Home » ADMITERE 2017

Felicitări noilor studenți!

Pe site-ul universității, www.upg-ploiesti.ro (în secțiunea Admitere), găsiți informațiile actualizate privind Admiterea 2017.

Pentru ocuparea locurilor rămase vacante, vă rugăm să urmăriți anunțurile de pe site-ul universității.


Program de studii nivel licență pentru admiterea 2017

  • Domeniul Informatică – Programul de studiu: Informatică (3 ani, zi), 60 locuri

Calendar sesiunea de vară 2017:

Calendar_admitere2017_licenta_sesiune_vara

Calendar sesiunea de toamnă 2017:

Calendar_admitere2017_licenta_sesiune_toamna

La concursul de admitere din anul 2017, pentru ciclul universitar de licenţă, se ia în considerare media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat, care constituie criteriul de admitere. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

Metodologia pentru organizarea și desfășurarea admiterii la programele de licență se găsește la: http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/4528/R_04.01_METODOLOGIE_LICENTA_2017.pdf

 

Program de studii nivel master pentru admiterea 2017

  • Domeniul Informatică – Programul de studiu: Tehnologii avansate pentru prelucrarea informației (2 ani, zi), 50 locuri

Calendar sesiunea de vară 2017:

Calendar_admitere2017_master_sesiune_vara

Calendar sesiunea de toamnă 2017:

Calendar_admitere2017_master_sesiune_toamna

La concursul de admitere 2017 pentru ciclul universitar de master desfăşurat în limba română, criteriile de admitere sunt: media obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la proba concursului de admitere la master.

MEF = media la examenul de finalizare a studiilor la învăţământul universitar de licenţă (sau la învăţământul universitar de lungă durată) absolvit (MEF)

NPE = nota obţinută la proba concursului de admitere la master

MAM = media de admitere a concursului de admitere la studiile universitare de master se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, conform formulei: MAM = (MEF + 2NPE) / 3

Anunţurile referitoare la tematicile concursului şi formele de examinare se afişează la avizierele, pe paginile web ale facultăţilor şi pe site-ul Universităţii cu cel puţin 3 luni înainte de desfăşurarea concursului.

Metodologia pentru organizarea si desfășurarea admiterii la master se găsește la: http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/4529/R_04.02_METODOLOGIE_MASTER_2017.pdf

 

Locuri Licență și Master Informatică – Admitere Iulie 2017

Licență Informatică

  • 43 locuri FĂRĂ TAXĂ
  • 15 locuri CU TAXĂ
  • 1 loc tineri de etnie romă
  • 1 loc Republica Moldova CU BURSĂ

Master Informatică

  • 13 locuri FĂRĂ TAXĂ
  • 35 locuri CU TAXĂ
  • 1 loc tineri de etnie romă
  • 1 loc Republica Moldova FĂRĂ BURSĂ

Oferta completă a Facultății de Litere și Științe o găsiți aici: locuri licență și locuri master.

 

Informații despre programele de studii oferite puteți obține de la adresa de e-mail: gmoise@upg-ploiesti.ro sau la sediul universității, departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică (corpul E, parter).