Proiect FDI 2019 0066

Hub pentru cercetare, dezvoltare şi inovare multidisciplinară în contextul revoluției industriale 4.0

Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului derivă din premisele impuse de Revoluția Industrială 4.0 și constă în stimularea
cercetării şi inovării în universitate prin realizarea unui hub inovativ, care să reunească cercetători/specialiști din domenii diferite informatică, fizică, matematică,inginerie mecanică, inginerie chimica în vederea dezvoltării de teme de cercetare multidisciplinare, găsirea de soluţii optime la problemele din lumea reală, creşterea vizibilităţii universităţii, colaborării între cadrele didactice şi studenţi din facultăţi diferite şi diseminării rezultatelor cercetării.
O1 – Stimularea cercetării prin asigurarea unui cadru modern colaborativ
O2 – Facilitarea valorificării rezultatelor cercetării prin publicaţii de articole în jurnale cu impact în domeniile vizate şi participarea la conferinţe prestigioase
O3 – Dezvoltarea abilităţilor de cercetare ale cadrelor didactice tinere şi ale studenţilor prin facilitarea accesului la o infrastructură multidisciplinară dotată cu tehnologii avansate
O4 – Creare unui forum de discuţii, în care să fie prezentate articolele publicate, temele de cercetare abordate, problemele întâmpinate în activitatea de cercetare, soluţii la acestea, etc.
O5 – Dezvoltarea de echipe de cercetare mixte, care să realizeze proiecte de cercetare de anvergură
Bugetul proiectului 216887 lei
Echipa proiectului Conf. dr. Gabriela MOISE – director proiectConf. dr. Zoran CONSTANTINESCU – responsabil implementare activități

Prof. dr. Marius PETRESCU – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. Alin DINIȚĂ – responsabil implementare activități

Conf. dr. Monica VLĂDOIU – responsabil implementare activități

Șef lucrări dr. Adrian NEACȘA – responsabil implementare activități

Sorin MIHAI – responsabil tehnic

Claudia BULEARCĂ – expert achiziții

Camelia BORCEA – expert salarizare

Ec. Georgiana BĂDOIU – responsabil financiar

Elena MIHAI – operator date

Activități derulate

Activitatea 0. Activități de management: Constituirea echipei de proiect; Planificarea detaliată a activităților; Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului;Pregătirea dosarelor de achiziții pentru echipamente, materiale informative si derularea achizițiilor; Analiza continuă și raportarea financiară și tehnică periodică și finală; Informare și publicitate privind activitățile din proiect în conformitate cu prevederile legislației românești.

Activitatea 1. Amenajarea unui spațiu nonconformist și creativ cu dotări moderne de comunicare care să găzduiască HUB–ul de interconecare științifică.
Activitatea 1.1.Stabilirea necesarului de spațiu, raportarea la cel existent, identificarea și dimensionarea logisticii, organizarea de achiziții publice.
Activitate 1.2. Renovarea spațiului și pregătirea hub-ului pentru echipamentele care vor fi achiziționate.

Activitatea 2. Dotarea hub-ului de interconectare științifică

Activitatea 2.1 Organizarea și realizarea de achiziții publice în vederea dotării corespunzătoare hub-ului de interconectare științifică cu dispozitive moderne de comunicare și relaționare, în vederea realizării unui mediu atractiv pentru realizarea de întâlniri pe teme de cercetare, precum și cu o minibibliotecă cu publicații/cărți din domeniile de cercetare selectate.
Activitate 2.2. Achiziționarea echipamentelor și respectiv cărților/publicațiilor selectate în cadrul activității 2.1.

Activitatea 3. Renovarea si imbunătățirea dotării/capabilității laboratoarelor de cercetare cu echipamente, precum și cu rețele de calculatoare şi senzori.Laboratoarele de cercetare care vor fi implicate inițial în proiect sunt Laboratorul Computer Science&Education, Laboratorul Embedded Systems, Laboratorul de Examinari Distructive – LED, acreditat ISCIR DISPR/CR6/J,K,L,M/1/12.07.2016, Laborator de Sinteza și Caracterizarea Nanomaterialelor.

Activitatea 3.1. Identificarea specificațiilor tehnice ale echipamentelor necesare dezvoltării unui mediu de cercetare multidisciplinar.
Activitatea 3.2. Organizarea și realizarea de achiziții publice în vederea dotării laboratoarelor cu echipamentele identificate la activitatea 3.1.

Activitatea 4. Realizarea conexiuni laboratoarelor de cercetare cu hub-ul de interconectare științifică în scopul creării unui spațiu de co-working.

Activitatea 4.1. Realizarea unui site şi a unui forum de discuţii dedicat activităţilor ce se vor desfăşura în hub-ul de interconectare științifică.

Activitatea 5. Asigurarea vizibilității proiectului și a rezultatelor atinse prin activități de promovare și publicitate.

Rezultate

R0 – A0
Echipa de coordonare a proiectului
R1 – A1, A2
Un spațiu modern, competitiv și atractiv pentru întâlniri între specialiști din domeniile informatică, fizică, matematică, inginerie mecanică, inginerie chimica. Hub-ul de interconectare științifică va oferi un mediu de co-working şi mentorat, la care vor avea acces atât cadrele didactice şi studenţii, cât și reprezentanți ai mediul economic/industrial.
R2 – A1, A2
Realizarea unei minibiblioteci prin actualizarea fondului de carte al universității cu ultimele aparitii la nivel international in domenii de cercetare de actualitate aferente laboratoarelor implicate în proiect.

