Proiect FDI 2020 0034

POLE4R&D – Suport pentru cercetare de excelenţă în disciplinele din aria STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului îl constituie furnizarea de suport pentru dezvoltarea unei cercetări de excelenţă în disciplinele din aria STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Suportul va fi oferit printr-o infrastructură specifică cercetării fundamentală şi aplicativă şi prin transfer the know-how în realizarea unei cercetări de excelenţă.Motto-ul echipei proiectului este: Dezvoltarea durabilă a unei universităţii nu se poate realiza fără colaborare internaţională, cercetare de excelenţă şi deschisă. Matematica este disciplină fundamentală pentru zona STEM și vom construi poli de cercetare de excelență, care să contribuie la un salt calitativ al universității.O1 – Stimularea şi dezvoltarea cercetării de excelenţă prin asigurarea atât a unei infrastructuri adecvate, cât şi a cunoaşterii necesare în ceea ce priveşte modul în care poate fi atinsă cercetarea de excelenţă, în vederea participării atât la viitoarele programe de cercetare naționale/europene și efectuării de analize/încercări/teste pentru beneficiarii care doresc asistență pentru programele de R&D cât și creșterea numărului de articole publicate.

O2 – Dezvoltarea personală a cadrelor didactice, studenților prin implicarea acestora în realizarea unei cercetări de excelenţă

O3 – Crearea unui forum de discuţii, în care să fie prezentate rezultatele de top ale cercetării din universitate; temele de cercetare fundamentală şi aplicativă, care pot conduce la realizarea unei cercetări de excelenţă.

Bugetul proiectului 316800 lei
Echipa proiectului Conf. dr. inf. Gabriela MOISE – director proiectConf. dr. mat. Alina Vîlcu  – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. ing. Alin DINIȚĂ – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. ing. Ramadan IBRAHIM – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. ing. Cașen PANAITESCU- responsabil implementare activități

