Home » Colectiv

Consiliul Departamentului

  • Conf. dr. inf. Gabriela Moise – director departament
  • Conf. dr. ing. Monica Vladoiu
  • Conf. dr. mat. Mihai Pascu
  • Conf. dr. mat. Cristian Marinoiu
  • Lector dr. fiz. Anca Baciu

 

Colectivul de Informatica

Colectivul de Informatica este coordonator a doua programe de studii din oferta educationala a Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti si anume: studii de licenta din domeniul Informatica si programul de masterat Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informatiei, domeniul Informatica. Misiunea colectivului o constituie formarea de specialisti de înalta performanta în domeniul informaticii si în domenii nou conturate si în acelasi timp necesare societatii actuale care reclama studii avansate de informatica.

Nr. crt. Grad didactic Nume si prenume E-mail CV
1. Conf. dr. inf. Gabriela MOISE gmoise@upg-ploiesti.ro acrobat
2. Prof. dr. ing. Ionut Victor LAMBRESCU ilambrescu@upg-ploiesti.ro acrobat
3. Conf. dr. mat. Cristian MARINOIU cmarinoiu@upg-ploiesti.ro acrobat
4. Conf. dr. ing. Monica Mihaela VLADOIU mvladoiu@upg-ploiesti.ro acrobat
5. Conf. dr. ing. Zoran CONSTANTINESCU zoran@upg-ploiesti.ro acrobat
6. Conf. dr. inf. ec. Elena Simona NICOARA snicoara@upg-ploiesti.ro acrobat
7. Sef lucrari dr. ing. Irina IONITA irinat@upg-ploiesti.ro acrobat
8. Lector dr. inf. Liviana Nicoleta TUDOR ltudor@upg-ploiesti.ro acrobat
9. Lector dr. inf. Daniela TUDORICA dtudorica@upg-ploiesti.ro acrobat
10. Lector dr. inf. Daniela SCHIOPU dschiopu@upg-ploiesti.ro acrobat
11. Lector dr. inf. Liviu IONITA liviu@upg-ploiesti.ro acrobat
12. Lector dr. inf. Iuliana DOBRE idobre@upg-ploiesti.ro acrobat
13. Lector dr. inf. Elia Georgiana DRAGOMIR elia.dragomir@upg-ploiesti.ro acrobat

 

Colectivul de Matematica

Membrii colectivului de Matematica desfasoara activitati didactice si de cercetare stiintifica având ca obiective principale:

  • formarea de specialisti în domeniul matematicii (Specializarea Matematica, Facultatea de Litere si Stiinte)
  • formarea de specialisti în domeniile stiintelor ingineresti, prin deprinderea în primii ani de studiu a unei gandiri riguroase si dezvoltarea unor abilitati de calcul si modelare matematica
  • activitate de cercetare fundamentala în domeniul matematicii, precum si de cercetare interdisciplinara (aplicatii ale matematicii, a metodelor analizei numerice si ale statisticii in stiintele ingineresti si economie).

 

Nr. crt. Grad didactic Nume si prenume E-mail CV
1. Conf. dr. mat. Rafail Mihai PASCU mpascu@upg-ploiesti.ro acrobat
2. Conf. dr. mat. Alina Daniela VÎLCU daniela.vilcu@upg-ploiesti.ro acrobat
3. Lector dr. mat. ing. Tudor BOACA tboaca@upg-ploiesti.ro acrobat
4. Lector dr. mat. Nicolae Alin STEFAN nastefan@upg-ploiesti.ro acrobat
5. Lector dr. mat. Georgeta Speranta MANIU acrobat
6. Lector dr. mat. Alina Emilia IOSIF emilia.iosif@upg-ploiesti.ro acrobat
7. Lector dr. mat. Lidia Angelica IANCU lidia.iancu@upg-ploiesti.ro acrobat
8. As. dr. mat. Iulian Mihai NICOLAE acrobat

Colectivul de Fizica

 

Nr. crt. Grad didactic Nume si prenume E-mail CV
1. Lector dr. fiz. Anca BACIU abaciu@upg-ploiesti.ro acrobat
2. Lector dr. fiz. Mariana BRADAC mbradac@upg-ploiesti.ro acrobat
3. Lector dr. fiz. Zoltan BORSOS borzolh@upg-ploiesti.ro acrobat
4. Lector dr. fiz. Mihaela NECULA mnecula@upg-ploiesti.ro acrobat
5. Lector dr. fiz. Georgeta NAN nangeorgeta@upg-ploiesti.ro acrobat

* Cadrele didactice sunt responsabile de autenticitatea informatiilor continute in CV-uri.

Pagină în curs de actualizare