Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Centrul de Cercetare CerTIMF
Departamentul Informatica, Tehnologia
Informatiei, Matematica si Fizica

Academia Tehnica Militara Bucuresti

Workshop "Informatica in Ingineria Rachetelor"

14 noiembrie 2018 14:00-19:00

Locatie

Organizatori

Last update: 14 Nov 2018 11:39