Cărți achiziționate

Statistics and Data Analysis: From Elementary to Intermediate, by Ajit C. Tamhane, Dorothy D. DunlopSystems Science and Collaborative Information Systems: Theories, Practices and New Research, Emilia Currás  and Nuria Lloret RomeroCollaborative Product Design: Help Any Team Build a Better Experience, by Austin Govella

Python Machine Learning By Example: Implement machine learning algorithms and techniques to build intelligent systems, 2nd Edition, by Yuxi (Hayden) Liu

The Oxford Handbook of Affective Computing (Oxford Library of Psychology) 1st Edition by Rafael A. Calvo (Editor), Sidney D’Mello (Editor), Jonathan Gratch (Editor), Arvid Kappas (Editor)

Art, Design and Technology: Collaboration and Implementation (Springer Briefs in Computer Science) 1st ed. 2017 Edition, by Rae Earnshaw

Intelligent Big Multimedia Databases, by Andreas Wichert

Web Dragons: Inside the Myths of Search Engine Technology (The Morgan Kaufmann Series in Multimedia Information and Systems) 1st Edition
by Ian H. Witten, Gori, Marco, Teresa Numerico

Introduction to Information Retrieval 1st Edition, by Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze

Computer and Information Security Handbook 3rd Edition, by John R. Vacca

WTF?: What’s the Future and Why It’s Up to Us Hardcover, by Tim O’Reilly

DBA Survivor: Become a Rock Star DBA 1st ed. Edition, by Thomas LaRock

Researching Information Systems and Computing, First Edition, by Briony J. Oates

The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response 1st Edition, by Richard Bejtlich

Don’t Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition) (Voices That Matter) 3rd Edition, by Steve Krug

Big Data and Social Science: A Practical Guide to Methods and Tools (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences) 1st Edition, by Ian Foster (Editor), Rayid Ghani (Editor), Ron S. Jarmin (Editor), Frauke Kreuter (Editor), Julia Lane (Editor)

R3 – A3
Renovarea si completarea bazei materiale a laboratoarelor de cercetare (Laboratorul Computer Science&Education, Laboratorul Embedded Systems, Laboratorul de Examinari Distructive – LED, acreditat ISCIR DISPR/CR6/J,K,L,M/1/12.07.2016, Laborator de Sinteza și Caracterizarea Nanomaterialelor) racordate în cadrul hub-ului de interconectare științifică.

R4 – A4
Site dedicat pentru diseminarea rezultatelor proiectului, administrarea hub-ului și pentru centralizarea informațiilor diseminate în cadrul atelierelor de lucru inițiate în cadrul hub-ului.

https://timf.upg-ploiesti.ro/www/proiecte/proiect-fdi-2019-0066

R5 – A3, A4
Listă propuneri de teme de cercetare și inovare multidisciplinare comune, listă actualizată în permanență prin realizarea atelierelor de lucru.

Listă teme de cercetare:

https://timf.upg-ploiesti.ro/www/educatie/licenta-informatica/#teme_licenta

https://timf.upg-ploiesti.ro/www/educatie/master-informatica/#teme_disertatie

Sinteza şi caracterizarea nanomaterialelor pentru aplicaţii catalitice, responsabil prof. dr, ing. Diana CURSARU

Foto degradări catalizate de nanomateriale,  responsabil prof. dr, ing. Diana CURSARU

Straturi funcţionale cu structuri nanometrice pentru diverse aplicaţii,  responsabil prof. dr, ing. Diana CURSARU

Developing a computational model for students’ emotions, PI Associate Professor PhD Gabriela MOISE

Modele liniare de clasificare. Analiză discriminantă liniară. Regresie – responsabil șef lucrări dr. ing. Irina IONIȚĂ

Clasificatorii NB, KNN – responsabil șef lucrări dr. ing. Irina IONIȚĂ

Aplicații ale arborilor de decizii în domenii diferite – responsabil șef lucrări dr. ing. Irina IONIȚĂ

Evaluarea unui model de clasificare – responsabil șef lucrări dr. ing. Irina IONIȚĂ

R6 – A5
Flyere/mape de prezentare și diseminarea rezultatelor activităților derulate în cadrul proiectului.

Workshop lansare proiect de cercetare Developing a computational model for students’ emotions, PI Associate Professor PhD Gabriela MOISE

Album foto
Laboratorul Embedded Systems
Laboratorul Embedded Systems
UPG-HUB4.0 Cercetare
UPG-HUB4.0 Cercetare

Laboratorul Computer Science&Education
Laboratorul Computer Science&Education
Activități UPG-HUB Cercetare

Saptamanal:

  • marti 13.30-15.10, joi 19-19.50 TIC21, conf. dr. ing. Monica VLĂDOIU
  • joi 13.30-15.10, Data mining, Laborator CSE, șef lucrări Irina Ioniță

Evenimente:

Proiect in cadrul programului de master Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației: Kreatix, un software de realitate virtuală pentru picturi digitale, realizat de Florin Sima, 2020. Articol in presa aici.