Iuliana NICULA – expert achiziții

Ec. Georgiana BĂDOIU- responsabil financiar

Elena MIHAI – operator date

Activități derulate Implementarea proiectului va avea următoarele efecte de natură tehnică și socială la nivelul a 4 facultăți din universitate: Litere şi Ştiinţe, Facultăţilor de Inginerie Mecanică şi Electrică, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Ştiinţe Economice:
– Realizarea un pol de cercetare de excelenţă în matematică (MathPole), care să ofere un cadru favorabil de dezvoltare şi difuzare a experienţei în cercetare fundamentală;
– Amenajarea unui laborator de cercetare aplicativă transdisciplinar. Laboratorul va funcţiona in domeniul protectiei mediului si coroziunii, domeniu de mare actualitate şi interes în cercetarea ştiinţifică;
– Amenajarea unui spaţiu de cercetare dotat cu echipamente IT accesibil atât cercetătorilor invitaţi ai universităţii,dar şi cadrelor didactice interne din domeniul STEM;
– Transfer de know-how în ceea ce priveşte experienţa în cercetarea de excelenţă;
– Sporirea capabilității universității și punerea la dispoziția clienților a tuturor serviciilor de efectuare a celor mai moderne încercări de evaluare și certificare a conformității cu standardele europene și internaționale a materialelor utilizate la realizarea produselor de tipul echipamentelor sub presiune;
– Crearea posibilității ca universitatea să participe la realizarea programelor europene de cercetări experimentale în domeniul materialelor metalice pentru echipamentele sub presiune;
– Creșterea volumului de activitate a universității ca urmare a sporirii capabilității acesteia și îmbunătățirea substanțială a veniturilor sale, premisă favorabilă pentru îmbunătățirea dotărilor, diversificării serviciilor oferite și sporirii competitivității.Activitate 0. Activități de management: Constituirea echipei de proiect; Planificarea detaliată a activităților; Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului; Pregătirea dosarelor de achiziții pentru echipamente, materiale informative si derularea achizițiilor; Analiza continuă și raportarea financiară și tehnică periodică și finală; Informare și publicitate privind activitățile din proiect în conformitate cu prevederile legislației românești.
Activitatea 1. (O1) Amenajarea unui spațiu nonconformist și creativ cu dotări moderne de comunicare pentru găzduirea unui pol de cercetare de excelenţă în matematică, liant în cercetarea STEM din universitate
Activitate 1.1.Stabilirea necesarului de spațiu, raportarea la cel existent, identificarea și dimensionarea logisticii,
organizarea de achiziții publice
Activitate 1.2. Renovarea şi mobilarea spațiului, pregătirea spațiului pentru echipamentele care vor fi achiziționate.
Se vor realiza zone de lucru individual si o zonă de întâlniri
Activitatea 2. (O1) Amenajarea unui laborator de cercetare aplicativă transdisciplinar în domeniul protectiei mediului si coroziunii
Activitate 2.1. Stabilirea necesarului de spațiu, raportarea la cel existent, identificarea și dimensionarea logisticii, organizarea de achiziții publice.
Activitate 2.2. Renovarea şi mobilarea spațiului
Activitatea 3. (O1) Amenajarea unui spaţiu de lucru pentru cercetători (interni şi invitaţi)
Activitate 3.1. Stabilirea necesarului de spațiu, raportarea la cel existent, identificarea și dimensionarea logisticii, organizarea de achiziții publice
Activitate 3.2. Renovarea şi completare mobilier spațiu, pregătirea pentru dotarea acestuia cu echipamente
Activitatea 4. (O1) Dotarea cu tehnică de calcul/aparatură/echipamente necesare implementării obiectivelor proiectului.
Activitatea 4.1 Realizarea caietelor de sarcini pentru achiziţia dotării tehnice
Activitate 4.2. Achiziționarea echipamentelor selectate în cadrul activității 4.1.
Activitatea 5. (O2, O3) Organizarea de întâlniri online între cadrele didactice ale universităţii şi cercetători de top, în care aceştia să-şi împărtăşească experienţa în cercetarea de excelenţă
Activitatea 6. (O3) Realizarea unui site şi a unui forum de discuţii dedicat activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul proiectului
Activitatea 7. (O3) Asigurarea vizibilității proiectului și a rezultatelor atinse prin activități de promovare online.
Rezultate R0 – A0
Echipa de coordonare a proiectului
R1 – A1
Un spațiu modern, competitiv și atractiv pentru a găzdui un pol de cercetare de excelenţă în matematică, ca liant al disciplinelor STEM. MathPole va facilita atât un mediu de lucru individual, dar şi colaborativ.
R2 – A2
Spatiu de dedicat laboratorului transdisciplinar de cercetare in domeniul protectiei mediului si coroziunii.
R3- A3
Spaţiu de lucru pentru cercetători din domeniile STEM.
R4-A4
Tehnică de calcul/aparatură/echipamente necesare implementării obiectivelor proiectului. Acestea vor intra în dotarea MathPole, laboratorului de cercetare, a zonei de lucru pentru cercetători și a altor laboratoare de cercetare din domeniile STEM: sisteme IT/laptop, imprimante, dispozitive și alte elemente de rețea, tv-monitor, sistem all-in-one, sisteme audio-video, tablete grafice, sistem SCADA de monitorizare a tratării apelor, reparare
extensometru axial pentru mașina de încercări dinamice Walter Bay 300 kN, upgrade de software pentru MicrodurimetruEmcotest, mentenanță WalterBay 300 kN; hartie pentru slefuire umeda ATM, non-adezive; suspensie diamantată policristalină Dia-Complete Poly; pâsle polișat auto adezive 250 mm; discuri din Corundum pentru debitare umedă; accesorii pentru înglobare – matrițe din cauciuc siliconic; Ethanol 99%; rașină fenolică pentru înglobare la cald – Bakelite – neagră, birotică, consumabile, alte accesorii și elemente auxiliare.
R5 – A5
Workshop-uri online prin care să se facă cunoscută experiența în cercetarea de excelență a cadrelor didactice cu rezultate remarcabile în cercetare
R6 – A6
Site dedicat pentru diseminarea rezultatelor proiectului.
R7 – A7
Anunturi online și diseminarea online a rezultatelor activităților derulate în cadrul proiectului.
MathPole
MathPole
MathPole
MathPole
spatiu de lucru
Spatiu de lucru STEM
20201113_161103
Laborator de protectia mediului & coroziune
20201113_161109
Laborator de protectia mediului & coroziune
20201113_161128
Laborator de protectia mediului & coroziune
20201113_161224
Laborator de protectia mediului & coroziune

13_45_26 59679e386d53 20201113_11441420201116_110401 20201113_123142 20201113_123208

Activități Pole4R&D

 5 noiembrie 2020, workshop online, Math Pole, invitat prof. univ. dr. Ariana Pitea

https://www.facebook.com/TIMF.UPG/