proiectate

Activitatea 2.4. Selectarea cărţilor şi publicaţiilor necesare unei dezvoltări complete ale studenţilor, atât din punct de vedere profesional, cât şi personal

Activitatea 2.5. Organizarea și realizarea de achiziții publice în vederea dotării corespunzătoare a bazei de practică cu echipamente, cărţi şi publicaţii

Activitatea 3. Asigurarea   vizibilității   proiectului și a rezultatelor atinse  prin activități de promovare și publicitate

Rezultate

R0 – A0
Echipa de coordonare a proiectului
R1 – A1
Laboratoare renovate pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților practice -aplicative ale studenților

R2 – A2
O bază de practică multidisciplinară distribuită în spaţiile universităţii, amenajată cu echipamente din domeniile inginerie mecanică și IT  moderne, mobilier,  care  să  permită o dezvoltare completă a studenţilor atat pe plan profesional cat si in planul dezvoltarii personale;- cresterea abilitatilor practice, de comunicare, de lucrul în echipe interdisciplinare ale studenților în scopul integrării eficiente pe piața muncii;
– actualizarea fondului de carte a bibliotecilor departamentelor;
– inițierea de proiecte interdisciplinare de practică;
– creșterea gradului de inovare și interdisciplinaritate a proiectelor de licență/diplomă ale studentilor

Cărți achiziționate

 • Team Design: A Practitioner’s Guide to Collaborative Innovation – June 4, 2002, by Peter H. Jones
 • Information Retrieval: Implementing and Evaluating Search Engines (The MIT Press) – February 12, 2016, by Stefan Büttcher, Charles L. A. Clarke, Gordon V. Cormack
 • The Craft of Research, Fourth Edition (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing) Fourth Edition, by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup, William T. FitzGerald
 • Ethical and Secure Computing: A Concise Module (Undergraduate Topics in Computer Science) 2nd ed. 2019 Edition, by Joseph Migga Kizza
 • Ethics in Information Technology 6th Edition, by George Reynolds
 • UNSCRIPTED: Life, Liberty, and the Pursuit of Entrepreneurship – May 23, 2017, by MJ DeMarco
 • Semantic Web Programming 1st Edition, by John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez, Mike Dean (Foreword)
 • The Semantic Web Explained: The Technology And Mathematics Behind Web 3.0 1st Edition, by Péter Szeredi
 • Algorithms of the Intelligent Web 2nd Edition, by Douglas McIlwraith, Haralambos Marmanis, Dmitry Babenko
 • How JavaScript Works  – October 18, 2018, by Douglas Crockford
 • CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming 1st Edition, by Jason Sanders (Author), Edward Kandrot (Author)
 • Metaheuristics for Big Data, Clarisse Dhaenens, Laetitia Jourdan
 • Planning and Scheduling in Manufacturing and Services 2nd ed. 2009 Edition, by Michael L. Pinedo
 • Planning Algorithms 1st Edition, by Steven M. LaValle
 • Dynamic Resource Allocation in Embedded, High-Performance and Cloud Computing (River Publishers Series in Information Science and Technology) – October 25, 2016, by Leandro Soares Indrusiak (Editor), Piotr Dziurzanski (Editor), Kumar Singh, Amit (Editor)
 • Fair Scheduling in High Performance Computing Environments 1st ed. 2019 Edition, Kindle Edition, by Art Sedighi, Milton Smith
 • Guide to Teaching Computer Science, An Activity-Based Approach, Authors: Hazzan, Orit, Lapidot, Tami, Ragonis, Noa

R3 – A3
Site dedicat pentru diseminarea rezultatelor proiectului. Va fi organizata o sectiune dedicata studentilor pentru promovarea proiectelor realizate prin intermediul bazei de practica interdiscplinara
Flyere de prezentare și diseminare a rezultatelor activităților derulate în cadrul proiectului. Mape de prezentare a bazei de practică.

https://timf.upg-ploiesti.ro/www/proiect-fdi-2019-0048/

Workshop lansare proiecte studenți

Album foto  s1 s2 s3
Proiecte studenti  Prezentarea universităţii folosind realitatea virtuală, responsabili proiect prof. dr. ing. Ionuț LAMBRESCU și șef lucrări dr. ing. Alin DINIȚĂ