Math Pole Workshop

Math Pole Workshop va avea loc pe 5 noiembrie 2020, ora 15, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0034  cu titlul Suport pentru cercetare de excelență în disciplinele din aria STEM.

Invitat: Prof. Dr. Habil. Ariana Pitea (Univ. Politehnică București)

Alte detalii pot fi găsite în afișul evenimentului.