Modelare geometrica

Diversitatea largă a aplicaţiilor grafice asistate şi a graficii interactive (de la simpla desenare automată, proiectarea şi fabricarea asistată de calculator, prelucrarea imaginilor şi sinteza lor până la teledetecţie) a condus la elaborarea unui mare număr de produse care oferă beneficiarului o gamă întinsă de facilităţi dintr-un domeniu anume al graficii interactive (produse specializate), pentru care se realizează permanent prin succesiune de variante, noi facilităţi, versatilitate, compatibilitate, posibilitatea folosirii în sisteme deschise, portabilitate etc.

Unele din cele mai răspândite sisteme grafice sunt cele din domeniul ingineriei asistate de calculator (CAE), proiectării asistate (CAD) şi fabricării asistate (CAM). Dintre acestea, între care există o largă zonă comună de procedee (mai ales cele de modelare geometrică), sistemul CAD oferă facilităţi pentru crearea interactivă de modele geometrice ale ansamblelor şi subansamblelor ce se proiectează, referitoare în special la desenul tehnic (vederi, secţiuni, haşuri, cotări automate, scalări, colorări, reprezentări în perspectivă şi în spaţiu) şi la calculele inginereşti (de dimensionare, de rezistenţa materialelor, consum de materiale etc.)

Dintre multele sisteme CAD, unul de mare eficienţă - care în prezent este mult utilizat şi în ţara noastră - este sistemul AutoCAD, ce face obiectul acestui prezentări.

Solid Edge Assembly

Fisierul a fost actualizat pe data de 27.11.2018